DanLuat
×

Thêm bình luận

Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

(HuyenVuLS)

  •  5468
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…