DanLuat 2015

bài tập tình huống luật Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #261417 15/05/2013

  Thai-Duc

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  bài tập tình huống luật Doanh nghiệp

   

  mọi người giải giùm với nhé!

  1/
  A là một công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH A) được đăng ký bởi một công ty cổ phần B. Công ty Cổ phần B bổ nhiệm ba đại diện để đại diện cho quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong công ty.
  a) Xác định việc thành lập của Công ty TNHH A là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hay ko? Nếu vậy, cơ cấu tổ chức phù hợp với Công ty TNHH A là gì?

  b) Hai năm sau khi thành lập, Công ty Cổ phần B muốn chuyển giao một phần đóng góp vốn cho bà X, một thẩm phán về hưu. Xác định việc chuyển giao được cho phép hay không theo quy định của pháp luật áp dụng?

  c) Giả sử rằng chuyển giao là chính đáng theo pháp luật áp dụng, sau khi trở thành một thành viên của Công ty TNHH A, bà X được bầu của Hội đồng thành viên của Công ty để trở thành giám đốc của Công ty TNHH A. Xác định liệu cuộc bầu cử như vậy là chính đáng hay không biết bà X là chủ sở hữu của một công ty tư nhân đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh

  2/ 
  X là một công ty cổ phần (JSC) có 5 cổ đông và phát hành 100.000 cổ phiếu.Ông A, ông B và bà C là ba cổ đông sáng lập, mỗi người trong số họ nắm giữ số cổ phần tương đương với 15% vốn cổ phần của X. Phần còn lại của các cổ phiếu thuộc về Công ty TNHH Thùy Dương và Thái HòaCông ty TNHH

  Công ty TNHH Thái Hòa là một công ty nhà nước có thẩm quyền do Nhà nước nắm giữ 10% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần X. Các cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thái Hòa bỏ phiếu cổ phần ưu đãi. Trong một cuộc họp cổ đông hàng năm của Công ty Cổ phần X, các cổ đông sau đây có mặt tại cuộc họp: ông A, ông B và Công ty TNHH Thái Hòa Hội nghị đề xuất để bầu thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới.
  a) Xác định số đại biểu có hợp lệ hay không cho cuộc họp cổ đông.

  b) Giả sử rằng số đại biểu có hợp lệ, xác định số phiếu mà mỗi cổ đông dự họp có quyền bỏ để bầu các thành viên của Ban quản lý, biết rằng theo Điều lệ của công ty, mỗi cổ phần ưu đãi biểu quyết có hai phiếu

   

   

   

   

   
  12048 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-