DanLuat 2015

Bạn có biết các thời hạn quan trọng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #456078 05/06/2017

  truong_nhu
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (155)
  Số điểm: 2170
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 82 lần


  Bạn có biết các thời hạn quan trọng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp không?

  3 ngày là thời gian để cơ quan đăng kí kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (theo Khoản 2 Điều 27 và Khoản 3 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014).

  5 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (theo Khoản 1 Điều 34 Luật doanh nghiệp 2014).

  10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, là thời hạn để người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp (theo Khoản 2 Điều 31 và Khoản 3 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014).

  30 ngày, kể từ ngày được công khai, là thời hạn để doanh nghiệp công khai thông tin về thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo Khoản 3 Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014).

  Bạn có biết thời hạn quan trọng nào khác trong đăng kí thành lập doanh nghiệp không? Hãy bình luận và bổ sung giúp mình với nhé!

   
  1983 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-