DanLuat 2015

áp dụng thông tư 09/2016/tt-bxd thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #424755 16/05/2016

  áp dụng thông tư 09/2016/tt-bxd thế nào

  Theo các thông tư của bộ kế hoạch về việc lập hồ sơ mời thầu đã có ban hành kèm mẫu hợp đồng,có yêu cầu khi ký kết hợp đồng bắt buộc phải tuân thủ các mấu này, giờ bộ xây dựng lại ban hành thông tư 09/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng. vậy khi lập hồ sơ mời thầu và khi ký kết hợp đồng phải áp dụng mẫu nào.

   
  2226 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424758   16/05/2016

  tung_TTCO viết:

  Theo các thông tư của bộ kế hoạch về việc lập hồ sơ mời thầu đã có ban hành kèm mẫu hợp đồng,có yêu cầu khi ký kết hợp đồng bắt buộc phải tuân thủ các mấu này, giờ bộ xây dựng lại ban hành thông tư 09/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng. vậy khi lập hồ sơ mời thầu và khi ký kết hợp đồng phải áp dụng mẫu nào.

  Chào bạn,

  Bạn xem kỹ phần phạm vi điều chỉnh của mỗi văn bản để áp dụng trong từng trường hợp.

  Ví dụ: Thông tư 09/2016/TT-BXD áp dụng đối với các trường hợp sau:

  khoản 2 điều 1

  2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là hợp đồng thi công) thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:

  a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước từ 30% trở lên;

  c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định (tại Điểm a, b Khoản này có sử dng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng thi công thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định, tại Thông tư này.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
 • #424759   16/05/2016

  thực ra tôi thắc mắc như sau

  * theo tông tu 03/2015/TT-BKHDT

  - mục 1 điều 1 quy đinh như sau: Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau

  mà điều 1 luật đấu thầu 43 quy định: Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

  1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

  a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

  c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

  d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

  e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

  g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

  2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

  3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

  4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

  như vậy quy định về đối tượng áp dụng giữa thông tư 03/2015/tt-BKHDT và thông tư 09/2016/tt-BXDlà như nhau

  khi lập hồ sơ yêu cầu theo thông tư 03 đã có mẫu hợp đồng kể ký kết. theo khoản 2 điều 6 của thông tư quy định như sau: Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất, được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  bây giờ BXD ban hành TT 09 thì khi ký kết hợp đồng phải ký kết theo mẫu của TT 09/2016/TT-BXD hay theo mẫu đã ban hành kèm thông tư 03/2015/TT-BKHDT

  mong luật sư hướng dẫn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-