Án kinh tế có yếu tố nước ngòai các thẩm phán muốn xử sao thì xử (tiếp theo) - Upload lại bài thảo luận (17d)

Chủ đề   RSS   
 • #9213 22/12/2009

  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngòai các thẩm phán muốn xử sao thì xử (tiếp theo) - Upload lại bài thảo luận (17d)

  Sau ngày 27/3/2009, do gặp trục trặc kỹ thuật nên các bài viết tiếp theo tiêu đề này trong chủ đề "Đạo đức của thẩm phán đáng giá bao nhiêu" không upload được.


  DH xin phép ban quản trị diễn đàn, MOD chủ đề này cho phép DH được tiếp tục chủ đề này tuy mới mà cũ này tại đây.

  Rất mong nhận được sự thông cảm của Ban quản trị diễn đàn, SMOD và MOD không xóa bài thảo luận vì lỗi vi phạm thỏa ước sử dụng. 

  Xin được upload lại bài thảo luận (17d)

  (17d)


  Hơn hai tháng sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hai (2) quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng tại hai QĐ 035 và 036/QĐKCTT đã dẫn trên đây.


  5.

  Quyết định số 060/QĐKCTT ngày 25/11/2004 “hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng tại QĐ 035/QĐKCTT ngày 23/9/2004 của Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh


  TAND TP.HCM_07.1_60-QĐKCTT_041125_p.1_QĐ TĐADBPKCTT_HBVAD_16 ĐTH

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49bf349b7c8dd_s.jpg


  TAND TP.HCM_07.2_60-QĐKCTT_041125_p.2_QĐ TĐADBPKCTT_HBVAD_16 ĐTH

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49bf34a629582_s.jpg


  6.

  Quyết định số 061/QĐKCTT ngày 25/11/2004 “hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng tại QĐ 036/QĐKCTT ngày 23/9/2004 của Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh


  TAND TP.HCM_08.1_61-QĐKCTT_041125_p.1_QĐ TĐADBPKCTT_HBADVXC_THPC

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49bf34ce5a768_s.jpg


  TAND TP.HCM_08.2_61-QĐKCTT_041125_p.2_QĐ TĐADBPKCTT_HBADVXC_THPC

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49bf3578882a0_s.jpg

   
  88424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

9 Trang 12345>»
Thảo luận
 • #9214   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (18a)

  (18a)

  1.

  Ngày 29/5/2005 phía nguyên đơn gửi đơn xin xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: cấm chuyển dịch quyền sở hữu, thế chấp căn nhà số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh cùng đất khuôn viên do Bà Trần Hoài Phương Chi đứng tên sở hữu để đảm bảo việc thi hành án; theo yêu cầu của thẩm phán ĐĐVH, ông Thân Bình đã dùng tài sản riêng của mình để xin Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại điều 120 Bộ luật tố tụng dân sự. 


  C-ASD_29.1.1_TP ĐĐVH_TH BP BĐ Đ.120_050616_p.1 

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c89082e49cc_s.jpg


  C-ASD_29.1.2_TP ĐĐVH_TH BP BĐ Đ.120_050616_p.2 

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c8908aaa69e_s.jpg


  2.

  Kèm theo đơn ngày 16/6/2005 có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương là (1) Bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông TB cùng vợ đứng tên sở hữu chủ, (2) giấy chứng nhận thẩm định giá bất động sản của Công ty TOGI.


  Ngày 20/6/2005 bà LTHT, thư ký thẩm phán ĐĐVH đã nộp đơn ngày 16/6/2005 kèm 2 tài liệu trên, theo biên nhận bàn giao sau đây:

  C-ASD_29.2_BBGN BG GCN QSHNƠvQSDĐOƠ_050620_TH BP BĐ Đ.120

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c890d3ea918_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9215   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (18b)

  (18b)

  3.

  Mãi đến ngày 31/1/2007, Thẩm phán ĐĐVH mới có văn bản thông báo trả lời đương sự về việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo việc thi hành án.


  Thời gian thẩm phán ĐĐVH xem xét đơn xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kéo dài quá thời hạn qui định tại Bộ luật tố tụng dân sự.


  C-ASD_29.3_TAND TP_362-TBTA_070131_Ko ADBPKCTT 

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c890db4ae6d_s.jpg


  4.

  Trong quá trình xét xử phúc thẩm, phía nguyên đơn đã cung cấp Tòa phúc thẩm nhiều chứng cứ gián tiếp chứng minh bà THPC và ông NTD đã có hành vi làm giả tài liệu, để xem xét trách nhiệm cá nhân của người điều hành các doanh nghiệp phía bị đơn, xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh của hai đương sự này.


  Ngày 29/10/2007 cùng thời điểm với việc phát hành hai quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ, Tòa phúc thẩm TAND TC tại Tp. Hồ Chí Minh gửi thông báo đến phía nguyên đơn thông báo việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm ngừng xuất cảnh của 2 đương sự này. 


  C-ASD_31_TPT TAND TC_642-2007-TBTA_071029_Ko ADBPKCTT-TNXC 

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c892e399cfb_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9216   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (19a)

  (19a)

   

  1.

   

  #ff0000; font-family: arial; font-size: 13px;">Công văn số 396/CV-QLNH ngày 09.7.2003 của Vụ Quản lý ngoại hối – Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép Ông Thân Bình được mua, chuyển ra nước ngòai số ngoại tệ 22.114,16 USD là số tiền nhận từ Phòng thi hành án Tp. Hồ Chí Minh #0000ff;">theo bản án số 1015/DSST ngày 03/7/2002 của Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và theo biên bản giải quyết thi hành án ngày 17/4/2003 và 18/6/2003 của phòng thi hành án để chuyển vào tài khoản của nguyên đơn Acer Sales & Distribution Ltd. Hong Kong
  #ff0000; font-family: arial; font-size: 13px;">
  #ff0000;">
  Bị đơn trong vụ án này cũng là một khách hàng trước đây của Acer Computer Co., Ltd. Thái lan. Khi Acer Sales & Distribtution tiếp nhận nhiệm vụ từ Acer Thái lan, ba bên đã lập thủ tục chuyển giao công nợ từ chủ nợ Acer Computer Co. Ltd. Thái lan sang Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong, cùng với một khách hàng khác. 
   

  NHNN VN_01_CV 396-CV-QLNH_030709_TB_Money transfer_22114.16 US

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c8930cd83f6_s.jpg

   

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">Bạn đọc tham khảo so sánh với các “Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng” do bị đơn lập giả mạo đã kèm vào hồ sơ chuyển khoản thanh tóan tiền mua hàng nhập khẩu sẽ nhận ra sự khác biệt trong việc chấp hành các qui định quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;"> 

  Đã upload trong bài thảo luận (3) ngày 02/3/2009:

   

  Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty CP Điện tử Bách Thắng lập giả mạo để chuyển khoản thanh toán 54,664.10US$ cho Cty Beam Technology Mfg Pte. Ltd., Singapore:

   

  D-BT_06.1_False Acer Technologies Sdn Bhd's TT Sug_BEAM_54,664.10 US$

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49aad58745183_s.jpg

   

  Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty CP Điện tử Bách Thắng lập giả mạo để chuyển khoản thanh toán 21.120,00US$ cho Cty Viewcom Technology Co., Ltd., Hong Kong:

   

  D-BT_06.2_False Acer Technologies Sdn Bhd's TT Sug_VTCL_21120_20ACER-BT

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49aad58d9a9f8_s.jpg

   

  Đã upload trong bài thảo luận (4) ngày 02/3/2009:

   

  (1) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Microsoft Regional Sales Corporation Singapore đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong (“ASD”) số tiền 25.800 US$.

   

  D-VT_01.2_False Microsoft RSC Singapore's Suggestion TT to ASD_25,800 US$

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9f7801664_s.jpg

   

   

  (2) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Linkworld Electronic Thailand đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 12.990,10 US$.

   

  D-VT_02.2_False Linkworld Electronic Thailand's Suggestion TT to ASD_12,990.10 US$

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9f80a80d7_s.jpg

   

  (3) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 7.741.70 US$.

