BÁN TÀI SAN DOANH NGHIỆP

Chủ đề   RSS   
 • #163298 05/02/2012

  thienq69
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2010
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 1426
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  BÁN TÀI SAN DOANH NGHIỆP

   

  Chào chị vân tôi có vấn đề này muốn  nhờ chị tư vấn cho:
  1/ DNTN kinh doanh xăng dầu hiện nay do điều kiện khó khăn tôi không kinh doanh nửa, trong lúc chờ làm thủ tục giải thể DN tôi đã làm hồ sơ chuyển nhượng đất đai và toàn bộ TS gắn liền trên đất( nhà cửa, vật kiến trúc,cột bơm xăng dầu..) cho doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng, như vậy số tài sản đó doanh nghiệp mua đã đủ căn cứ đưa vào khấu hao hay chưa ?. tôi có cần xuất hoá đơn cho nhà cửa và tài sản gắn liền trên đát nửa không ? xuất như vậy có hợp lý không vì tôi đã chuyển nhượng như đã nói ở trên rồi.
  2/ Trong lúc chưa làm thủ tục giải thể tôi bán làm hồ sơ chuyển nhượng như trên có được không ?
  3/ Nếu tôi làm hồ sơ chuyển nhượng cho cá nhân sau đó các nhân này thành lập doanh nghiệp thì đưa số tài sản trên vào khấu hao thì làm thế nào cho hợp lý và hợp pháp.
   
  28934 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thienq69 vì bài viết hữu ích
  shinhanvietnam (09/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #163304   05/02/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2741 lần


  thienq69 viết:
  Chào chị vân tôi có vấn đề này muốn  nhờ chị tư vấn cho:
  1/ DNTN kinh doanh xăng dầu hiện nay do điều kiện khó khăn tôi không kinh doanh nửa, trong lúc chờ làm thủ tục giải thể DN tôi đã làm hồ sơ chuyển nhượng đất đai và toàn bộ TS gắn liền trên đất( nhà cửa, vật kiến trúc,cột bơm xăng dầu..) cho doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng, như vậy số tài sản đó doanh nghiệp mua đã đủ căn cứ đưa vào khấu hao hay chưa ?. tôi có cần xuất hoá đơn cho nhà cửa và tài sản gắn liền trên đát nửa không ? xuất như vậy có hợp lý không vì tôi đã chuyển nhượng như đã nói ở trên rồi.
  2/ Trong lúc chưa làm thủ tục giải thể tôi bán làm hồ sơ chuyển nhượng như trên có được không ?
  3/ Nếu tôi làm hồ sơ chuyển nhượng cho cá nhân sau đó các nhân này thành lập doanh nghiệp thì đưa số tài sản trên vào khấu hao thì làm thế nào cho hợp lý và hợp pháp.

  Chào anh!

  1 ) Theo quy định tại tiết b, Khoản 2, Điều 1- TT18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung 1 số điều tại TT130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế TNDN.

  - Trường hợp doanh nghiệp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

  + Nếu tài sản mua của các tổ chức, cá nhân có hóa đơn GTGT tách riêng được giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất ghi trên hóa đơn là tài sản cố định vô hình không được trích khấu hao vào chi phí được trừ.


  Một số cơ sở pháp lý khác, BV đưa ra thì trùng lặp với nội dung CV530/TCT-CS, nên anh tham khảo trực tiếp tại nội dung CV như sau :

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số:530/TCT-CS /> V/v chính sách thuế

  Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

   

  Kính gửi:

  Công ty TNHH Hoàng Giang
  (Địa chỉ: 01 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận)

  Trả lời công văn số02/CV-HG ngày 16/11/2010 của Công ty TNHH Hoàng Giang về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

  - Điểm 1,2 mục I; điểm 3 mục II Phần G Thông tư số130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất.

  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm các hình thức sau:

  - Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

  - Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền thuê đất; cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gắn với tài sản trên đất, bao gồm: Nhà ở; Cơ sở hạ tầng; Công trình kiến trúc trên đất; Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi);…

  2. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần G Thông tư này.”.

  “3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:…

  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế…”.

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Giang chuyển nhượng tài sản gắn với đất thuê cho Công ty cổ phần thương mại Sabeco Nam Trung Bộ (Hợp đồng chuyển nhượng dự án số 01/2010/HĐKT và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chuyển nhượng dự án) thì Công ty phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Công ty phải xác định riêng để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

  2. Về chứng thư thẩm định giá bất động sản

  - Khoản 2 Điều 52 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 quy định: “Chứng thư định giá bất động sản là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.”

  - Khoản 1, 2 Điều 9 Thông tư số203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

  “1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

  - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.

  - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

  - TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

  - TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.

  - TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

  - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.

  2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định quy định tại điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…”.

  - Điểm 1 Mục IV phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

  “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

  Căn cứ quy định nêu trên thì chứng thư định giá bất động sản là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản. Trường hợp Công ty TNHH Hoàng Giang xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và phải được theo dõi trên sổ sách kế toán theo quy định.

  3. Về xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  Điều 12 Nghị định98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế.

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh, đơn vị đã kê khai tạm tính và nộp đủ số thuế vào NSNN theo đúng quy định thì đơn vị không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế; trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện số thuế tăng thêm so với số thuế đã kê khai tạm tính nhưng vẫn trong thời hạn quyết toán thuế thì đơn vị nộp đủ số thuế thiếu vào NSNN và bị phạt chậm nộp theo quy định.

  Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH Hoàng Giang biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế tại địa phương để được hướng dẫn theo quy định./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC-TCT (2b);
  - Lưu: VT, CS (4b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  3/

  Tại điểm 2.18, mục IV, phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng có quy định về hóa đơn, chứng từ đối với cá nhân góp vốn như sau:

  “a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.

  a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định”

  Anh ko nói rõ, cá nhân đó thành lập loại hình DN : Cổ phần, TNHH hay DNTN.
  + Nếu dùng TS đó thành lập DNTN thì như quy định tại a.2
  + Nếu dùng TS đó thành lập các loại hình DN khác thì cá nhân đó phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sang Cty + các giấy tờ khác : biên bản định giá + biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận TS theo quy định tại a.1

  ....
  Vài ý kiến xin được trao đổi cùng anh !

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #163431   06/02/2012

  thienq69
  thienq69
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2010
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 1426
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Cám ơn BV đã tư vấn nhưng tôi vẫn chưa rỏ lắm DN có phải xuất hóa đơn đối với TS chuyển nhượng không ? khi đã làm thủ tục chuyển nhượng như đã nêu ở câu hỏi trước, trường hợp chuyển nhượng cho công ty khác thì số tài sản nhận chuyển nhượng đủ căn cứ đưa vào khấu hao chưa hay là phải có biên bản thẩm định giá... nhờ BV tư vấn cụ thể hơn rất cám ơn. vì công ty mua yêu cầu DN tôi xuất hóa đơn cho họ nhưng tôi không xuất vì không có chức năng kinh doanh bất động sản
   
  Báo quản trị |  
 • #163742   07/02/2012

  Conhan
  Conhan

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/02/2012
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 545
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 30 lần


  Chị BV bận nên chưa trả lời được. Về câu hỏi của bạn tôi có 1 số ý kiến sau.
  1. Nếu bên cty bạn chuyển nhượng cho đơn vị khác
  + Đối với tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất (đất thổ cư chứ ko phải đất thuê có thời hạn) thì bên cty bạn và công ty mua làm thủ tục mua bán và sang tên tại Phòng công chứng theo quy định của luật đất đai
  + Đối với các công trình gắn liền với đất do bên cty bạn thuê đơn vị khác thi công hoặc tự xây (TSCĐ tự xây dựng) thì xuất hóa đơn cho cty kia
  + Các TS khác cũng phải xuất hóa đơn

