Ba mẹ tôi đang chơ ly hôn

Chủ đề   RSS   
 • #152305 02/12/2011

  phuong.ngo

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/10/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ba mẹ tôi đang chơ ly hôn

   

  Xin Luật Sư tư vấn giúp tôi

  Cách đây gần 10 năm, tôi đã đứng ra chuộc lại ruộng vườn, nhà của cho ba tôi, được địa phương và chủ nợ làm chứng vì tôi là người đứng ra trả tiền, nhưng trên thực tế lại không có giấy tờ (vì tôi nghỉ ba tôi sẽ không có quyền cầm cố lần thứ 2 khi chính quyền dia phương can thiệp)

  Ba tôi là người không có trách nhiệm với gia đình, và trong thơi gian này mẹ tôi đã làm đơn gửi lên Tòa Án xin ly hôn.

  Tôi có thể đồi lại số tiền hoặc tai sản tương đương với số tiền tôi đã chuộc ruộng , vườn và nhà cửa từ 10 năm trước khi ba mẹ tôi ly hôn không? và thủ tục ra sao? ba mẹ tôi đứng tên cho tất cả tải sản trong gia đình.

  Tôi có 3 chị em, khi ba mẹ tôi ly hôn chúng tôi có được quyền chia tài sản không? tài sản được phân chia như thế nào nếu chúng tôi được quyền?

  Trong thơi gian hiện tại ba mẹ tôi chưa ly hôn nhưng ba tôi đã sống chung với những người phụ nữ khác, và thường xuyên về nhà gây chuyện đánh mẹ tôi và yêu cầu mẹ tôi phải đưa tiên cho ông ấy. mẹ tôi đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp, làm thế nào bảo vệ mẹ tôi trong thơi gian chờ ly hôn và sau ly hôn? vì chúng tôi hiện tai đi làm ăn xa nên không ở gân để chăm sóc mẹ tôi được.

  Xin Luật Sư chân thành tư vấn, tôi chân thành cảm ơn.
   
  4186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #152416   03/12/2011

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2766 lần
  Lawyer

  Chào bạn!
  Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của bạn như sau:
  1. Đối với việc chuộc ruộng, vườn nhà cửa:
         Nếu bạn có đủ chứng cứ chứng minh việc bạn bỏ tiền ra chuộc lại toàn bộ ruộng vườn, nhà cửa của ba mẹ bạn thì bạn có cơ hội được ba mẹ bạn hoàn trả số tiền đó khi ba mẹ bạn ly hôn.
        Tuy nhiên bạn cần lưu ý là: \
        - Bạn chỉ được trả lại số tiền chuộc nhà đất đó nếu bạn chứng minh được việc bỏ tiền ra chuộc nhà đất là "cho vay" chứ không phải là "tặng cho tài sản".
        - Nếu chứng cứ trong hồ sơ vụ án chứng minh được số tiền bạn bỏ ra chuộc đất là bạn "tặng cho" ba mẹ bạn lúc khó khăn chứ không phải là "cho vay" thì bạn không có quyền đòi lại. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên nhận tặng cho nhận được tài sản.
  2. Đối với việc chia tài sản:
          - Những tài sản là tài sản chung của hộ gia đình thì các thành viên sẽ được chia theo phần của từng người: Ví dụ: Đất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình theo nhân khẩu, thời điểm chia đất anh chị em bạn cũng được chia thì nay ba mẹ bạn ly hôn, anh chị em bạn cũng được chia phần đất nông nghiệp đó... Do vậy anh, chị, em bạn chỉ được chia những tài sản nào là tài sản của hộ gia đình. Còn tài sản chung của ba mẹ bạn thì anh, chị, em bạn không được chia.
          - Tài sản chung vợ chồng: Tài sản riêng của ai thì thuộc về người đó, tài sản chung thì chia đôi. Bạn có thể tham khảo các quy định sau đây của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000:

          Điều 95. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

  1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa  thuận; nếu không thỏa  thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

  2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

  a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

  b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

  c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề  nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

  d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

  3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa  thuận; nếu không thỏa  thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Điều 96. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn

  1. Trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa  thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia.

              Điều 97. Chia quyền sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn

  1. Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

  2. Việc chia quyền sử dụng đất chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

  a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa  thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

  Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

  b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

  c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật này;

  d) Việc chia quyền sử dụng đối với các loại đất khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự.

  3. Trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 96 của Luật này.

             Điều 98. Chia nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng

  Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sử dụng thì khi ly hôn được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật này; nếu không thể chia được thì bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ được hưởng.

  Điều 99. Giải quyết quyền lợi của vợ, chồng khi ly hôn trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên

  Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà.

  3. Đối với việc bảo vệ mẹ bạn:

              - Trong thời gian chờ tòa án giải quyết vụ án ly hôn: Trong thời gian này nếu ba bạn có hành vi đánh đập xúc phạm mẹ bạn thì mẹ bạn có quyền báo chính quyền cơ sở can thiệp hoặc yêu cầu các trung tâm phòng chống bạo lực gia đình giúp đỡ. Hoặc mẹ bạn cũng có thể đề nghị Tòa án ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm ba của bạn có những hành vi đánh đập, xúc phạm mẹ bạn trong thời gian tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại Điều 115 BLTTDS, cụ thể như sau:

  "Điều 115. Cấm hoặc buộc thực hiện một số hành vi nhất định

  Cấm hoặc buộc thực hiện một số hành vi nhất định được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Toà án giải quyết.".

              - Sau khi ly hôn: Sau khi ly hôn thì ba mẹ bạn không còn quan hệ vợ chồng nên nếu ba bạn còn tiếp tục có hành vi đánh đập, xúc phạm mẹ bạn thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nếu sự việc còn tái diễn thì ba bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội làm nhục người khác... theo quy định pháp luật.

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn