DanLuat 2015

Áp dụng Điều lệ Công ty hay Luật DN????

Chủ đề   RSS   
 • #103770 19/05/2011

  toitenlahung

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Áp dụng Điều lệ Công ty hay Luật DN????

  Trong Điều lệ Công ty tôi có quy định :

  1.Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT mỗi quý phải họp ít nhất một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường, hoặc theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT hoặc 3/5 thành viên HĐQT, của Trưởng ban kiểm soát hoặc 2/3 thành viên Ban kiểm soát hoặc của Giám đốc Công ty.

  Nhưng trong Luật Doanh nghiệp, tại Điều 112, điểm c, mục 4 thì

  c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;

  Vậy thì theo Luật sư thì Công ty tôi sẽ áp dụng theo trường hợp nào?
  Tôi vẫn biết thì tại Điều 112, điểm d, mục 4 thì :

   d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
  Nhưng các thành viên HĐQT khác cho rằng :phải áp dụng luật của Cơ quan trên cấp (tức là Luật DN). Điều này đang làm rối ren, khó xử cho Công ty . Nhờ Luật sư giúp đỡ!

   
  17861 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #103896   19/05/2011

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4500
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 175 lần
  Lawyer

  Chào bạn #0072bc;">toitenlahung!
  Quy định tại điểm c khoản 4 điều 112 LDN 2005 thì hiểu rằng luật đã quy định điểm sàn, nghĩa là ít nhất phải đáp ứng như thế nếu không có quy định khác trong điều lệ công ty. Cụ thể hơn là phải triệu tập HĐQT với 3, 4, 5... thành viên được quy định trong điều lệ
  Còn điểm d khoản 4 điều 112 LDN 2005 thì chấp nhận các quy định khác trong điều lệ của công ty nhưng không được trái luật. Nghĩa là CT HĐQT phải triệu tập HĐQT theo những quy định khác trong điều lệ của công ty ngoài những điểm a, b, c quy định tại khoản 4 điều 112 LDN 2005.
  Trân trọng!

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #104029   20/05/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


      Bạn AuQuangPhuc trả lời tương đối đúng đối với trường hợp này, tuy đoạn trả lời này bạn hiểu vấn đề nhưng lý luận có bị lấn cấn: "Quy định tại điểm c khoản 4 điều 112 LDN 2005 thì hiểu rằng luật đã quy định điểm sàn, nghĩa là ít nhất phải đáp ứng như thế nếu không có quy định khác trong điều lệ công ty. Cụ thể hơn là phải triệu tập HĐQT với 3, 4, 5... thành viên được quy định trong điều lệ".

      Tôi nêu ví dụ cho dễ hiểu: giả sử HĐQT cty bạn có 5 thành viên nhé.

      Điểm c Khoản 4 Điều 112 LDN quy định: "Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi: c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị ...". Tức là 2 người trở lên.

      Trong khi Điều lệ cty quy định: "...trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường, hoặc theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT hoặc 3/5 thành viên HĐQT...". Tức là đúng 3 người (Điều lệ ghi hơi áp đặt vì thiếu chữ "tối thiểu").

      Ở đây, Điểm c Khoản 4 Điều 112 LDN không nói "hoặc theo số lượng thành viên khác do Điều lệ cty quy định". Nên cty phải ưu tiên áp dụng theo LDN.

      Vài dòng trao đổi.
  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 20/05/2011 11:19:23 SA

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #104047   20/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 363 lần


  Tôi có ý kiến hơi khác với bạn Maiphuong5 :
  Luật doanh nghiệp 2005 viết:
  Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
  a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
  b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
  c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
  d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.


  Tôi nghĩ, thông thường, sẽ ưu tiên áp dụng quy định của Điều lệ nếu như nó không trái với quy định tối thiểu của Luật doanh nghiệp. Hơn nữa, có thể thấy, các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy địnhmột trong 3 trường hợp do Luật quy địnhmức độ ưu tiên về mặt pháp lý ngang nhau (khi có một trong các trường hợp sau đây).

  Việc quy định "tối thiểu 3/5 thành viên" và "3/5 thành viên" cũng không khác nhau về mặt ý nghĩa, bởi nếu như có 4 người đồng ý thì nếu khắt khe quá về số lượng bắt buộc là 3, chỉ cần 3 trong số 4 người đó đề nghị là đủ, rõ ràng kết quả đạt đuợc cũng không khác nhau.
  Tôi nghĩ, đây không hẳn là mấu chốt của vấn đề.

  Quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 112, Luật doanh nghiệp 2005 là một trong những trường hợp mà doanh nghiệp phải tuân theo. Các trường hợp khác do ĐIều lệ công ty quy định không được phép mâu thuẫn với quy định rõ ràng của luật doanh nghiệp. Có nghĩa rằng, luật đã quy định về số lượng thành viên HĐQT đủ điều kiện đề nghị họp HĐQT bất thường là ít nhất là 2 , nghĩa là chỉ với 2 cũng là đủ. Việc ĐIều lệ đặt ra mức là 3 thành viên (cao hơn mức tối thiểu luật định) đã trái với quy định của luật.
  Cập nhật bởi Im_lawyerx0 ngày 20/05/2011 01:27:55 CH

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #104077   20/05/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


  Chào Im_lawyerx0

      1. Cách bạn trình bày cũng có lý. Tuy nhiên, có thể tham chiếu thêm các điều luật khác của LDN để hiểu rõ hơn, cụ thể:

      - Điểm g Khoản 2 Điều 108 LDN quy định: "Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: ... thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty... ".

      - Khoản 1 Điều 102 LDN quy định: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

      Từ 2 quy định trên, tôi có nhận định rằng: Nếu LDN muốn cho doanh nghiệp được quyền quyết định mức tỷ lệ riêng trong Điều lệ cty, sẽ minh định rõ trong các điều khoản của LDN (dù nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức LDN quy định).

      Ở đây, trong trường hợp ví dụ nêu ở bài trước, rõ ràng LDN chỉ cần ít nhất 2 người, trong khi Điều lệ cần đúng 3 người. Mặc dù Điều lệ có vẻ không trái với LDN nhưng lại mâu thuẫn về số lượng (trong khi LDN không đề xuất cho quy định tỷ lệ khác trong Điều lệ cty). Vậy áp dụng theo cái nào thì hợp lý hơn?.

      2. "Tối thiểu" hay không cần "tối thiểu":

      Vấn đề này thì tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn, vì lý do sau:

      - Như ví dụ ở bài trước, tôi giả sử HĐQT có 5 thành viên thì tỷ lệ này còn ra đúng 3 người. Nếu HĐQT có 3 hay 7 người thì sao??? Nếu không quy định tối thiểu hoặc ít nhất thì làm sao đúng với quy định tại Điều lệ được?

      - Đã quy định thì phải rõ ràng, chính xác chứ không thể xí xóa hay du di được. Nếu lý luận như bạn thì LDN cũng đã không ghi "ít nhất" vào các quy định rồi. 

      Rất lý thú khi trao đổi cùng bạn. Thân.

      Bổ sung: Oh, bạn mới thêm đoạn cuối vào bài trả lời của bạn. Như vậy là bạn đồng ý với tôi: áp dụng theo LDN rồi hay sao?
  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 20/05/2011 01:38:24 CH

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #104086   20/05/2011

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4500
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 175 lần
  Lawyer

  Im_lawyerx0 viết:
  Tôi có ý kiến hơi khác với bạn Maiphuong5 :
  Luật doanh nghiệp 2005 viết:
  Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
  a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
  b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
  c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
  d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.


  Tôi nghĩ, thông thường, sẽ ưu tiên áp dụng quy định của Điều lệ nếu như nó không trái với quy định tối thiểu của Luật doanh nghiệp. Hơn nữa, có thể thấy, các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy địnhmột trong 3 trường hợp do Luật quy địnhmức độ ưu tiên về mặt pháp lý ngang nhau (khi có một trong các trường hợp sau đây).

  Việc quy định "tối thiểu 3/5 thành viên" và "3/5 thành viên" cũng không khác nhau về mặt ý nghĩa, bởi nếu như có 4 người đồng ý thì nếu khắt khe quá về số lượng bắt buộc là 3, chỉ cần 3 trong số 4 người đó đề nghị là đủ, rõ ràng kết quả đạt đuợc cũng không khác nhau.
  Tôi nghĩ, đây không hẳn là mấu chốt của vấn đề.

  Quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 112, Luật doanh nghiệp 2005 là một trong những trường hợp mà doanh nghiệp phải tuân theo. Các trường hợp khác do ĐIều lệ công ty quy định không được phép mâu thuẫn với quy định rõ ràng của luật doanh nghiệp. Có nghĩa rằng, luật đã quy định về số lượng thành viên HĐQT đủ điều kiện đề nghị họp HĐQT bất thường là ít nhất là 2 , nghĩa là chỉ với 2 cũng là đủ. Việc ĐIều lệ đặt ra mức là 3 thành viên (cao hơn mức tối thiểu luật định) đã trái với quy định của luật.

  Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Vì luật quy định ít nhất có 2 thành viên nghĩa là trong điều lệ được quy định từ 3 trở lên chứ không thể là 1. Tôi đồng ý vơi quan điểm của MP. Tuy nhiên tôi tôn trọng ý kiến của bạn!
  Trân trọng!

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #104087   20/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 363 lần


  Vì chưa thấy bài phía trên của bạn, tôi đã sửa trực tiếp vào bài trước.

  Thực ra, quan điểm ban đầu của tôi là ủng hộ quy định về mức 3 thành viên HĐQT mà điều lệ công ty quy định, nhưng theo ý tôi sau khi xem xét lại, nó rõ ràng đã trái luật:

  Im_lawyerx0 viết:
  Quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 112, Luật doanh nghiệp 2005 là một trong những trường hợp mà doanh nghiệp phải tuân theo. Các trường hợp khác do ĐIều lệ công ty quy định không được phép mâu thuẫn với quy định rõ ràng của luật doanh nghiệp. Có nghĩa rằng, luật đã quy định về số lượng thành viên HĐQT đủ điều kiện đề nghị họp HĐQT bất thường là ít nhất là 2 , nghĩa là chỉ với 2 cũng là đủ. Việc ĐIều lệ đặt ra mức là 3 thành viên (cao hơn mức tối thiểu luật định) đã trái với quy định của luật.


  -Nhưng về có thêm cụm từ "tối thiểu" hay không, tôi nghĩ nó cũng không ảnh hưởng đến tính hợp lý của nó. Thêm vào khiến nó rõ ràng hơn, nhưng không có nó thì cũng không ảnh hưởng.

  Tôi sẽ đưa ra 2 TH:

  TH1: Giả sử H ĐQT có 11 thành viên đi nhé.  Điều lệ quy định rằng,  Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường khi có đề nghị của ít nhất 2 thành viên HĐQT (hoàn toàn đúng theo câu chữ của luật).

  TH2: Giả sử H ĐQT có 11 thành viên đi nhé.  Điều lệ quy định rằng, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường khi có đề nghị của 2 thành viên HĐQT (không hoàn toàn đúng theo câu chữ của luật nhưng không trái luật).

  Tôi hoàn toàn không thấy có sự khác nhau gì về kết quả khi trong hai trường hợp trên đều có số thành viên đề nghị triệu tập cuộc họp là 2,3,4,....,11. Kết quả là chủ tịch H ĐQT buộc phải triệu tập cuộc họp bất thường. Nếu bạn bác bỏ đuợc nhận định này của tôi, tôi sẽ đồng ý với nhận định của bạn !

  Cập nhật bởi Im_lawyerx0 ngày 20/05/2011 01:44:40 CH

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #104100   20/05/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


  Chào Im_lawyerx0,

      Bạn đưa 2 ví dụ này đi xa và ra ngoài phạm vi trao đổi rồi. Đó là 1 trường hợp khác (mặc dù ví dụ này cũng đã có mâu thuẫn). Bạn đọc kỹ TH2 mà bạn đưa ra xem, nghe không chặt chẽ tí nào.

      Tôi chỉ nói: nếu Điều lệ cty quy định cần 3/5, thì sơ hở và áp đặt rồi.

      Đơn giản: Nếu số thành viên HĐQT là 11, thì 3/5 của 11 là số lẻ. Như vậy, chính quy định của Điều lệ cty đã có mâu thuẫn nội tại. Mà dù số thành viên HĐQT là 5 thì cũng đã không chính xác (vì >=3/5 thì sẽ khác với = 3/5).

      Luật hay quy định là phải chính xác, chặt chẽ. Nếu không như vậy, thì e rằng sẽ bị bắt bẻ câu chữ. Do vậy, Luật mới đưa vào các thuật ngữ: "ít nhất", "tối thiểu", "bằng hoặc lớn hơn", "nhỏ hơn" là vì lý do đó.

      Tôi cho rằng mọi thứ cũng dễ thấy rồi, nên tôi sẽ dừng tại đây vì đã đáp ứng được câu hỏi của chủ topic.

      Thân chào.
  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 20/05/2011 02:24:42 CH

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #104112   20/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 363 lần


  Maiphuong5 viết:
  Nếu số thành viên HĐQT là 11, thì 3/5 của 11 là số lẻ. Như vậy, chính quy định của Điều lệ cty đã có mâu thuẫn nội tại. Mà dù số thành viên HĐQT là 5 thì cũng đã không chính xác (vì >=3/5 thì sẽ khác với = 3/5).


  Tinh thần của điều luật là quan tâm đến số lượng thành viên HĐQT theo quy định chứ không phải là tỷ lệ % bao nhiêu của tổng số thành viên HĐQT.  Và từ đầu đến giờ tôi phân tích trên căn cứ điều kiện về số lượng chứ không phải tỷ lệ phần trăm.

  Tôi nghĩ, việc ghi 3/5 chẳng qua đơn giản là HĐQT có tổng cộng 5 thành viên mà thôi (sự thuận tiện) ,và dù công ty có thay đổi số lượng thành viên HĐQT, ví dụ tăng lên 11, bạn nghĩ họ sẽ giữ nguyên trong Điều lệ công ty là 3/5 hay sửa lại thành 3/11 ?

  Maiphuong5 viết:
  Bạn đọc kỹ TH2 mà bạn đưa ra xem, nghe không chặt chẽ tí nào.


  Giả sử nó thật sự không chặt chẽ, nhưng điều tôi quan tâm là nó có trái quy định và áp dụng được hay không ?

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #105079   25/05/2011

  Luật quy định tối thiểu là hai thành viên, có nghĩa là Điều lệ được phép linh hoạt vận dụng từ 2,3,4.. theo số lượng thành viên HĐQT.
   
  Báo quản trị |  
 • #105122   25/05/2011

  tuanvdat
  tuanvdat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào mọi người,
  Theo ý kiến của mình, LDN quy định tối thiểu 2 thành viên vì DN có thường có 2 thành viên trở lên trong HDTV (cty TNHH 2 thành viên) hoặc HĐQT (CTy CP) và điều này đảm bảo quyền lợi cho các thành viên trong công ty.
  Vì thế, nếu trong điều lệ công ty quy định tỉ lệ nào đó mà tối thiểu yêu cầu 3 thành viên thì sẽ trái với LDN.


   
  Báo quản trị |  
 • #105687   27/05/2011

  toitenlahung
  toitenlahung

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  tuanvdat viết:
  Chào mọi người,
  Theo ý kiến của mình, LDN quy định tối thiểu 2 thành viên vì DN có thường có 2 thành viên trở lên trong HDTV (cty TNHH 2 thành viên) hoặc HĐQT (CTy CP) và điều này đảm bảo quyền lợi cho các thành viên trong công ty.
  Vì thế, nếu trong điều lệ công ty quy định tỉ lệ nào đó mà tối thiểu yêu cầu 3 thành viên thì sẽ trái với LDN.

  Điều lệ Cty đã được thông qua ĐHĐCĐ, được gửi cho tất cả ban ngành của tỉnh..Vậy nếu trái với Luật DN thì sẽ có phản hồi từ phía các ban ngành để yêu cầu chỉnh sửa...???vẫn chưa có đáp án chính xác cho vấn đề này rồi..
   
  Báo quản trị |  
 • #105703   27/05/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


  Chào bạn #0072bc; font-size: 13px;">toitenlahung,

      Ý kiến của bạn cũng là một điểm hay, nhưng dễ giải quyết.

      Điều lệ cty khi thành lập doanh nghiệp sẽ được đăng ký với SKHĐT cấp tỉnh (DPI), nhưng không có nghĩa là sau khi đăng ký, toàn bộ nội dung của Điều lệ sẽ hoàn toàn hợp lệ (DPI không thể kiểm tra toàn bộ nội dung Điều lệ cty một cách chặt chẽ và chi tiết).
   
      Vì lẽ đó, nếu có điều khoản nào đó của Điều lệ trái với quy định của pháp luật doanh nghiệp, sẽ ưu tiên áp dụng pháp luật doanh nghiệp. Đồng thời, điều khoản trái quy định đó sẽ đương nhiên không có hiệu lực, doanh nghiệp phải sửa đổi cho phù hợp.

      Thân.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #109389   10/06/2011

  luonglawyer
  luonglawyer
  Top 200
  Male
  Cao Đẳng

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2007
  Tổng số bài viết (323)
  Số điểm: 31058
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 142 lần


  Tôi xin tham gia một chút: rõ ràng trong Khoản 4 Điều 112 Luật Doanh Nghiệp đã quy định cụ thể mức sàn để tổ chức họp HDQT là "có đề nghị của ít nhất hai thành viên HDQT", như vậy nếu Điều lệ công ty quy định là 3/5 thành viên HDQT thì làm sao lại nói là trái luật, bởi lẽ 3 thành viên = tỷ lệ tối thiểu theo Luật DN quy định (là 2 thành viên) + 1. Như vậy, CÔng ty đã quy định cụ thể rõ ràng là nếu có 3 thành viên HDQT đề nghị thì triệu tập họp HDQT. Điều này tôi nghĩ là hoàn toàn không hề trái pháp luật, bởi Luật DN quy định ít nhất là 2 mà không bắt buộc là ít nhất là 2 và không được nhiều hơn 2, trong khi Điều lệ đã quy định là 3 là hoàn toàn hợp pháp.

  Và Điều quan trọng là trong Điều lệ không hề quy định là phải có tối thiểu 3 thành viên đề nghị thì mới được triệu tập hợp HDQT, điều này mới là trái quy định Luật DN (vì Luật quy định tối thiểu là 2). Như vậy, ý của bạn Maiphuong cho rằng Điều lệ ghi thiếu chữ tối thiểu hoặc ít nhất mới là sai và trái Luật DN.

  Mặt khác, Khoản 4 Điều 112 chỉ quy định về việc Chủ tịch HDQT phải triệu tập họp, còn việc cuộc họp có họp được không lại là chuyện khác. Vì Khoản 8 Điều 112 Luật DN quy định phải có từ 3/4 tổng số thành viên dự họp thì cuộc họp mới tiến hành được. Vậy khi đó có thành viên HDQT cứ trốn không chịu đến họp làm cho cuộc họp không đủ 3/4 tổng số thành viên dự họp thì sao nhi?
  Cập nhật bởi luonglawyer ngày 10/06/2011 03:18:58 CH Cập nhật bởi luonglawyer ngày 10/06/2011 02:46:26 CH

  --------------------------

  Luật sư Lê Ngọc Lương

  Điện thoại: 090.2112.383

  Email: luonglawyer@gmail.com

  * Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng trong các lĩnh vực Đầu tư, Doanh nghiệp, Đất đai - BĐS, Dân sự, Lao động, Hành chính, Hôn nhân - Gia đình;

  * Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra tính pháp lý của Hợp đồng, Quy chế, Văn bản thỏa thuận....

  * Đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu khách hàng.

  * Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luonglawyer vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (11/06/2011)
 • #109411   10/06/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Thấy các bạn tham gia nhiều mình xin đóng góp ý kiến.
  Cách hiểu của #0072bc;">luonglawyer  hoàn toàn có lý, Luật Doanh nghiệp quy định Tối thiểu phải có 2 thành viên tức là quy định mức sàn để triệu tập họp HĐQT, Giả sử Nếu công ty có khoảng 1000 Cổ đông thì công ty hoàn toàn có quyền quy định mức Tối thiểu để triệu tập họp phải lớn hơn con số 2 (không chế điều kiện triệu tập họp) chứ để 2 thành viên yêu cầu đã phải triệu tập họp thì Công ty đó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý đó.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsuanthai vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (11/06/2011)
 • #109412   10/06/2011

  minh25252001
  minh25252001
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2010
  Tổng số bài viết (120)
  Số điểm: 2217
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 17 lần


  Dear all,
  Xin cho tôi có một vài ý kiến về vấn đề trên. Theo tôi thì các bạn đã làm phức tạp hoá vấn đề rồi, trong tư vấn pháp lý hay giải quyết tình huống việc đưa ra nhiều tình huống là rất cần thiết nhưng tình huống này theo mình thì không cần phải phức tạp hoá vấn đề bởi những lẽ sau:
   1.Chúng ta phải xác định được việc ưu tiên áp dụng  cho doanh nghiệp giữa luật và điều lệ (Luôn ưu tiên áp dụng điều lệ trong trường hợp điều lệ không trái với các quy định của pháp luật)
   2. Trong tình huống này điểm  c khoản 4 điều 112 LDN 2005 quy định như một cái khung để cho mỗi doanh nghiệp tuỳ tình hình của mình mà quy định trong điều lệ cho phù hợp với quyền lợi của các thành viên. (trường hợp này tôi ủng hộ ý kiến bạn AuQuangPhuc)
   3. Bạn Maiphuong5 viện dẫn Điểm g Khoản 2 Điều 108 LDN và Khoản 1 Điều 102 LDN để bác bỏ có vẻ không phù hợp. Nếu theo viện dẫn đó chúng ta hoàn toàn khẳng định được việc ưu tiên áp dụng điều lệ.
   4. Chúng ta tập trung phân tích quy đinh "Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị" =>đây là một loại quy đinh mở mà mục đích như tôi đề cập tại điểm 2 thì Điều lệ có quyền quy định một tỉ lệ cụ thể miễn là không ít hơn 2 TV.
   5. Hơn nữa việc quy định này còn có mục đích nhằm khống chế một tỉ lệ nhất định phù hợp với đặc trưng từng doanh nghiệp (Ví dụ như: Công ty có 50 thành viên, và mỗi thành viên đều có tỉ lệ vốn gần ngang nhau, nếu không được quyền khống chế tỉ lệ mà áp dụng theo luật doanh nghiệp thì việc triệu tập cuộc họp có thể được triệu tập bởi hai thành viên có số vốn rất ít trong công ty - Vì vậy điều lệ có quyền khống chế tỉ lệ như: 10/50 or 20/50 or 6/50...)
  Trường hợp này, theo kiến thức tôi học được, kinh nghiệm làm việc và cả sự giải thích của thầy cô thì quan điểm của tôi là Áp Dụng Điều  Lệ.
  Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!
  trân trọng

  lawminh.stylist@gmail.com
  Cập nhật bởi minh25252001 ngày 10/06/2011 03:43:03 CH Cập nhật bởi minh25252001 ngày 10/06/2011 03:41:10 CH

  Luật sư Đoàn Minh Quân

  0903455478

   
  Báo quản trị |  
 • #109421   10/06/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


  Chào luonglawyer,

      Tôi lại phải giải thích quan điểm của mình một lần nữa. Bạn ngẫm nghĩ lại xem có hợp lý không nhé. 

      Đơn giản là LDN quy định chỉ cần tối thiểu 2 thành viên HĐQT đề nghị triệu tập họp là ok. (>=2)

      Trong khi Điều lệ công ty ghi phải đúng 3 thành viên HĐQT hoặc giả sử có chữ "tối thiểu" thì ý nghĩa là phải có tối thiểu 3 thành viên HĐQT đề nghị, mới triệu tập họp.(>=3)

      Để bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên trong HĐQT, LDN yêu cầu chỉ cần 2 thành viên (3,4 hoặc 5 cũng được) đề xuất là phải triệu tập họp. Trong khi đó, Điều lệ lại quy định 3 (hoặc 3 trở lên) có nghĩa là mâu thuẫn với LDN. Theo nguyên tắc tập hợp của toán học thì: >=3 sẽ không chứa >=2 vì còn sót một đoạn 3>...>=2.

      Tôi hiểu một số bạn suy nghĩ rằng LDN cho phép tối thiểu 2 thành viên, tức là Điều lệ có thể quy định 3,4 hoặc 5. Trong trường hợp này có lẽ có sự nhầm lẫn ý nghĩa của quy định này. Cũng hơi khó hiểu nhỉ.

