Bài tập chia di sản thừa kế???

Chủ đề   RSS   
 • #543409 10/04/2020

  quynh62

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/04/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Bài tập chia di sản thừa kế???

  Ông A bị ốm chết. Di sản của ông A sau khi chết có giá trị 1,8 tỷ đồng. Được biết A có các mối quan hệ như sau:

  Bà K là vợ đã ly dị; Bà H là vợ đang trong hôn nhân với A trước khi A chết;

  M và N là con chung của A và K. P là con chung(chưa thành niên) của A và H; Bà X là mẹ đẻ, bà Y là mẹ vợ( mẹ đẻ H); Q là em trai của A.

  Yêu cầu:

  Aa, Phân chia di sản thừa kế của A trong trươngf hợp A chết có để lại di chúc với nội dung để lại toàn bộ tài sản của mình cho bà K và 2 con chung  với bà K( M và N)

  b/ giả sử trong tình huống nêu trên Tòa án xác định di chúc của ông A để lại không có hiệu lực pháp luật, việc phân chia thừa kế của A được tiến hành như thế nào?

  c/ Giả sử trong tình huống nêu trên, di chúc có nội dung để lại toàn bộ cho bà X và ông Q, việc chia thừa kế sẽ được tiến hành như thế nào?             

   
  7599 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn quynh62 vì bài viết hữu ích
  Ngannduyenn (09/06/2020) ThanhLongLS (11/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #549213   15/06/2020

  Nina35
  Nina35

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2020
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 117
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 30 lần


  Chào bạn!
   
  Tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:
  "Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
   
  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
   
  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
   
  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
   
  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."
   
  Tuy di chúc C đã truất quyền thừa kế của T nhưng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 644 nêu trên, và T cũng không thuộc "người không có quyền hưởng di sản" quy định tại khoản 1 Điều 621 nên T vẫn được nhận di sản sản thừa kế một suất bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. 
   
  Tài sản chung của C và T: 820 + 6 (tiền mai táng) = 826 triệu.
   
  Di sản chia thừa kế của C: 826 : 2 + 20 - 6(tiền mai táng) = 427 triệu.
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 644, nếu chia thừa kế theo pháp luật, di sản được chia thành 4 suất (4 người ở hàng thừa kế thứ nhất gồm T, K, H và M), mỗi suất là 427 : 4 = 106,75 triệu đồng. T được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật tức là 106,75 x 2/3 = 71,167 triệu đồng; 3 người con K,, M, H mỗi người hưởng (427 - 71,167): 3 = 118,611 triệu đồng.
   
  Tóm lại, tiền mai táng được trừ vào phần di sản chia thừa kế của C (sau khi đã cộng phần di sản riêng và di sản trong phần tài sản chung.)
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nina35 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/06/2020)
 • #549709   23/06/2020

  Nina35
  Nina35

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2020
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 117
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 30 lần


  Chào quynh62!

  Thứ nhất (câu b), trường hợp di chúc của A không có hiệu lực pháp luật

  Lúc này, di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. K là vợ trước đã ly hôn, và A đã kết hôn hợp pháp với H, nên quan hệ giữa K và A đã chấm dứt, K không có quyền hưởng thừa kế của A. Hàng thừa kế thứ nhất: X, M, N, P, H mỗi người được hưởng 0,36 tỷ đồng.

  Thứ hai (câu a), trường hợp A chết, di chúc để lại toàn bộ tài sản cho K và 2 con chung với K là M và N

  Tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:
  "Điều 644. Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vơ, chồng; 

  b) Con thành niên mà không có kha năng lao động.

  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 644 nên trên, ngoài K và 2 con M và N có tên trong di chúc, thì X (mẹ của A), H (vợ của A) và P (con chưa thành niên của A) cũng được hưởng thừa kế, mỗi người hưởng một phần bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. (nếu không thuộc "những người không được hưởng di sản" quy định tại khoản 1 Điều 621 BLDS 2015).

  Vậy, X, H và P được hưởng 2/3 của mỗi suất tức là 0,36 x 2/3 = 0,24 tỷ. K, M và N mỗi người được hưởng: (1,8 - 0,24 x 3) : 3 = 0,39 tỷ.

   Thứ ba (câu c), di chúc để lại toàn bộ di sản cho mẹ X và em trai Q

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 644 BLDS 2015 nêu trên, Ngoài X và Q có tên trong di chúc, thì H- vợ  và P- con chưa thành niên (nếu không thuộc "những người không được hưởng di sản" quy định tại khoản 1 Điều 621 BLDS 2015) cũng được hưởng thừa kế, mỗi người được hưởng 0,24 tỷ đồng. X và Q mỗi người hưởng (1,8 - 0,24 x 2 ) : 2 = 0,66 tỷ đồng. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nina35 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/06/2020)
 • #549232   15/06/2020

  Nina35
  Nina35

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2020
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 117
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 30 lần


  Chào Anhxanh!

  Vì bạn muốn "gợi ý cách làm" nên Nina sẽ viết ngắn gọn, mang tính phương hướng.

  Di sản chia thừa kế: 2 tỷ - 10 triệu  = 1,99 tỷ.

  Thứ nhất, ông Mạnh di chúc hợp pháp để 200 triệu cho bố, còn lại chia hết cho Tuấn và Dũng 

  Theo Điều 644 BLDS 2015, Hạnh- là vợ và Hùng - con bị bại liệt, mất khả năng lao động nếu không thuộc khoản 1 Điều 621 BLDS 2015 thì mỗi người vẫn được hưởng thừa kế = 2/3 x một suất thừa kế theo pháp luật.

  Mặc dù người bố có tên trong di chúc nhưng được hưởng (200 triệu) ít hơn 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật (= 265.333.333 đồng) nên cũng được hưởng thừa kế là 265.333.333 đồng; phần còn lại Tuấn và Dũng chia đôi.

  Thứ hai, di chúc hợp pháp và Dũng chết trước ông Mạnh

  Di sản thừa kế chia theo tỷ lệ ở câu 1. Tuy nhiên do Dũng chết trước ông Mạnh nên Di chúc bị vô hiệu một phần, 04 người khác trước hết hưởng phần di sản bằng phần di sản đã chia ở câu 1, riêng phần di sản vốn thuộc về Dũng (597 triệu) bị vô hiệu sẽ được chia theo pháp luật, và tiếp tục chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Mạnh (05 người). Lúc này, nếu Dũng có con ruột thì các cháu sẽ được thừa kế thừa vị (tất cả các cháu được hưởng chung một suất = 597 : 5 =  119,4 triệu) theo quy định tại Điều 652 BLDS 2015, nếu không có con ruột thì phần đó được chia cho 04 người hàng thừa kế thứ nhất còn lại.

  Lưu ý: thừa kế thế vị chỉ áp dụng khi chia di sản thừa kế theo pháp luật. Di sản vốn thuộc về Dũng (597 triệu) là do chia thừa kế theo di chúc của ông Mạnh mà có. Nên khi Dũng chết, phần di chúc chia di sản cho Dũng sẽ bị vô hiệu nên không thể Thừa kế thế vị; và phần di sản này sẽ được chia theo pháp luật. Lúc này, di sản chia thừa kế (597 triệu) tiếp tục được chia theo pháp luật thì mới được áp dụng Thừa kế thế vị. 

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Nina35 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/06/2020) Anhxanh (16/06/2020)
 • #549324   16/06/2020

  ngothuyphuong21
  ngothuyphuong21

  Sơ sinh

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:16/06/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Mong mọi người giúp em với

  Ông Tam và bà Huyền là hai vợ chồng, có tài sản chung là 1,8 tỷ đồng. Họ có 2 con chung là Nam (sinh năm 2001), và Tuấn (sinh năm 2005). Do cuộc sống chung không hạnh phúc Tam và Huyền đã ly thân. Nam là đứa con hư hỏng, đã có lần đánh ông Tam gây thương tích và bị Toà án kết án về hành vi này. Năm 2018, ông Tam bị tai nạn xe máy. Trước khi chết trong bệnh viện, ông Tam có để lại di chúc miệng (trước nhiều người làm chứng) là để lại toàn bộ tài sản của mình cho ông bác ruột là Khánh, Bà Huyền đã kiện ra toà yêu cầu không chia tài sản thừa kế cho ông Khánh.  

   
  1.Hãy chia di sản thừa kế trong trường hợp trên? 
   
  2.Giả sử ông Khánh từ chối nhận di sản, việc chia thừa kế có gì khác? 
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngothuyphuong21 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/06/2020)
 • #549344   16/06/2020

  Chào bạn:

  Theo dữ liệu bạn cung cấp, xin có ý kiến như sau:

  -Dù đã ly thân nhưng về mặt pháp luật ông Tam và bà Huyền vẫn là vợ chồng hợp pháp, do vậy tài sản chung sẽ được phân chia theo luật.ông Tam chi quyết định phần tài sản của mình.

  1-Khi ông Tam chết năm 2018, (Nam mới 17 t,Tuấn mới 13 t).Nên Tuấn sẽ hưởng được 2/3 suất.Vợ cũng vậy, riêng Tuấn sẽ không được do điều 621 Bộ Luật Dân sự 2015." người không được quyền hưởng di sản ".

  2-Dù ông Khánh từ chối thì nhận di sản, thì việc chia thừa kế không thay đổi" do điều 622 Bộ luật qui định.

  Bạn xem thêm.

  Chúc thành công.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Chieuluatsu vì bài viết hữu ích
  Anhxanh (16/06/2020) ThanhLongLS (17/06/2020)
 • #549403   17/06/2020

  Linhlinhne
  Linhlinhne

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  làm vậy đúng chưa ạ

  Anh V và chị L là vợ chồng, có tài sản chung là 1 tỷ 8 và có 2 con chung là M đi làm và có thu nhập cao và N(10 tuổi). Do cuộc sống bất hòa, anh V và chị L làm đơn xin ly hôn nhưng chưa được giải quyết.

  Ngày 1/2/2017, do hỏa hoạn anh V bị tai nạn nghiêm trọng và qua đời. trước khi qua đời, anh V có di chúc miệng trước nhiều người làm chứng là để lại toàn bộ di sản cho người em trai H

  1. Hãy chia thừa kế trong trường hợp trên

  2. Giả sử anh V qua đời k kịp để lại di chúc thì việc phân chia thừa kế được giải quyết như thế nào?

  TÀi sản V=L= 900tr

  chia theo hàng t1: L, M, N 1 suất thừa kế = 900/3= 300tr

  anh V qua đời để lại di chúc miệng hợp pháp nhưng L và N là ng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc: nên mỗi người được hưởng 2/3 suất thừa kế =200tr

  M đã thành niên nên k được nhận thừa kế

  vậy H nhận được 500 triệu

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Linhlinhne vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/06/2020)
 • #549404   17/06/2020

  Đúng rồi bạn ơi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Chieuluatsu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/06/2020)
 • #549734   23/06/2020

  Thanngocly
  Thanngocly

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bài tập chia tài sản thừa kế.

  Xin giúp đỡ mình.

  Ông A và bà B là vợ chồng. Năm 2000, ông bà có nhận cháu C (5 tuổi) làm con nuôi; năm 2010 hai vợ chồng sinh được anh D. Tài sản chung của 2 vợ chồng là 1 tỷ 500 triệu đồng, ông A có tài sản riêng là 250triệu đồng. Năm 2020, ông A và bà B bị tai nạn khiến ông A tử vong ngay tại chổ, còn bà B bị thương. 

  Chia di sản thừa kế trong trường hợp trên biết ông A trước khi lấy bà B có con là E ( 14 tuổi, hiện đang ở với người vợ trước).

  Xin cảm ơn.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanngocly vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/06/2020)
 • #549791   24/06/2020

  Nina35
  Nina35

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2020
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 117
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 30 lần


  Chào Thanngocly!

  Tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  "Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

  1 Thừa kế  theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

  a) Không có di chúc;

  b) Di chúc không hợp pháp;

  c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

  d) Những người đước chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  2. .................................."

  Như vậy, ông A chết do tai nạn và không để lại di chúc, nên di sản thừa kế của ông A sẽ được chia theo pháp luật.

  Tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  "Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật 

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  b) .....................................

  c) .....................................

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. .............................."

  Theo thông tin bạn cung cấp, có thể hiểu A và B là vợ chồng hợp pháp, C là con nuôi hợp pháp. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: B, C, D, E. Di sản thừa kế là 250 triệu + 1,5 tỷ : 2 = 1 tỷ VND. Chia đều cho 4 người, mỗi người hưởng 250 triệu đồng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Nina35 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/06/2020)
 • #553031   28/07/2020

  Bài tập chia thừa kế.

  Giúp em bài này với ạ
   
  Ông Nam và bà hoa có 2 người con (là Hưng bị bệnh tâm thần và Mai) Sau đó Ông Nam ngoại tình với Bà Ngọc có 1 người con là Khôi. Sau đó lập di chúc để lại tài sản cho Khôi và cũng ghi rõ là không để lại tài sản cho Hưng vì nghi ngờ bà Hoa có quan hệ với ông hàng xóm. Rồi bà hoa đưa Hưng đi xét nghiệm AND và hưng là con của ông Nam và cho rằng Mai là con gái nên không được hướng thừa kế. Sau đó Mai biết được không để di chúc nên cùng ny đầu độc ông Nam. Rất May Khôi phát hiện đưa ông Nam đi cấp cứu tỉ lệ thuong tật là 15%. Tuy nhiên khi về cả 2 bị xe đụng và cả 2 qua đời. Trc lúc mất ông Nam có nói để lại tài sản cho Hòa-con của Khôi. Có 2 ng chứng kiến. 1 tháng sau có tranh chấp về quyền thừa kế yêu cầu giải quyết. Sau khi mất bà hòa đuổi My-vợ khôi và Hòa con của Khôi ra ngoài ở vì nghĩ bố đã chết nên k ở căn nhà này nữa. Tổng tài sản của ông nam là 24 tỷ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytientran2110@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2020)