DanLuat
×

Thêm bình luận

Áp dụng Luật đất đai 2003 hay BLDS 2005 theo Luật ban hành VBQPPL?

(tuanscb)

  •  5727
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…