DanLuat 2015

Áp dụng hình thức đấu thầu nào?

Chủ đề   RSS   
  • #476583 30/11/2017

    Áp dụng hình thức đấu thầu nào?

    Cơ quan tôi thuê "THiết kế phần mềm Quản ly dự án giá trị 800 triệu" thì áp dụng hình thức đấu thầu nào??

     
    422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-