   

  D-VT_02.3_False Acer Tech. Sdn Bhd Malaysia's Suggestion TT to ASD_7,741.70 US$

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9f83d971e_s.jpg

   

   

  (4) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Jaton Computer Co Ltd Thailand đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 718,20 US$.

   

  D-VT_02.6_False Jaton Computer Co Ltd Thailand's Sugestion TT to ASD 718.20 US$

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9f962d0f2_s.jpg

   

  (5) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Linkworld Electronic Thailand đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 11.438,198 US

   

  D-VT_03.2_False Linkworld Electronic Thailand's Sugestion TT to ASD_11,438.198US$

  #0000ff; font-family: arial; font-size: 13px;">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9f9ed394f_s.jpg

   

  (6) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Win Technologies Co Ltd Taiwan đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 3.764,072 US$

   

  D-VT_03.3_False Win Technologies Co Ltd Taiwan's Sugestion TT to ASD 3.764.072 US$

  %20" border="0" alt="" />

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9fa1c1593_s.jpg

   

  (7) Thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng do bị đơn Công ty TNHH Vĩnh Thắng lập giả mạo, mạo danh Microsoft Regional Sales Corporation Singapore đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả (“ASD”) số tiền 9.087,93 US$.

   

  D-VT_03.4_False Microsoft RSC Singapore's Suggestion TT to ASD_9087.93

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab9fa4e15ab_s.jpg

   

   
  Báo quản trị |  
 • #9217   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (19b)

  (19b)

   

   2

   

  Ngày 20/8/2004 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh gửi công văn số 3047/ĐKKD-KT thông báo phía nguyên đơn biết việc Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng đã được    Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho giải thể vào ngày 16/4/2004:

   

   

  SKHDT TP HCM_01_3047-ĐKKD_040820_Vinh Thang giai the_040416

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c89380dedcd_s.jpg

   

  3

   

  Ngày 15/11/2004 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh gửi công văn số 4387/CV-ĐKKD thông báo phía nguyên đơn biết việc Công ty CP Điện tử Bách Thắng (16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa-Kao, quận 1) đã chuyển đổi loại hình hoạt động từ công ty cổ phần chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn với tên công ty là  Công ty TNHH Công nghệ tin học Bách Thắng và hoạt động tại địa chỉ C12 + C13 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp:

   

   

  SKHDT TP HCM_02_4387-CV-ĐKKD_041115_CP-Bach Thang-TNHH

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c895ed3a79c_s.jpg

   

   
  Báo quản trị |  
 • #100117   03/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 367 lần


  DealingHonestly viết:

   Kèm theo đơn ngày 16/6/2005 có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương là (1) Bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông TB cùng vợ đứng tên sở hữu chủ, (2) giấy chứng nhận thẩm định giá bất động sản của Công ty TOGI

  Ngày 20/6/2005 bà LTHT, thư ký thẩm phán ĐĐVH đã nộp đơn ngày 16/6/2005 kèm 2 tài liệu trên, theo biên nhận bàn giao.

  ................................................................................................................................................................

  Mãi đến ngày 31/1/2007, Thẩm phán ĐĐVH mới có văn bản thông báo trả lời đương sự về việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo việc thi hành án.

   Thời gian thẩm phán ĐĐVH xem xét đơn xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kéo dài quá thời hạn qui định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

   



  Theo hướng dẫn tại tiểu mục 5.2, 5.3, mục 5, NGhị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP, Thẩm phán sẽ xem xét đơn và các chứng cứ kèm theo chứng minh cho sự cần thiết của việc áp dụng BPKCTT trong thời hạn không quá ba ngày kể từ ngày nhận đơn. Sau khi xem xét đơn và nghe ý kiến của người bị áp dụng BPKCTT (tức sau ba ngày), Thẩm phán phải ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT (nếu chấp nhận) khi người yêu cầu xuất trình chứng cứ đã thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc không chấp nhận áp dụng BPKCTT (thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do tới người yêu cầu áp dụng BPKCTT). Thực tế, sau hơn 7 tháng kể từ khi người yêu cầu áp dụng BPKCTT đã thực hiện biện pháp bảo đảm, Thẩm phán mới có văn bản thông báo không áp dụng BPKCTT là trái với quy định của pháp luật.

  Nguyên đơn hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu Thẩm phán ra quyết định áp dụng BPKCTT nếu có thể chứng minh đuợc trong trường hợp việc chuyển dịch về quyền sở hữu đối với căn nhà (tài sản có giá trị duy nhất của bị đơn đủ để thực hiện nghĩa vụ) gây ảnh hưởng đến việc thi hành án trong trường hợp yêu cầu khởi kiện được Tòa án chấp nhận theo quy định tại điểm d, tiểu mục 1.2, mục 1,NGhị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP.

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #100131   03/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 367 lần


  DealingHonestly viết:

   

  Ngày 29/10/2007 cùng thời điểm với việc phát hành hai quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ, Tòa phúc thẩm TAND TC tại Tp. Hồ Chí Minh gửi thông báo đến phía nguyên đơn thông báo việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm ngừng xuất cảnh của 2 đương sự này.

   


  Theo quy định tại khoản 7, ĐIều 57, BLTTDS 2004 thì đối với đương sự là cơ quan, tổ chức thì người đại diện tham gia tố tụng là đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Một câu hỏi được đặt ra là nếu như người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật của bị đơn) không có mặt khi Tòa giản quyết vụ án dân sự thì ai có thể đối chất lại những yêu cầu của nguyên đơn. Công ty bị kiện chăng, cũng đúng, nó có tài sản riêng, nó độc lập nhưng nó vô hình, vì vậy, muốn hỏi nó thì phải hỏi người đại diện của nó - người có trách nhiệm quản lý hoạt động của nó. Việc người đại diện theo pháp luật của công ty phải tham gia tố tụng là một điều khoản luật định, do đó, việc nguyên đơn yêu cầu bà Trần Hoài Phương Chi (đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện tử Bách Thắng) và ông Nguyễn Tiến Dũng (đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện tử Bách Thắng vào thời điểm cuối năm 2000) là hoàn toàn hợp lý.

  Đến thời điểm ông Nguyễn Tiến Dũng tiếp nhận vị trí đại diện theo pháp luật thay bà Trần Hoài Phương Chi thì chỉ có ông Nguyễn Tiến Dũng mới có tư cách hợp pháp tham gia tố tụng thay mặt cho bị đơn là Công ty cổ phần điện tử Bách Thắng. Trong thông báo của Tòa phúc thẩm không chấp nhận áp dụng BPKCTT cấm xuất cảnh đã xác định rõ bị đơn là công ty TNHH Công nghệ tin học Bách Thắng thì ông NTD buộc phải tham gia tố tụng với tư cách người đại diện hợp pháp của bị đơn theo khoản 7, ĐIều 57, BLTTDS 2004.

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #9218   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (19c)

  (19c)

   

  4.

   

  Thư mời ngày 06/3/2007 và biên bản làm việc ngày 14/3/2007 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh v/v phía nguyên đơn đề nghị ngăn chặn việc giải thể Công ty TNHH Công nghệ tin học Bách Thắng trong thời gian Tòa án xét xử phúc thẩm bản án sơ thẩm ngày 06/3/2007: 

   

  SKHDT TP HCM_03.1_Thu moi_070306_NC Giai the Cty TNHH Bach Thang

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c89639aec59_s.jpg

   

  SKHDT TP HCM_03.2.1_BBLV_070314_Giai the Cty TNHH Bach Thang_p.1

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c896263e7f8_s.jpg

   

  SKHDT TP HCM_03.2.2_BBLV_070314_Giai the Cty TNHH Bach Thang_p.2

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c8963049e83_s.jpg 

   
  Báo quản trị |  
 • #9219   06/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (19d)

  (19d)

   

  5.

   

  Thư mời ngày 26/2/2008 và biên bản làm việc ngày 05/3/2008 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh v/v giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể Công ty TNHH Công nghệ tin học Bách Thắng căn cứ bản án phúc thẩm số 129/KDTM/PT ngày 11/12/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh: 

   

  SKHDT TP HCM_03.3_Thu moi_080226_Giai the Cty TNHH Bach Thang

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c896ba4bfd4_s.jpg

   

  SKHDT TP HCM_03.4.1_BBLV_080305_Giai the Cty TNHH Bach Thang_p.1

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c896c41a045_s.jpg

   

  SKHDT TP HCM_03.4.2_BBLV_080305_Giai the Cty TNHH Bach Thang_p.2

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c896cd5e512_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9220   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (20)

  1.

   

  Nguyên đơn gửi đơn ngày 20/01/2005 đến VKSND Tp. HCM:

   

  (1) xin VKSND Tp. HCM kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của vụ án dân sư thụ lý số 1289/DSST ngày 22/07/2003;

   

  (2) triệu tập các người làm chứng để phục vụ việc xét xử:

   

  -       Công ty T&M Forwarding Co., Ltd.,

   

  -       ông Nguyển Tiến Dũng - Giám đốc Cty CP Bách Thắng thời điểm nhận 4 lô hàng đang tranh chấp công nợ;

   

  -       ông Nguyễn Ngọc Tùng làm việc tại VP đại diện của Acer Computer Co., Ltd. tại Tp. HCM đến trước ngày 18/01/2000. Từ 18/01/2000 đến 07/12/2000 chuyển sang làm kế toán trưởng Cty TNHH Acer Việt Nam;

   

  -       Bà Vũ Hồng Hạnh, người tiếp quản nhiệm vụ từ ông Nguyễn Ngọc Tùng; được sự ủy nhiệm của Acer Sales and Distribution Ltd., Hong Kong, bà Vũ Hồng Hạnh đã gửi hai văn bản ngày 08/01/2001 và 20/06/2001; một fax ngày 26/02/2001 đến bà Trần Hoài Phương Chi và ông Allen Weilong Lou để đòi nợ cho phía nguyên đơn ("ASD");

   

  -       ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd. Thái Lan.

   

  (3) Đưa vụ án ra xét xử vì “đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ngày 29/11/1989 và điều 179 của Bộ luật TTDS hiệu lực từ ngày 01/01/2005”.

   

  Ngày 25/2/2005, VKSND Tp. HCM gửi thư mời phía nguyên đơn đến giải quyết đơn.

   

  Phòng kiểm sát và giải quyết các vụ án dân sự - VKSND Tp. HCM đã lập biên bản làm việc ngày 01/03/2005, nội dung tóm tắt như sau: "... Theo quy định tại điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự thì Viện kiểm sát chỉ tham gia tố tụng đối với vụ kiện Tòa án trực tiếp điều tra mà có khiếu nại. Đối với vụ kiện của ông, tòa án đang thụ lý ông hãy theo dõi việc giải quyết của tòa án. Nếu sau khi xét xử ông có yêu cầu xem xét lại kết quả xét xử và nó gây thiệt hại cho ông thì VKS sẽ xem lại theo trình tự phúc thẩm ..."

   

  VKSND HCM_01_GM 173-VKS-DS_25022005_TM GQ don 20012005

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b99bcb36766_s.jpg

   

  2

   

  Phiên xử sơ thẩm ngày 08/11/2005, hoãn đến ngày 15/11/2005 để tuyên án, rồi lại tiếp tục hoãn đến ngày 24/11/2005.

   

  Thẩm phán ĐĐVH ký Quyết định số 30-QĐ-HPT, hoãn phiên tòa thời hạn 30 ngày chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Ngày 26/11/2005 nguyên đơn gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

   

  (1) xin giải quyết yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo việc xét xử, thi hành án theo các đơn ngày 18/05/2005, 29/05/2005, đại diện ủy quyền của phía nguyên đơn đã thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại điều 120 của BLTTDS từ ngày 20/06/2005;

   

  (2) xin triệu tập người làm chứng Nguyễn Ngọc Tùng tham gia tố tụng.

   

  VKSND Tp. HCM gửi thông báo số 39-CV-VKS-P5, ngày 15/12/2005 v/v đã nhận được đơn khiếu nại.  

   

   

  VKSND HCM_02_TB 39-CV-VKS-P5_15122005_TB da nhan don khieu nai

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b99bc4adc91_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9221   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (21a)

  (21a)

   

  Đơn đề ngày 26/3/2007 của ông Harry Yang kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 của Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ô


  Trang 1~3 (tiếng Việt)


  Bangkok, ngày 23.03.2007

  Đơn kháng cáo

                               Kính gửi:     Toà án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

                                                            Việt Nam

  Người kháng cáo:

  Ông Yang Houng Pei (còn gọi là Harry Yang), Giám đốc Công ty TNHH  Máy tính Acer Thái lan.

  Địa chỉ:

  191/62-63, 16th floor, CTI Tower, Rachadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 662-661-9700 Fax. 662-661-9721.

  là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án kinh tế hiện đòi nợ giữa Công ty Acer Sales and Distribution Ltd., Hồng Kông và Công ty Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng và Công ty Cổ phần Điện tử Bách Thắng,

  Kháng cáo: toàn bộ nội dung bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 401/2007/KD-ST ngày 06.03.2007 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tòa Kinh tế)

  Lý do của việc kháng cáo:  

  1.      

  Hội đồng xét xử bỏ qua hành vi của Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bách Thắng làm giả mạo:

  -       năm (5) hợp đồng thương mại ký với Ông Harry Yang, là đại diện các bên bán hàng, chức vụ: Giám đốc (a) Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia. (b) Logistron Service Pte. Ltd., Singapore, (c) Acer Sales & Distribution Ltd., Hongkong. Trong đó bốn (4) hợp đồng thương mại liên quan đến tất cả bốn lô hàng đang tranh chấp công nợ.

  -       hai (2) thư đề nghị thanh toán phát hành bởi Acer Technologies Sdn. Bdh. Malaysia gửi đến Công ty CP Bách Thắng đề nghị trả tiền mua hàng còn nợ bên bán cho các người thụ hưởng: a). Beam Technology (Mfg) Co., Ltd. Singapore 416243 and Viewcom Technology Company Limited.

  Các chứng cứ giả mạo trên đây được bị đơn nộp Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được bản tự khai của tôi trước mặt Thẩm phán vào ngày 19.01.2007 có sự mâu thuẫn với các chứng cứ này, Thẩm phán phải áp dụng điều 88, 91 và 96 Bộ Luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  2.      

  Trong đơn ngày 29.8.2006 gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Trần Hoài Phương Chi cho là “Công ty CP Điện tử Bách Thắng đã đưa  Ông Harry Yang số tiền mặt còn lại 4.920 USD khi về công tác tại Việt Nam”.

  Công ty CP Bách Thắng là một công ty hoạt động theo pháp luật Việt Nam, phải tuân thủ chế độ kế toán do Bộ Tài chính Việt Nam quy định. Bên cạnh việc chuyển khoản trả tiền mua hàng của họ thực hiện bởi Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 1, việc chi trả tiền số tiền nợ mua hàng còn lại 4.920 Đô-la Mỹ bằng tiền mặt cho tôi (Ông Harry Yang) phải được ghi chép trong sổ sách kế toán của Công ty CP Điện tử Bách Thắng.

  Bà Trần Hoài Phương Chi có trách nhiệm phải chứng minh với Hội đồng xét xử về lời khai này, vì xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tôi, là Giám đốc Công ty Máy tính Acer Thái lan từ nhiều năm nay.

  RP-HY-ATH_04.1_Don khang cao_23032007_p.1

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e53e7500f_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.2_Don khang cao_23032007_p.2

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e73586328_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.3_Don khang cao_23032007_p.3

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e6fa7a9ba_s.jpg 

   
  Báo quản trị |  
 • #9222   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (21b)

  (21b)

   

  Đơn đề ngày 26/3/2007 của ông Harry Yang kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 (tiếp theo)

  Trang 4~6 (tiếng Việt)

  3.      

  Fax gửi ngày 13.10.2000 từ máy fax của Văn phòng Công ty Máy tính Acer VN là một văn bản được photocopy, “không đề  ngày”, không có bản gốc kèm theo.

  Do lẽ giữa Acer Computer Co., Ltd. Thái lan, Acer Sales & Distribution Ltd., Hongkong và phía bị đơn Wintech (Công ty TNHH Vĩnh Thắng) không lập Thỏa thuận thay đổi bên chủ nợ tương tự trường hợp của 2 khách hàng tại Việt Nam khác.

  Họ là nhà phân phối khu vực phía Bắc nhóm Công ty CMC - và Microage Technology Distributor), 18 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, do vậy khi Công ty Wintech thanh toán đầy đủ công nợ cho Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan, ký văn bản xác nhận Win Technology Co., Ltd. C12-C13 đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh  không còn công nợ với chúng tôi là điều bình thường.

  Tôi đã ký văn bản này một thời gian dài trước ngày văn bản được chuyển đi từ máy Fax của Văn phòng Công ty Máy tính Acer VN vào chiều ngày 13.10.2000.

  Sau nhiều lần khai báo gian dối và đến khi nguyên đơn xuất trình chứng cứ tờ khai hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu của họ, bà Chi, người đại diện trước pháp luật của Công ty CP Điện tử Bách Thắng mới khai nhận Công ty của Bà đã nhận 4 lô hàng đang tranh chấp. Nhưng bà không thừa nhận nghĩa vụ thanh toán tiền nợ mua hàng còn thiếu cho Acer Sales & Distribtution Ltd. Hongkong vì cho rằng họ đã đặt mua hàng từ Ông Harry Yang (!)

  Hội đồng xét xử không đánh giá chứng cứ này theo đúng hướng dẫn tại tiểu mục 2.1, mục 2 Phần II của Nghị quyết số 04/2005-NQ-HĐTP ngày 17.9.2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, dẫn đến nhận định và kết luận vụ án này không chính xác, không đúng thực chất của vụ việc.

  4.      

  Trong thực tế, ngày 26.10.2000, Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng còn tiếp tục chuyển khoản điện tín (T/T) trả số tiền 20.100$ vào tài khoản của nguyên đơn Acer Sales & Distribution Ltd., Hongkong để thanh toán các hóa đơn đáo hạn. Bà Trần Hoài Phương Chi đã lý giải rằng Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả số tiền này vào tài khoản của nguyên đơn là theo yêu cầu của các bên bán hàng sau đây:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Linworld Electric (Thailand) Co., Ltd., Thailand

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  11.438,198 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Win Technologies Co., Ltd., Taiwan

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  3.764,072 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Microsoft Regional Sales MS Operation Pte Ltd. Singapore

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  127,420 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Microsoft Regional Sales MS Operation Pte Ltd. Singapore

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  4.770,310 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  Total … Tổng cộng …

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  20.100,000 US$

  Căn cứ các chứng cứ giả mạo của Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng do bị đơn nộp Tòa án; chắc chắn là không có bất kỳ giao dịch kinh doanh và công nợ nào giữa các Công ty trên và Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông.

  Tương tự Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng, Bà Trần Hoài Phương Chi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng đã lập các hợp đồng giả mạo và các thư đề nghị thanh toán, để thực hiện nhiều lần chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng trả cho Acer Sales and Distribution Ltd., Hongkong.

  RP-HY-ATH_04.4_Don khang cao_23032007_p.4

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5f791d320e_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.5_Don khang cao_23032007_p.5

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5f78b3e648_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.6_Don khang cao_23032007_p.6

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5f75a13d63_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9223   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (21c)

  (21c)

   

  Đơn đề ngày 26/3/2007 của ông Harry Yang kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 (tiếp theo)

  Trang 7~9 (tiếng Việt)

  5.      

  Hội đồng xét xử sơ thẩm không áp dụng “Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên” quy định tại điều 12 và “Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại” quy định tại điều 13 Bộ Luật Thương mại (2006), tiểu mục 2.7.d, mục 2, phần II của Nghị quyết số 04/2005-NQ-HĐTP ngày 17.9.2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao để đánh giá các chứng cứ bị đơn đã nộp Tòa án.

  Đề nghị của người kháng cáo:

   I.                   

  Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị đơn nộp các chứng cứ sau đây– đã kèm theo các tờ khai hàng hóa xuất khẩu-nhập khẩu của đương sự - nhằm chứng minh rằng Công ty CP Điện tử Bách Thắng đúng là đã đặt hàng và mua các lô hàng đang tranh chấp từ Ông Harry Yang:

  -       4 bản gốc Hợp đồng thương mại số 005, 006, 007 và 008-20 ACER/BT bằng tiếng Anh có chữ ký của Ông Harry Yang (đại diện của các bên bán hàng).

  -       4 bản gốc Hóa đơn thương mại liên quan đến các lô hàng đang tranh chấp do Ông Harry Yang ký tên.

  -       3 Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O) của 3 lô hàng được các bên thứ ba giao hàng đến Công ty bị đơn :

  (a) Acer Technologies Sdn. Bhd. Mã lai: 3.000 CD ROM  Acer 48X, 50X và 840 màn hình vi tính Acer 34eL (lô hàng số thứ tự 1 và 4)

  (b) Lucky Star Technology Co., Ltd, Đài loan: 1,000 Mother Board.  Acer Sales & Distritubion Ltd., Hongkong (lô hàng số thứ tự 3)

   II.       

  Triệu tập Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng tham dự phiên tòa phúc thẩm để xác định các sự việc sau đây:

  -       là nguyên Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng, Ông Dũng đã ký 5 Hợp đồng Thương mại  số 004, 005, 006, 007 và 008-20 ACER/BT  để mua các lô hàng liên quan với Ông Harry Yang, đại diện của các bên bán hàng (?)

  -       Ông Dũng đã mua các lô hàng theo phương thức giao hàng CIF Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (?)

  -       Giải trình việc thanh toán các lô hàng đang tranh chấp cho các bên bán hàng (?)

  Chỉ có Ông Nguyễn Tiến Dũng có thể nói sự thật trước Hội đồng xét xử và chịu trách nhiệm về hành vi của Ông trước luật pháp Việt Nam, do vậy tôi đề nghị Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận việc ông Nguyễn Tiến Dũng ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm.

  Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo:

  Bản photocopy của Fax không đề ngày, chuyển qua máy fax của Văn phòng Acer Computer VN chiều ngày 13.10.2000, in trên giấy tiêu đề của Acer Computer Co., Ltd. Thái lan gửi Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng (Win Technology Co., Ltd.) C12-C13 Nguyễn Oanh, P. 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  Nội dung fax này không xác nhận bị đơn - Công ty CP Điện tử Bách Thắng (Bach Thang Corp.), 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã thanh toán đầy đủ công nợ cho Acer Computer Co., Ltd. Thái lan.                                            1 trang A4

                                                           Người kháng cáo

                                         Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan         

                                                      (đã ký tên và đóng dấu)

                                         Yang Houng Pei (còn gọi là Harry Yang),

                               Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd., Thái lan

  RP-HY-ATH_04.7_Don khang cao_23032007_p.7

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e8c047629_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.8_Don khang cao_23032007_p.8

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e8cab8e73_s.jpg

  RP-HY-ATH_04.9_Don khang cao_23032007_p.9

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b5e8b64d848_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9224   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (22a)

  (22a)

  Đơn đề ngày 15/3/2007 của phía nguyên đơn kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 của Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  Trang 1~3.

  #0000ff;">Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  #0000ff;">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  #0000ff;">____________________

  #0000ff;">                                  TP. Hồ Chí Minh, #0000ff;"> ngày 15 tháng 3 năm 2007

  #0000ff;">Đơn kháng cáo

  #0000ff;">                    Kính gửi: Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  #0000ff;">                                 

  #0000ff;">Người kháng cáo: Thân Bình    

  #0000ff;">Địa chỉ: 37/9 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

  #0000ff;">          là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Acer Sales and Distribution Ltd., Hong Kong, có trụ sở tại 6 / F Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Road, Central, Hong Kong do Bà  Lilia Wang (còn có tên gọi là Wang, Mei-Li) - Tổng Giám đốc đại diện, theo giấy ủy quyền ngày 29.7.2003 trong vụ án kinh tế kiện đòi nợ tiền mua hàng chưa thanh toán.

  #0000ff;">          Kháng cáo: toàn bộ nội dung bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 401/2007/KD-ST ngày 06.03.2007 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tòa Kinh tế)

  #0000ff;">          Lý do của việc kháng cáo:  

  #0000ff;">1.     Hội đồng xét xử bỏ qua một số chứng cứ quan trọng trong quá trình xét xử, không đánh giá chứng cứ của phía bị đơn nộp Tòa án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác; chưa thực hiện đúng điều 96 Bộ Luật Tố tụng Dân sự để xem xét sự liên quan giữa các chứng cứ thiếu giá trị pháp lý và chứng cứ giả mạo của phía bị đơn nộp Tòa án, dẫn đến kết luận vụ án không đúng với bản chất vụ việc.

  #0000ff;">2.     Hội đồng xét xử viện dẫn các điều khoản của Luật Hàng hải để giải thích về chứng từ vận chuyển (vận đơn); luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại Việt Nam.

  #0000ff;">3.     Trong tập quán và luật lệ về giao dịch ngoại thương, bộ chứng từ bao gồm Hóa đơn thương mãi, Vận đơn, Packing List, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) xác định quyền sở hữu lô hàng của bên bán, được chuyển giao cho bên mua để bên mua lập thủ tục nhận hàng. Nguyên đơn đã ủy quyền cho các người thứ ba là Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan; Logistron Services Pte. Ltd. Singapore (hai Công ty cùng thuộc tập đoàn Acer) và Lucky Star Technology, Taiwan (đơn vị bán 1000 bo mạch chủ cho nguyên đơn) thực hiện nghĩa vụ giao 4 lô hàng cho phía bị đơn, và đã giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua theo quy định tại điều 60 của Luật Thương mại 1997, và điều 42 của Luật Thương mại 2005.

  #0000ff;">4.     Tại mục 37 của 4 tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (“TK HHXK-NK”) để thông quan 4 lô hàng đang tranh chấp công nợ, Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng đã khai báo các chứng từ kèm theo gồm: HĐ - Hợp đồng, INV.-Hóa đơn, P/L–Packing List, C/O–Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa.

  #0000ff;">Các chi tiết trong bảng dưới đây cho thấy tên người xuất khẩu (cột 3) ghi trên (“TK HHXK-NK”) trùng khớp với tên đơn vị (shipper) ghi trên vận đơn (cột 7), trùng khớp với tên đơn vị bán hàng ghi trên Hợp đồng Thương mại – do bị đơn làm giả mạo (cột 4b) để khai báo giá trị hàng nhập thấp, nhưng lại khác biệt với tên Công ty phát hành thư yêu cầu thanh toán tiền mua hàng (cột 9) – cũng do bị đơn làm già mạo. Với các chứng từ này, bị đơn đã thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản của 2 Công ty Beam Technology (Mfg) Co. Ltd., Singapore 416243 và Viewcom Technology Company Limited.:

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">Stt

  #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Tờ khai HHXK, NK

  #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Người xuất kkẩu

  #ece9d8; width: 276.6pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Chứng từ kèm theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

  #ece9d8; width: 63pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Tên Công ty

  #0000ff;">phát hành thư yêu cầu thanh toán

  #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Trị giá khai báo trên

  #0000ff;">Tờ khai Hàng hóa nhập khẩu

  #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Số tiền chuyển khoản thanh toán

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Hợp đồng mua bán hàng hóa

  #ece9d8; width: 70.2pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">HĐ

  #0000ff;">(Bên bán hàng ghi trên HĐTM do Cty CP Bách Thắng tự lập)

  #ece9d8 #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; width: 25.5pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Inv.

  #ece9d8; width: 27pt; height: 0.25in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">P/L

  #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Số, ngày B/L

  #0000ff;">Shipper

  #0000ff;">- Đơn vị do ASD ủy quyền thực hiện việc   

  #0000ff;">giao hàng

  #0000ff;">xuống tàu

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: arial;">cho bên mua

  #ece9d8; width: 34.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">C/O

  #0000ff;">(GCN  xut x hàng hóa)

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">TKHHXN, NK

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Mục 1

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.15in;">

  #0000ff;">Mục 11

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 225pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Mục 37. Chứng từ kèm theo

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Mục 28

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(1)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(2)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(3)

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.15in;">

  #0000ff;">(4a)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 70.2pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(4b)

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; width: 25.5pt; height: 0.15in;">

  #0000ff;">(5)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 27pt; height: 0.15in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">(6)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(7)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 34.15pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(8)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(9)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(10)

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.15in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">(11)

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">1

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">13274       PL-NKD

  #0000ff;">11.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan 

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">005-20 ACER/BT 25.07.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 70.2pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd.  on behalf of  Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan 

  #ece9d8 red #ece9d8 #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; width: 25.5pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 27pt; height: 0.25in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan  PNG/HCM/001/

  #0000ff;">2000/08 01.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #d9d9d9; width: 34.15pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">#3366ff;">22,600.00 

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">  22,600.00

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">2

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">13790       PL-NKD 18.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: 'arial narrow';">Logistron Services Pte. Ltd. Singapore

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">006-20 ACER/BT

  #0000ff;">08.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 70.2pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: 'arial narrow';">Logistron Services Pte. Ltd. Singapore

  #ece9d8 red #ece9d8 #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; width: 25.5pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 27pt; height: 0.25in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: 'arial narrow';">Logistron Services Pte. Ltd. Singapore

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 34.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">C/V nợ C/O

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 10,320.00

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">    1,562.10

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">3

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">18247                KV1-NKD

  #0000ff;">29.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #f3f3f3; width: 57.3pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Acer Sales & Distribution Ltd,.

  #0000ff;">on behalf of  Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">007-20 ACER/BT 11.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #f3f3f3; width: 70.2pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Acer Sales & Distribution Ltd,. on behalf of  Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan  6/F Guangdong Investment 148 Connuaght Road Central Hongkong

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e0e0e0; width: 25.5pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 27pt; height: 0.25in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: 'arial narrow';">Lucky Star Technology, Taiwan

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #d9d9d9; width: 34.15pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">Có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 5,350.00

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">    5,350.00

  #ece9d8 red red; width: 23.4pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">4

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 50.7pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 15032         KV4-NKD

  #0000ff;">07.09.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 57.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan 

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 51.6pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">008-20 ACER/BT

  #0000ff;">21.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 70.2pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd.  on behalf of  Acer Peripherals Asia Pacific Inc

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #d9d9d9; width: 25.5pt; height: 0.25in;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 27pt; height: 0.25in; background-color: transparent; white-space: nowrap;">

  #0000ff;">có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 68.15pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc., Taiwan

  #0000ff;">PNG/HCM/037/

  #0000ff;">2000/08 01.08.2000

  #ece9d8 red red #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #d9d9d9; width: 34.15pt; height: 0.25in;">

  #0000ff; font-size: 8pt; font-family: 'arial narrow';">Có

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 63pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff; font-size: 7pt; font-family: tahoma;">Acer Technologies Sdn. Bhd., Malaysia

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 42.55pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 26,040.00

  #ece9d8 red red #ece9d8; width: 46.3pt; height: 0.25in; background-color: transparent;">

  #0000ff;">  21,120.00

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">5.     Căn cứ (bộ) chứng từ do nguyên đơn5.    Căn cứ (bộ) chứng từ do nguyên đơn  giao gồm có Hóa đơn, Packing List -P/L,  Vận đơn - B/L và chứng chỉ xuất xứ hàng hóa - C/O, Công ty CP Bách Thắng đã lập 4 (“TK HHXK-NK”). Ba (3) lô hàng stt 1, 3, 4 có kèm theo C/O. Riêng lô hàng stt 2 (do Logistron Services Pte Ltd. Singapore thực hiện việc giao hàng) Công ty CP Bách Thắng nộp công văn nợ C/O.  

  #0000ff;">Sau khi nguyên đơn giao C/O của lô hàng này số 0022492 ngày 16.08.2000 do Phòng Thương mại Quốc tế Singapore cấp, Công ty CP Bách Thắng đã bổ sung C/O ngày 23.8.2000, được áp dụng thuế suất nhập khẩu 10% thay vì 15% - nếu không xuất trình được C/O.   

  #0000ff;">Mục 1 của C/O (đính kèm đơn kháng cáo này) xác định:

  #0000ff;">Exporter (Name & Address) – Nhà xuất khẩu (tên và địa chỉ):  

  #0000ff;">Logistron Services Pte Ltd. 29 International Business Park #01-01 Acer Building Tower A, Singapore 609923 #3366ff;">on behalf of Acer Sales & Distribution Ltd. 6/F Guangdong Investment Tower 148 Connuaght Road Central, Hongkong.

  #0000ff;">Các C/O của 3 lô hàng stt 1, 3 và 4 còn lại, nguyên đơn đã giao bị đơn lập thủ tục nhận hàng, nộp kèm theo (“TK HHXK-NK”); để kết luận bị đơn đã mua các lô hàng này từ Ông Harry Yang, bị đơn phải chứng minh tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu ghi trên C/O không phải là Acer Sales & Distribution Ltd. Hongkong 

  #0000ff;">6.     Trong buổi làm việc với Thẩm phán Đỗ Đức Vân Hồng vào sáng ngày 19.01.2007, Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd, Thái lan đã khẳng định một lần nữa rằng Ông không giao dịch, đàm phán mua bán hàng hóa với phía bị đơn từ đầu năm 2000; Ông cũng không phải là Giám đốc của các Công ty mà tên, địa chỉ đã được xác định tại mục 1 của các (“TK HHXK-NK)” do phía bị đơn lập, và xác định tại mục Shipper (đơn vị giao hàng) của các vận đơn (B/L):

  #0000ff;">-       Acer Technologies Sdn. Bhd., Mã lai (2 lô hàng stt 1 và 4)

  #0000ff;">-       Logistron Services Pte. Ltd., Singapore (lô hàng stt 2)

  #0000ff;">-       Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông (lô hàng stt 3)

  #0000ff;">Do vậy Ông Harry Yang không thể ký kết hợp đồng thương mại mua bán hàng hóa với Ông Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Công ty CP Bách Thắng, và xác định đây là các hợp đồng giả mạo.

  #0000ff;">Ông Harry Yang cũng xác định không có việc Bà Chi giao cho Ông số tiền mặt 4.920 USD khi về công tác tại Việt Nam như Bà trình bày trong văn bản ngày 29.8.2006 gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là một doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, phải tuân thủ chế độ kế tóan do Nhà nước ban hành, Bà Chi phải xuất trình phiếu chi có

  ........ hết trang 3

  Cập nhật bởi daonhan ngày 20/05/2010 09:22:19 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #9225   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (22b)

  (22b)

   

  Đơn của phía nguyên đơn kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 (tiếp theo trang 3)

   

  Trang 4~6.
   

  chữ ký nhận của Ông Harry Yang, có ghi chép trong sổ sách kế tóan của Công ty CP Bách Thắng. 

  Hội đồng xét xử không đánh giá chứng cứ theo quy định tại các điều 88, 91, 96 của Bộ Luật Tố tụng dân sự 2005 khi các chứng cứ phía bị đơn đưa ra bị Ông Harry Yang tố cáo là giả mạo. 

  7.      Fax gửi ngày 13.10.2000 từ máy fax của Công ty TNHH Acer Việt Nam, có  nội dung: Ông Harry Yang, Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. xác định phía bị đơn không còn nợ tiền mua hàng của chúng tôi (chúng tôi đây là Acer Computer Co., Ltd.)

  Trước đó vào ngày 01.3.2000 giữa Acer Computer Co., Ltd. Thái lan và Acer Sales & Distribution Ltd., Hongkong và các khách hàng tại Việt Nam (có tên dưới đây) đã lập Thỏa thuận thay đổi bên chủ nợ:

  -       Công ty TNHH Máy tính Truyền Thông (CMC Co., Ltd.,) 51 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội, Công ty TNHH Thế Trung (CDS Co., Ltd.) 67 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, Công ty TNHH Nhật Quang (CMC Superstore Co., Ltd.) 30A Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy tính Truyền thông II (CMC Saigon Co., Ltd) 232 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hà nội, còn thiếu của Acer Thái lan, chuyển số tiền nợ 806.397,62 USD sang chủ nợ Acer Hồng Kông. 

  -       Microage (Microage Technology Distributor), 18 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, còn thiếu của Acer Thái lan, chuyển số tiền nợ 227.242,02 USD sang chủ nợ Acer Hồng Kông.

  Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự kiện đòi nợ giữa (“ASD”) và Cơ sở kinh doanh Dĩnh Viên (Microage Technology Distributor) số 966/DSST ngày 08.5.2001 và có bản án số 1015/DSST ngày 03.07.2002 buộc phía bị đơn phải trả (“ASD”) tổng số tiền nợ gốc và nợ lãi là 254.495,47 USD  

  Do lẽ Acer Thái lan, Acer Hồng Kông và phía bị đơn Wintech (Công ty TNHH Vĩnh Thắng) không lập Thỏa thuận thay đổi bên chủ nợ như trường hợp 2 khách hàng trên đây nên khi Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả dứt nợ còn thiếu của Acer Computer Co., Ltd. Thailand, Ông Harry Yang ký phát hành văn bản xác nhận Win Technology Co., Ltd. C12-C13 đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh là việc bình thường.

  Về hình thức, fax do ông Harry Yang ký là một văn bản được photocopy, “không ghi ngày phát hành”, không xuất trình được bản chính kèm theo, Hội đồng xét xử đã không xem xét, nhận định, đánh giá chứng cứ này theo đúng hướng dẫn tại tiểu mục 2.1, mục 2 Phần II của Nghị quyết số 04/2005-NQ-HĐTP ngày 17.9.2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao., dẫn đến kết luận vụ án oan sai, không đúng thực chất của vụ việc

  Thêm một tình tiết quan trọng khác là Hội đồng xét xử đã không xem xét kỹ sự việc ngày 26.10.2000 (sau ngày bản fax đã dẫn trên đây được fax đi từ văn phòng Công ty TNHH Acer Việt Nam - 13.10.2000), Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng còn tiếp tục trả số tiền 20.100$ vào tài khoản của nguyên đơn (“ASD”); được Bà Chi lý giải rằng Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả số tiền này vào tài khoản của nguyên đơn là theo yêu cầu của các bên bán hàng sau đây:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Linworld Electric (Thailand) Co., Ltd., Thailand

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  11.438,198 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Win Technologies Co., Ltd., Taiwan

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  3.764,072 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Microsoft Regional Sales MS Operation Pte Ltd. Singapore

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  127,420 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  - Microsoft Regional Sales MS Operation Pte Ltd. Singapore

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  4.770,310 US$

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 329.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="439">

  Tổng cộng …

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 113.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="151">

  20.100,000 US$

  Trên thực tế, Acer Sales & Distribution Ltd. Hongkong không hề có mối quan hệ giao dịch, không phát sinh công nợ với các Công ty trên nhưng Bà Trần Hoài Phương Chi, Giám đốc Công ty TNHH SXĐT Vĩnh Thắng đã sử dụng 4 Hợp đồng giả mạo (tương tự trường hợp 5 hợp đồng mua bán hàng nhập khẩu Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Bách Thắng  đã “ký kết” với các bên bán hàng đều do Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd. Thailand thay mặt) và 3 thư của các bên bán hàng (giả mạo) để yêu cầu Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả tiền nợ mua hàng còn thiếu của các Công ty này, trả vào tài khoản của nguyên đơn (“ASD”).

  Fax gửi ngày 13.10.2000 từ fax của văn phòng Acer Việt Nam xác nhận hết công nợ với Acer Computer Co., Ltd. Thái lan. Ngày 26.10.2000 Bà Trần Hoài Phương Chi, Giám đốc Công ty TNHH SXĐT Vĩnh Thắng lập chứng từ giả mạo để chuyển khoản trả tiền mua hàng còn nợ vào tài khoản của nguyên đơn, Acer Sales & Distribution Ltd. Hongkong nhằm mục đích gì?

  8.     Hội đồng xét xử không áp dụng “Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên” quy định tại điều 12 và “Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại” quy định tại điều 13 Bộ Luật Thương mại 2005, tiểu mục 2.7.d, mục 2, phần II của Nghị quyết số 04/2005-NQ-HĐTP ngày 17.9.2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao để đánh giá các chứng cứ bị đơn đã nộp Tòa án bị (Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Thái lan) tố cáo là hợp đồng thương mại giả mạo, và đơn giá giả mạo để khai báo hàng hóa nhập khẩu với giá trị thấp hơn so với giá thực tế nhằm mục đích trốn thuế (đóng thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thấp hơn).

  9.     Nguyên đơn đã nộp Tòa án các chứng cứ Phiếu đặt hàng (Purchase Order) của Win Technology Co. và Proforma Invoice có chữ ký của Ông Allen Weilong Lou, chồng Bà Trần Hoài Phương Chi để đặt mua hàng của phía Acer (Acer Computer Co., Ltd.) vừa để trình bày thói quen hai bên (phía Wintech và phía Acer) đã áp dụng trong giao dịch thương mại, vừa để chứng minh đơn giá đã được phía bị đơn thỏa thuận trong giao dịch mua bán trước  đó của loại hàng cùng loại có đơn giá tương đương với đơn giá ghi trên Hóa đơn thương mại của Acer Sales & Distribution Ltd. Hongkong.

  Hội đồng xét xử cũng không xem xét xác nhận ngày 28.9.2006 của Bà Nguyễn Thu Hồng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Vi tính – PC World Việt Nam, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về giá cả thị trường của sản phẩm công nghệ thông tin tại thời điểm Tạp chí Thế giới Vi tính – PC World Việt Nam, số tháng 9, 10, 11, 12 năm 2000.

  Các số tháng 11 và 12 năm 2000 của tạp chí đã phản ảnh giá cả sản phẩm ổ đĩa CD-Rom Acer 48X, 50X, màn hình Acer 14”, 15”, 17” do Bách Thắng bán ra đúng với số liệu của nguyên đơn đã trình bày với Thẩm phán thụ lý vụ án.

  Các chứng cứ dùng để xác định hành vi khai báo đơn giá hàng nhập khẩu thấp (căn cứ hợp đồng giả mạo) nhằm trốn thuế của phía bị đơn không được Hội đồng xét xử ghi nhận trong bản án, không được đánh giá làm sai lệch kết quả vụ án.

  Nguyên đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

  Căn cứ:

  1.     Chứng cứ C/O của lô hàng 80 bộ vi tính hiệu Acer , số 0022492 do Phòng Thương mại Quốc tế Singapore cấp ngày 16.08.2000. có tên, địa chỉ nhà xuất khẩu: 

  Logistron Services Pte Ltd. 29 International Business Park #01-01 Acer Building Tower A, Singapore 609923 #3366ff">on behalf of Acer Sales & Distribution Ltd. 6/F Guangdong Investment Tower 148 Connuaght Road Central, Hongkong.

  và Giấy chứng nhận của Logistron lập ngày 14.2.2003, hợp pháp hóa

  ........ hết trang 6 

   
  Báo quản trị |  
 • #9226   07/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (22c)

  (22c)

   

  Đơn của phía nguyên đơn kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm 401/2007/KD-ST ngày 06/3/2007 (tiếp theo trang 6) 

   

  Trang 7~9.

  lãnh sự ngày 25.2.2003 tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore xác nhận quyền sở hữu của lô hàng khai theo vận đơn số SIR/HCM-62849 là thuộc quyền sở hữu của Acer Sales & Distribution Ltd. Hongkong.

  2.     Toàn bộ 4 Hợp đồng thương mại số 005, 006, 007 và 008-20 ACER/BT được bị đơn khai báo kèm theo (“TK HHXK-NK”) để thông quan 4 lô hàng đang tranh chấp đều là hợp đồng giả mạo, có đơn giá CIF Cảng Thành phố Hồ Chí Minh giả mạo.

  Đề nghị của phía nguyên đơn:

         I.            Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị đơn có nghĩa vụ chứng minh việc bị đơn đã mua các lô hàng này từ Ông Harry Yang bằng cách nộp Tòa Phúc thẩm các chứng từ kèm theo các (“TK HHXK-NK”) của Công ty CP Điện tử Bách Thắng, gồm:

  -       4 Hợp đồng thương mại, bản gốc tiếng Anh để đối chiếu với bản photocopy Hợp đồng thương mại tiếng Việt.

  -       4 Hóa đơn thương mại của các lô hàng do bên bán hàng phát hành, là chứng từ quan trọng để bị đơn dùng làm cơ sở khai báo giá trị các lô hàng nhập khẩu đang tranh chấp công nợ. Các Hóa đơn này đã kèm theo (“TK HHXK-NK”) nhưng không được bị đơn nộp Tòa án và Thẩm phán thụ lý xét xử vụ án đã không yêu cầu bị đơn phải nộp chứng cứ này trước khi kết luận bị đơn không đặt hàng của nguyên đơn nên không có nghĩa vụ phải thanh toán tiền mua hàng cho Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông.

  -       3 Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O) của 3 lô hàng còn lại số thứ tự 1, 3, 4.

   II.      Triệu tập nhân chứng Nguyễn Ngọc Tùng tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm, để làm rõ việc Ông Tùng ký văn bản ngày 03.6.2000 bằng tiếng Anh gửi Bà Nguyễn Thị Phương Chi, (thay vì Trần Hoài Phương Chi), Giám đốc Win Tech Co., Ltd. nội dung: thông báo việc thay đổi thời hạn tín dụng của văn phòng chính tại Đài loan áp dụng đối với Công ty này kể từ ngày 01.06.2000.     

   

   III.      Ông Nguyễn Tiến Dũng đã khai báo tại mục 18, Điều kiện giao hàng của các (“TK HHXK-NK”) và trên Hợp đồng thương mại (giả mạo)     xác định 4 lô hàng đang tranh chấp được cung cấp theo phương thức CIF Cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Tòa án triệu tập đại diện Công ty T&M Forwarding Co., Ltd. tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm, để giải trình với Hội đồng xét xử về các thuật ngữ “Freight Collect”, “Freight Collect” CFS-CFS, Freight payable Ho Chi Minh ghi trên các vận đơn là cần thiết, để xác định việc vận chuyển các lô hàng đang tranh chấp là giao hàng theo phương thức FOB hay CIF.  

  IV.      Triệu tập Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng tham dự phiên tòa phúc thẩm để trả lời trước Hội đổng xét xử vể việc Ông Dũng đã ký các hợp đồng thương mại thông quan các lô hàng đang tranh chấp, việc khai báo mua hàng theo phương thức CIF Cảng Thành phố Hồ Chí Minh là đúng sự thật hay là khai báo gian dối. Do tính chất vụ việc, đề nghị Tòa án quyết định không chấp nhận việc Ông Dũng ủy quyền cho Bà Trần Hoài Phương Chi tham gia phiên tòa xét xử như nhiều lần trước đây, do lẽ chỉ có Ông Dũng mới là người nắm rõ sự thật, là người chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân của mình trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

  Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

  1)     Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O) số 0022492 do Phòng Thương mại Quốc tế Singapore cấp ngày 16.08.2000 (đã nộp trong hồ sơ Tòa án trước đây)     1 trang A4

  2)     Xác nhận ngày 28.9.2006 của Bà Nguyễn Thu Hồng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Vi tính – PC World Việt Nam, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về giá cả thị trường của sản phẩm công nghệ thông tin tại thời điểm Tạp chí Thế giới Vi tính – PC World Việt Nam, số tháng 9, 10, 11, 12 năm 2000          18 trang A4

  3)     Các Phiếu đặt hàng, Proforma Invoice có chữ ký của Ông Allen Weilong Lou đặt mua các sản phẩm công nghệ thông tin thương hiệu Acer cùng loại với sản phẩm của các lô hàng đang tranh chấp. 9 trang A4

