DanLuat 2015

Bãi miễn thành viên HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #94545 12/04/2011

  kien_db

  Sơ sinh

  Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:30/07/2009
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bãi miễn thành viên HĐQT

  Chào LS!

  Công ty tôi năm 2010 có 01 thành viên HĐQT chuyển công tác ra khỏi công ty, HĐQT muốn thay thành viên đó bằng người khác. Thành viên này vẫn đang còn nhiệm kỳ và là cổ đông của công ty (số lượng cổ phần nắm giữ ít 1000 cp).


  Năm 2008 bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II, do các cổ đông cá nhân của công ty không đủ số lượng cổ phần để tham gia đề cử hoặc ứng cử (số cp >10% VĐL mới có quyền), HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu thành viên này tham gia và được ĐHCĐ bầu là thành viên HĐQT.

  Tôi muốn hỏi.


  - HĐQT đề nghị thay thành viên này bằng người khác có đúng không (thành viên này không có đơn xin rút)
  - Muốn thay được phải cần điều kiện gì.

   Rất mong được sự tư vấn của  LS.
   
  9172 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #94562   12/04/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4903
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 296 lần
  Lawyer


  Chào Bạn,

  Cần xem điều lệ của công ty quy định giải quyết vấn đề này ra sao?

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
 • #97304   21/04/2011

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Vấn đề bạn quan tâm, xin được tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp thì việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Tuy nhiên, điều 115 Luật Doanh nghiệp cũng cho phép “Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

  Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm” (Khoản 3).

  Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác và nếu số lượng thành viên HĐQT chưa giảm quá 1/3 thì không nhất thiết phải triệu tập ĐHCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

  Việc HĐQT đề xuất thay đổi thành viên HĐQT hoặc ĐHCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT, đều không trái với quy định của pháp luật.

  Trân trọng.

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #94378   11/04/2011

  Lsphat
  Lsphat
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2009
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 916
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 31 lần


  Chào bạn,

  Theo quy đinh của Luật doanh nghiệp thì việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có thể đề nghị nhưng phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.


  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |  
 • #103386   18/05/2011

  kien_db
  kien_db

  Sơ sinh

  Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:30/07/2009
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào LS!

  Công ty tôi Ban kiểm soát có 3 thành viên, tháng 5/2011 có 01 thành viên có đơn xin rút khỏi chức vụ thành viên BKS. Để bầu bổ sung phải đến kỳ đại hội năm sau.

  Tôi muốn hỏi:

  HĐQT có thể giới thiệu tạm thời 01 thành viên thay thế và đợi đến kỳ đại hội năm sau để bầu được không.
  (Vì nếu lấy phiếu xin ý kiến các cổ đông, hoặc triệu tập ĐHCĐ thì rất khó khăn do số lượng cổ đông nhiều)  
   
   
  Báo quản trị |  
 • #103939   20/05/2011

  toitenlahung
  toitenlahung

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các thành viên HĐQT có quyền lấy phiếu tín nhiệm bãi miễn Chủ tịch HĐQT hay không?Nếu các thành viên HĐQT thực hiện đìêu này, vậy có vi phạm luật hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #104252   21/05/2011

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Tùy theo điều lệ công ty mà chủ tịch HĐQT do ĐHCĐ bầu hoặc do HĐQT bầu.

  - Nếu chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu thì HĐQT có quyền bầu lại Chủ tịch trong các phiên họp định kỳ hoặc bất thường.

  - Nếu chủ tịch HĐQT do ĐHCĐ bầu thì việc lấy ý kiến tín nhiệm là không vi phạm pháp luật, nhưng việc bầu chủ tịch HĐQT mới phải được ĐHCĐ quyết định trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên hoặc bất thướng.

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #104688   23/05/2011

  toitenlahung
  toitenlahung

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  lengalawyer viết:
  Tùy theo điều lệ công ty mà chủ tịch HĐQT do ĐHCĐ bầu hoặc do HĐQT bầu.

  - Nếu chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu thì HĐQT có quyền bầu lại Chủ tịch trong các phiên họp định kỳ hoặc bất thường.

  - Nếu chủ tịch HĐQT do ĐHCĐ bầu thì việc lấy ý kiến tín nhiệm là không vi phạm pháp luật, nhưng việc bầu chủ tịch HĐQT mới phải được ĐHCĐ quyết định trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên hoặc bất thướng.


  Việc lấy phiếu tín nhiệm CT HĐQT của các thành viên HĐQT có thể làm Công ty mất ổn định, tạo tư tưởng không tốt cho CBCNV.. Công ty đã phải họp để trật tư an ninh, ổn định tư tưởng. Nếu xét ra có thể ảnh hưởng một phần hoạt động SXKD. Vậy theo LS thì những thiệt hại về tinh thần, họat động SXKD ai sẽ chịu trách nhiệm..???
  Ví dụ: các khách hàng đã dè dặt hơn khi liên hệ công tác, các hợp đồng bị kéo dài chờ xem xét mới ký kết..
  Mong LS tư vấn thêm. Xin cảm ơn!!
   
  Báo quản trị |  
 • #115421   04/07/2011

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Chào bạn,

  Xin lấy một ví dụ mang tính thời sự mà nhiều người biết. Khi Tổng giám đốc công ty dược Viễn Đông bị truy tố, giá cổ phiếu của công ty này và của công ty dược Hà Tây giảm mạnh trên thị trường chứng khoán, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh và tâm lý của nhân viên...Ai phải chịu trách nhiệm về những vấn đề này? Không ai cả, vì khi tham gia vào kinh doanh thì có những điều danh nghiệp /nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm, trong trường hợp này là chịu trách nhiệm vì đã tín nhiệm, tin tưởng sai người không đủ phẩm chất, năng lực...

  Trân trọng.

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-