Áp dụng luật nào cho đúng khi phạt chậm nộp tiền sử dụng đất (0,02% hay 0,05%)

Chủ đề   RSS   
 • #507012 09/11/2018

  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Áp dụng luật nào cho đúng khi phạt chậm nộp tiền sử dụng đất (0,02% hay 0,05%)

  Chậm nộp tiền sử dụng đất phạt 0,02% theo Luật Đất đai hay 0,05% theo Luật Quản lý thuế

  Công ty Hải Thiên năm 2009 có nợ tiền sử dụng đất khi thực hiện Dự án, Chi cục thuế nơi quản lý của Công ty ra Thông báo thuế là nợ tiền chập nộp sử dụng đất với mức phạt 0,05%/ngày theo Luật quản lý thuế là 500 triệu đổng (Theo Luật quản lý thuế). Công ty cho rằng mình chỉ phải nộp mức phạt là 0,02%/ngày (Theo Luật Đất đai) tương đương với 200 triệu đồng.

  Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử phạt thuế quy định: “…- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;..”

  Nghị định 198/2004/NĐ-CP về tiền sử dụng đất quy định: “...Chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp...”

  Theo bạn áp dụng cái nào là hợp lý?

   

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  9768 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507018   09/11/2018

  bienlc
  bienlc

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2015
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 585
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Dear Luật sư, theo tôi được biết Nghị định 98/2007 đã hết hiệu lực từ ngày 15/12/2013 và văn bản hướng dẫn thay thế Nghị định này là Nghị định 129/2013.

  Nghị định 198/2004 cũng đã hết hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và văn bản thay thế Nghị định này là Nghị định 45/2014 Quy định về Thu tiền sử dụng đất. Theo đó, các quy định tại Điều 14.4c; Điều 18 Nghị định 45/2014 thì "Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế".

  Như vậy để xác định có hay không mức phạt chậm nộp trước hết Luật sư cần căn cứ vào tiền chậm nộp. Tại Điều 18 Nghị định 45/2014 quy định về xử lý chậm nộp "Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp".Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi  Luật Thuế số 106/2016 thì "Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp".Có thể thấy quy định của pháp luật hiện hành không có quy nào về tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất.

  Lê Biển

  [T]: 093 858 3436

  [E]: bienls18@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bienlc vì bài viết hữu ích
  luatsungothethem (09/11/2018)
 • #507020   09/11/2018

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Cảm ơn bạn Bienlc, việc vi phạm được xác định vào năm 2009 thời điêm tất cả các Nghị định 198/2004/NĐ-CP và Nghị định 98/2007/NĐ-CP đều có hiệu lực thi hành, do đó việc áp dụng Văn bản nào sẽ làm thay đổi số tiền chậm nộp và là có cơ sở nhất? liệu quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp có được bảo vệ?

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #507026   09/11/2018

  bienlc
  bienlc

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2015
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 585
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Giả định của Luật sư làm tái hiện tình trạng chồng chéo của pháp luật lúc bấy giờ. Để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp thì DN có quyền yêu cầu mức xử phạt theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 198/2004 với 0.02%. Trường hợp cơ quan Nhà nước áp dụng mức phạt 0.05% theo Nghị định 98/2007 thì DN có quyền khiếu nại với cơ sở pháp lý quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định 198/2004.

  Tuy nhiên, nhận thấy sự bất hợp lý trong vấn đề này Nhà làm luật đã ban hành Nghị định 120/2010 có hiệu lực từ 01/03/2011 để sửa đổi Nghị định 198/2004 với nội dung quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 120/2010  Sửa đổi khoản 1 Điều 18 Nghị định 198/2004 về xử phạt như sau:"1. Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất bị phạt tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp; việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành".

  Như vậy, trước ngày 01/03/2011 thì DN có thể yêu cầu Nhà nước áp dụng mức phạt 0.02% trên số tiền sử dụng đất chậm nộp. Sau ngày này nếu còn nợ mức phạt chập nộp phải áp dụng là 0.05%.

  Trên đây là những ý kiến chủ quan, còn hạn chế có chi thiếu sót mong Luật sư hoàn thiện.

  Cập nhật bởi bienlc ngày 09/11/2018 02:17:16 CH cập nhật nội dung

  Lê Biển

  [T]: 093 858 3436

  [E]: bienls18@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #516276   31/03/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Mình đồng ý với quan điểm của bạn bienlc về việc 02 quy định trên đang thể hiện sự chồng chéo của pháp luật thời điểm đó.

  Theo quan điểm của mình, tại thời điểm tình huống xảy ra – năm 2009, cả 02 quy định tại Nghị định 198 và Nghị định 98 trên đều có thể áp dụng vào tình huống này – nếu chỉ xét trên khía cạnh pháp lý.

  Doanh nghiệp hoàn toàn có thể căn cứ vào quy định tại Nghị định 198 để tiến hành khiếu nại, yêu cầu Cơ quan thuế áp dụng mức phạt 0,02%.

  Tuy nhiên, sau này, theo như tinh thần của các nhà làm luật, quan điểm của Cơ quan thuế có phần “hợp lý” và được đồng tình hơn, bằng chứng là tại Nghị định 120/2010/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tại Nghị định 198 về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo mức quy định tại Luật Quản Lý thuế, cụ thể:

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP như sau:

  ...

  9. Sửa đổi khoản 1 Điều 18 về xử phạt như sau:

  "1. Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất bị phạt tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp; việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành".”

   

   
  Báo quản trị |