Bậc lương

Chủ đề   RSS   
 • #175326 30/03/2012

  Luyenkim

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bậc lương

  Xin chào luật sư. Cho em hỏi chút về tiền lương, Em đang làm kế toán  cho một doanh nghiệp nhà nước .Hiện em đang ở bậc 4/12 trung cấp là 2,46 từ 1/4/2010. Đến tháng 8/2011 em có bằng đại học đúng chuyên ngành và được chuyển sang bậc Đại học là 2,67. Nhưng em có nghe bạn em nói là mức chênh lệch giữa trung cấp lên Đại học mà trên 70% so với bậc của Đại học thì được tính coi như là một bậc, còn dưới 70% thì được tính ở mốc chuyển lương là bậc trung cấp. Chứ không so bậc trung cấp. Xin tư vấn giùm và mong hồi âm sớm. Trân trọng cảm ơn luật sư.

   - Cho em hỏi có trường hợp ở cơ quan em. Có một nhân viên đang làm việc ở ngạch công nhân bậc 4/7 năm 2008 ( 3,29  nhưng đến tháng 4 năm 2010 có bằng Đại học và chuyển sang ngạch kỹ sư 4/9 (3,33 ) sự chênh lệch 0,04. Vậy cho em hỏi tính mốc lên lương tiếp theo là khi nào.

  Em xin cảm ơn !!!
  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 20/04/2012 08:01:36 SA
   
  7675 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #175346   30/03/2012

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (9863)
  Số điểm: 55853
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3678 lần
  Lawyer

  Nội dung có lỗi về font chữ

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
 • #175898   03/04/2012

  Luyenkim
  Luyenkim

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   

   - Cho em hái cã tr­­êng hîp ë c¬ quan em. Cã mét nh©n viªn ®ang lµm viÖc ë ng¹ch c«ng nh©n bËc 4/7 n¨m 2008 ( 3,29  nh­ng ®Õn th¸ng 4 n¨m 2010 cã b»ng §¹i häc vµ chuyÓn sang ng¹ch kü s­­ 4/9 (3,33 ) sù chªnh lÖch 0,04. VËy cho em hái tÝnh mèc lªn l­­u¬ng tiÕp theo lµ khi nµo. Em xin c¶m ¬n !!!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #176041   04/04/2012

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (9863)
  Số điểm: 55853
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3678 lần
  Lawyer

  Nội dung bị lỗi font chữ

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com