  Về các chứng từ, văn bản liên quan:
  - Phải có Biên bản của HĐTV hoặc HĐCĐ về việc thống nhất thanh lý nhượng bán tài sản. Cái Biên bản này Phòng công chứng họ sẽ yêu cầu. Khi làm thủ tục chuyển nhượng phải mang theo Biên bản này, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính), sổ đỏ, chứng minh thư của người đại diện Pháp luật và NG đại diện pháp luật đến ký HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các lệ phí trước bạ, thuế chuyển nhượng quyền sd đất do 2 bên thỏa thuận. Cái này bạn hỏi bên phòng công chứng.
  - Đối với các TSCĐ HH thì cũng phải có Biên bản chấp thuận của các thành viên HĐTV, HĐCĐ (trong Biên bản trên đề cập cả TSCDDVH và HH), hợp đồng thanh lý nhượng bán, Biên bản giao nhận, hóa đơn tài chính. Trong trường hợp này bên bạn có thể thành lập Hội đồng thanh lý đánh giá về giá trị TS còn lại hoặc thuê bên đánh giá độc lập.

  Tôi có một thắc mắc là nếu bên bạn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp thì vẫn phải có Biên bản, thông báo, Qđ giải thể và thành lập tổ thanh lý TS, báo cáo thanh lý kèm theo? Sao bên bạn ko nhờ Tư vấn luật làm giải thể luôn?

  2 Trường hợp bên bạn thanh lý cho cá nhân vẫn cần có các văn bản, chứng từ trên. Tuy nhiên trừ trường hợp có mục đích khác (VD thanh lý cho cá nhân 1 giá rồi cá nhân đó góp vốn vào cty kia đc chấp thuận 1 giá lớn hơn...) chứ không thì vòng vèo và phiền phức..

  cty ko đăng ký ngành nghề kd nhưng trg trường hợp thanh lý thì vẫn xuất hóa đơn ok.
  vài lời cùng bạn, tôi ngại lôi và trích dẫn văn bản. Bạn có thể tham khảo thêm ở Tư vấn luật
  Cập nhật bởi Conhan ngày 07/02/2012 10:54:53 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #163860   08/02/2012

  thienq69
  thienq69
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2010
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 1426
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Cảm ơn conhan đã tư vấn, đất và tài sản gắn liền trên đất  thì tôi đã làm hồ sơ chuyển nhượng rồi, ( ví dụ hợp đồng chuyển nhượng 1 tỷ trong đó đất 20 triệu tài sản #00b050;">găn liền trên đất là 800 triệu) và đã nộp thuế TNCN trên hợp đồng chuyển nhượng. trong khi đó giá trị còn lại theo sổ sách của tài sản nhỏ hơn khi xuất hóa đơn thi ghi  trên hóa đơn là bán giá thánh lý hay là ghi  bán tài sản theo giá chuyển nhượng,( DN mình không kinh doanh lĩnh vực này). mặt khác nếu xuất hóa đơn cho TS găn liền trên đất thì phải nộp thuế TNDN trên TS đó Nhưng khi chuyển nhượng hợp đồng đã có TS trên đất và tôi đã nộp thuế TNCN.(#ff0000;"> DN tư nhân thì  thuếTNCN và  thuếTNDN là một phải không /
  2/ nếu bán doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp thì có phải xuất hóa đơn không ?
   nhờ bạn tư vấn cho và trích dẩn luôn các văn bản hướng dẩn ghi hóa đơn đối với tài sản thanh lý, tài sản của doanh nghiệp giả thể.
   
  Báo quản trị |  
 • #165050   13/02/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2741 lần


  Vấn đề anh hỏi gồm nhiều thứ cần làm rõ hơn, BV busy vì đang cố hoàn tất báo cáo cho khách nên sẽ tranh thủ nghiên cứu và reply anh sau.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  Conhan (14/02/2012)