Áp dụng mức thu tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #268330 10/06/2013

  Áp dụng mức thu tiền sử dụng đất

  hợp tác xã giao đất nông nghiệp trước ngày 15/10/1993 ( không có giấy tờ giao đất ) trong quá trình sử dụng từ xây dựng nhà ở trên đất trước ngày 15/10/1993 và sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất như thế nào

   
  2999 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #298269   20/11/2013

  hoaiphi85
  hoaiphi85

  Male
  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2013
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  - Đất nông nghiệp đã có nhà ở xây dựng từ trước ngày 15/10/1993 thì khi cấp GCNQSDĐ sẽ không đóng tiền sử dụng đất

  - Đất nông nghiệp có nhà ở xây dựng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 khi cấp GCNQSDĐ sẽ phải đóng 50% giá đất ở tại vị trí thửa đất đó.

  Chào bạn!

  Hoaiphi

   
  Báo quản trị |  
 • #298297   20/11/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 226 lần


  hoaiphi85 viết:

  - Đất nông nghiệp đã có nhà ở xây dựng từ trước ngày 15/10/1993 thì khi cấp GCNQSDĐ sẽ không đóng tiền sử dụng đất

  - Đất nông nghiệp có nhà ở xây dựng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 khi cấp GCNQSDĐ sẽ phải đóng 50% giá đất ở tại vị trí thửa đất đó.

  Chào bạn!

  Chào bạn.

  Tôi đồng ý với ý kiến của bạn như trên, tuy nhiên trong tường hợp đặc biết của câu hỏi thì mức đóng tiền sử dụng đất là 40% đối với nhà có trước ngày 15/10/1993 chứ không phải là không phải đóng tiền sử dụng đất vì HTX giao đất là trái thẩm quyền (trừ trường hợp sau đó đã có nộp tiền sử dụng đất theo quyết định của UBND huyện).

  Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010, Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Điều 2, khoản 4 :

  2. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 về thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất như sau:

  4. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 8 về thu tiền sử dung đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất như sau:

  "4. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |