Áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được không?

Chủ đề   RSS   
 • #352130 24/10/2014

  Áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được không?

  Xin LS cho e hỏi 1 chút là
  Công ty e và công ty con của công ty em thuộc diện không phải lập BCTC hợp nhất!
  Vậy trên báo cáo của công ty mẹ, có thể áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu để phản ảnh khoản đầu tư của công ty con vào công ty mẹ không ạ?
  Em xin cảm ơn!

   
  2353 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận