bài tập kế toán công

Chủ đề   RSS   
 • #292371 19/10/2013

  thaihoang279

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bài tập kế toán công

  Xin chào ban tư vấn!


  Em là đang là sinh viên,trường em chỉ học 30 tiết về môn kế toán công thôi. giờ phải làm bài tập về kế toán, em thấy khó quá mong mọi người giúp với ạ !

  -số dư ngày 1/12/năm x

  +tk 461: 1.053.000 (tk 4611:270.000 và tk 4612:783.000)
  +tk 661:1.053.000 (tk 6611: 270.000 vàtk 6612:783.000)

  các nghiệp vụ:
  1. rút dự toán kinh phí hoạt động quý IV/X về tài khoản kho bạc là 1.350.000
  2. bổ sung kinh phí hoạt động năm X bằng nguồn thu sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, ghi chi là 6.075.000
  3. nhận cấp phát theo lệnh chi tiền là 33.750
  4. chi hoạt động thường xuyên được ghi chi trong tháng 12/x như sau:
  - chi lương cho viên chức là 675.000
  - chi lương cho người lao động hợp đồng là 202.500
  - các khoản phải nộp theo lương ghi chi là 114.750
  - chi trả phụ cấp khác cho lao động trong đơn vị ngoài dự toán kinh phí hoạt động được ghi chi hoạt động thường xuyên là 4.455.000
  - học bổng phải trả cho sinh viên là 1.890.000, trong đó chi bằng dự toán kinh phí hoạt động là 270.000
  - chi điện nước bằng tài khoản kho bạc là 27.000, chi nộp điện thoại bằng tiền mặt là 20.250
  - xuất dụng cụ lâu bền cho hoạt động thường xuyên là 10.800
  - mua máy vi tính cho hoạt động thường xuyên là 63.450 chưa trả tiền, đã bàn giao sử dụng.
  5. quyết toán kinh phí năm tài chính X chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm (x+1)

  => yêu cầu:
  a. định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ?
  b. sổ kinh phí năm trước nếu được phê duyệt trong năm báo cáo sẽ hạch toán như thế nào

   
  17542 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #292372   19/10/2013

  thaihoang279
  thaihoang279

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em mới học môn này được có mấy buổi thôi, giờ phải làm bài tập khó quá mong mọi người chỉ bảo ạ!

  Em có làm được một số nghiệp vụ sau, mong mọi người chỉ dẫn và giúp đỡ ạ!

  1. Nợ TK 112: 1.350.000
  có TK 461:1.350.000
  đồng thời ghi có TK 008: 1.350.000
  2. Nợ tk 4314: 6.075.000
  có tk 461:6.075.000
  3. nợ tk 341: 33.750
  có tk 111:33.750
  4a. Nợ tk 661:675.000
  có tk:3341:675.000
  4b. nợ tk 661:202.500
  có tk 3348: 202.500
  4c. nợ tk 661: 114.750
  có tk 332; 114.750
  4d. nợ tk 661:4.455.000
  có tk 3318: 4.455.000
  4e. nợ tk 661: 1.890.000
  có tk 335: 1.890.000
  đồng thời ghi: nợ tk 661: 270.000
  có tk 461: 270.000
  4f. nợ tk 661: 47.250
  có tk 112:27.000
  có tk 111:20.250
  4g. nợ tk 661: 10.8000
  có tk 153: 10.800
  4h. nợ tk...

  -phần 5 chưa có định hướng làm..hi
  câu b. cũng chưa có định hướng làm

  Mong mọi nguời giúp xem giúp, có gì sai sót thì chỉnh lại cho em với ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #359421   27/11/2014

  badboys92
  badboys92

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mong mọi người giúp e...

  Hãy xác định nguồn thu ngân sách của Tỉnh và nguồn thu NSTW biết rằng số liệu thống kê như sau:

  - kim ngạch XK 2 tỷ $ trong đó chỉ có 150 triệu $ là hàng hóa chịu thuế XNK với thuế xuất 5%.

  - Kim ngạch nhập khẩu ;à 2,6 tỷ $ trong đó:

  + 600 triệu là hàng chịu thuế đặc biệt

  + 1,9 tỷ là hàng chịu thuế GTGT

  + còn lại là hàng thuộc diện miễn trừ.

  +Thuế suất thuế NK tính bình quân là 8% trên tổng kim ngạch NK chịu thuế. Thuế suất GTGT là 10%, thuế TTĐB bình quân là 25%.

  - Thuế GTGT do cục thuế và chi cục thuế tỉnh dự tính thu = 320% thuế GTGT hàng NK.

  - Thuế TNDN ước tính bằng 60% thuế GTGT do cục thuế và chi cục thuế thu.

  Đứng trên phương diện cơ quan thuế của tỉnh:

  a, Xác định tổng nguồn thu mà tỉnh thực hiện.

  b, Xác định nguồn thu 100% của NSTW và nguồn thu 100% của NS địa phương, nguồn thu phân chia giữa TW và địa phương. Hãy bổ sung giả thiết ( nếu cần) để tính nguồn thu của từng cấp ngân sách. Biết thuế suất thuế TTĐB = 25%.

  Anh ( chị ) nào biết mong giúp e với.............................

   

   
  Báo quản trị |