      Thân.
  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 10/06/2011 08:43:23 CH

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #109433   10/06/2011

  minh25252001
  minh25252001
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2010
  Tổng số bài viết (120)
  Số điểm: 2217
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 17 lần


  Chào bạn Maiphuong5,
  Chúng ta có quyền bảo vệ quan điểm của bản thân, và tôi không có ý kiến gì về việc bảo vệ quan điểm của bạn.
  Nhưng theo tôi, trường hợp này nên hiều đơn giản là, Điều lệ có quyền quy định một tỉ lệ miễn là không nhỏ hơn hai. "Còn chữ "tối thiếu" mà trong điều lệ quy định không có ảnh hưởng gì và hoàn toàn không trái với pháp luật. Vi Điều lệ đã quy định một con số  >= 2. điều lệ có quy đinh tối thiểu là 3 thì vẫn đáp ứng đủ điều kiện của luật doanh nghiệp là >=2. #92d050;">Hic hic

  Trân trọng!

  Luật sư Đoàn Minh Quân

  0903455478

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minh25252001 vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (11/06/2011)
 • #109466   10/06/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13268)
  Số điểm: 91684
  Cảm ơn: 3001
  Được cảm ơn 4613 lần
  SMod

  Ý kiến của tôi trong là : Do LDN có quyền áp dụng cao hơn điều lệ công ty, vì vậy quy định trong điều lệ "3 thành viên HĐQT" hay "tối thiểu 3 thành viên HĐQT" cũng không có ý nghĩa nào hết.

  Lý do là LDN đã ghi rõ phải triệu tập cuộc họp HĐQT khi có đề nghị của ít nhất 2 thành viên HĐQT, như vậy chỉ cần có 2 thành viên có yêu cầu họp thì đã đủ để thỏa mãn quy định này của LDN rồi, cho dù số này không đủ theo điều lệ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (11/06/2011)
 • #109482   10/06/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1483 lần


  Chào mọi người,

      Thật sự đây là một điểm nhỏ thôi, nhưng trao đổi cũng hấp dẫn đấy chứ.

      Tôi thấy không có gì phức tạp, chỉ đơn giản là 2 cách hiểu cho cùng một điều khoản của luật thôi.

  #33cccc;">ntdieu viết:
  Ý kiến của tôi trong là : Do LDN có quyền áp dụng cao hơn điều lệ công ty, vì vậy quy định trong điều lệ "3 thành viên HĐQT" hay "tối thiểu 3 thành viên HĐQT" cũng không có ý nghĩa nào hết.

  Lý do là LDN đã ghi rõ phải triệu tập cuộc họp HĐQT khi có đề nghị của ít nhất 2 thành viên HĐQT, như vậy chỉ cần có 2 thành viên có yêu cầu họp thì đã đủ để thỏa mãn quy định này của LDN rồi, cho dù số này không đủ theo điều lệ.


      Bạn #33cccc;">ntdieu đã giải thích gần đến đích rồi đấy.

      Loại trừ các trường hợp suy diễn khác, tôi sẽ chấp nhận ý kiến trái ngược của các bạn nếu Điểm c Khoản 4 Điều 112 LDN quy định: "#0000ff; font-size: 12pt;">Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi: #0000ff; font-size: 12pt;">c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị #ff0000;">hoặc một số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị khác lớn hơn quy định tại Điều lệ công ty". (Phần màu đỏ do tôi giả định thêm vào).

      Thân.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #109546   11/06/2011

  conghuan007
  conghuan007

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2010
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 990
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 11 lần


  chào mọi người!
  mình có vài lời:
  theo
  Luật doanh nghiệp 2005 viết:
  Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
  a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
  b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
  c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
  d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  theo cách hiểu của một số bài viết trên thì điểm a,b,c là "mức sàn", là cái "khung" pháp luật đề ra mà CTHĐQT công ty  phải triệu tập cuộc họp <=> nằm trong cái "khung" kia...mình đồng ý với cách hiểu này.
  mặt khác còn điểm d, nghĩa là nếu Điều lệ cty không quy định gì thì mới áp dụng điểm a,b,c còn nếu Điều lệ cty có quy định thì phải áp dụng điểm d (theo Điều lệ công ty). nhưng những quy định của Điều lệ cty phải nằm trong "khung" trên.
  qua những bài viết này mong rằng chủ topic đã biết được câu trả lời và có vấn đề giải quyết cho công ty mình.
  thân!  hot: 0975077851

  “Thà cứu một kẻ có tội còn hơn kết án một kẻ vô tội" .

  VOLTAIRE

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn conghuan007 vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (11/06/2011)

0 Thành viên đang online
-