  4)     Thỏa thuận thay đổi chủ nợ ký giữa 3 bên Acer Computer Co., Ltd. Thái lan, Acer Sales & Distribution Ltd. Hồng Kông và khách hàng Việt Nam (ngoại trừ Công ty TNHH SXĐT Vĩnh Thắng)                                                                            6 trang A4

  5)     2 chuyển khoản và 2 thư yêu cầu thanh toán tiền bị đơn mua hàng còn thiếu trả vào tài khoản của Beam Techonology (Mfg) Co., Ltd. Singapore và Viewcom Technology Co., Ltd. Hongkong, bản dịch 5 hợp đồng thương mại (giả mạo), các Proforma Invoice và Commercial Invoice của 4 lô hàng đang tranh chấp, 3 thư ngày 11.8.2005, 2.11.2005 và 28.12.2006 của Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd. Thái lan gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ông Thẩm phán Đỗ Đức Vân Hồng 18 trang A4

  6)     Fax ngày gửi qua máy fax Văn phòng Công ty Máy tính Acer VN ngày 13.10.2000, nội dung liên quan đến công nợ giữa Công ty TNHH SX Điện tử Vĩnh Thắng (Win Technologoy Co., Ltd.) C12-C13 Nguyễn Oanh, P. 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và Acer Computer Co., Ltd. Thái lan – không chứng minh được việc chấm dứt công nợ giữa Công ty CP Điện tử Bách Thắng, 16 Đinh Tiên Hòang, Phường Đa kao Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông, đơn vị chủ sở hữu của 4 lô hàng đang tranh chấp.                                           1 trang A4

  7)     Bổ sung ý kiến và chứng cứ ngày 29.8.2006 của Bà Trần Hoài Phương Chi gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.                        2 trang A4

                                                                       Tổng cộng …        55 trang A4

                                                                

                                                                     Người kháng cáo

                                                    Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn

                                                    Công ty Acer Sales & Distribution Ltd.

                                                                            (đã ký)

                                                                         Thân Bình

  Cập nhật bởi DealingHonestly vào lúc 07/04/2009 17:36:36
   
  Báo quản trị |  
 • #9227   08/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (23a)

  (23a)

   

  Hai bài thảo luận (21) và (22) trình bày đơn của ông Harry Yang và nguyên đơn, xin kháng cáo phúc thẩm bản án sơ thẩm số 401/2007/KDTM-ST ngày 06/3/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo nhiều chứng cứ của các bên thứ ba chứng minh các hợp đồng thương mại bị đơn nộp Tòa án cấp sơ thẩm là giả mạo.

   

  Thẩm phán ĐTNH, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã ký 2 Quyết định số 640 và 641/2007/QĐ-CCCC ngày 26/10/2007 gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh quận 1 và Cục quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu cung cấp chứng cứ cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Tại phiên tòa ngày 06/12/2007 và trong bản án ngày 11/12/2007 Hội đồng xét xử phúc thẩm đã không đề cập, đánh giá các chứng cứ không có lợi cho bị cáo, vẫn quyết định “không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và ông Yang Houng Pei (Harry Yang), giữ nguyên bản án sơ thẩm”.

   

  1.

   

  Ngày này năm trước, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong và ông Yang Houng Pei (Harry Yang) đã nộp đơn đề ngày 08/04/2008, gửi Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

  Trang 1

  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ----------

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08.04.2008

  Kính gửi   Tòa án Nhân dân Tối cao

  48 Lý Thường Kiệt

  - TP. Hà Nội –

  Đồng kính gửi: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Thành phố Hà Nội
                          

  v/v:      xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi tên Thân Bình, sinh năm 1948, hiện ngụ tại 37/9 đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, ĐT. 865 6117, ĐTDĐ 090 382 8502, là đại diện theo ủy quyền của:

  (1)        nguyên đơn, Công ty Acer Sales & Distribution Ltd., Hongkong (“ASD”)

  (2)        Ông Yang Houng Pei (còn gọi là Ông Harry Yang) – người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

  trong vụ án kinh doanh thương mại kiện đòi nợ giữa (“ASD”) và Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng (“VT”), Công ty TNHH Công nghệ tin học Bách Thắng (“BT”) - tham gia tố tụng thay Công ty CP Điện tử Bách Thắng, có địa chỉ tại số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa-kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là pháp nhân nhận 4 lô hàng đang tranh chấp vào thời điểm tháng 8, 9 năm 2000.

  -        Vụ án được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý số 347/DSST ngày 06.3.2002 xét xử dân sự lần thứ nhất, thụ lý số 1289/DSST ngày 22.7.2003 xét xử dân sự lần thứ hai; mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 15.9.2005, lần thứ năm vào ngày 27.02.2007, tuyên án ngày 06/03/2007 bác yêu cầu đòi nợ của nguyên đơn.

  -        Nguyên đơn và ông Yang Houng Pei (Harry Yang) kháng cáo bản án sơ thẩm số 401/2007/KDTM/ST ngày 06/03/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  -        Ngày 06.11.2007 và 11.12.2007, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Bản án phúc thẩm số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

  (1)         không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và ông Yang Houng Pei (Harry Yang).

  không chấp nhận yêu cầu của Công ty Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong đòi Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng, Công ty Cổ phần Điện tử Bách Thắng (đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Công nghệ Tin học Bách Thắng), bà Trần Hoài Phương Chi, ông Allen Weilong 


  TAND TC_02.01_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.1

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b299a509a29_s.jpg


  Trang 2

  Lou và ông Nguyễn Tiến Dũng liên đới thanh toán số nợ gốc còn thiếu và tiền lãi của các hợp đồng mua bán 4 lô hàng máy vi tính và phụ tùng, linh kiện vào tháng 7, 8 năm 2000, tổng cộng quy đổi ra tiền đồng Việt Nam là 5.524.046.176đ (năm tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi sáu ngàn, một trăm bảy mươi sáu đồng).

  Căn cứ điều 283, 284, 285 của Bộ Luật tố tụng dân sự, và Sổ tay Thẩm phán của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, phần thứ ba - Giải quyết các vụ án dân sự, mục A, điều 3; thay mặt nguyên đơn và ông Yang Houng Pei (Harry Yang), tôi làm đơn này trình Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì lý do quá trình tiến hành tố tụng vụ án ở 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm có dấu hiệu:

  -              Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

  -              Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng;

  -              Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

  I.             Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án:

  1.      Cơ quan tiến hành tố tụng không trưng cầu giám định các chứng cứ bị tố cáo là giả mạo.

  Trang 11, bản án phúc thẩm số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận việc Ông Harry Yang, Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan khai báo trước Tòa án Ông không phải là Giám đốc của các Công ty Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia, Logistron Services Pte. Ltd. Singapore, ASD (Acer Sales & Distribution) nên đã không ký với tư cách bên bán trong 4 hợp đồng giả mạo, các đơn giá khai báo trên tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Bách Thắng cũng không đúng với giá thực tế. 

  Các chứng cứ sau đây bị tố cáo là giả mạo nhưng không được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định theo quy định tại điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự:  

  (1)        bốn (4) bản photocopy bản dịch của 4 hợp đồng thương mại số 005, 006, 007 và 008-20ACER/BT, bên mua là Công ty CP Bách Thắng, bên bán là (1) Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan, (2) Logistron Services Pte. Ltd., Singapore, (3) Acer Sales & Distribution Ltd., thay mặt Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan.

  (2)        hai (2) thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng - Acer  Technologies Sdn. Bhd., Mã lai - gửi Công ty CP Bách Thắng được bị đơn dùng làm thủ tục chuyển khoản 2 lần, trả một phần tiền mua hàng cho 2 đơn vị thụ hưởng khác là:  

  -        Beam Technology (Mfg) Pte. Ltd., Singapore:               57.661,00 USD

  -        Viewcom Technology Co. Ltd. Hồng Kông:                   21.120,00 USD

  TAND TC_02.02_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.2

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49cb42f39fe36_s.jpg

   

  Trang 3

  (3)        một (1) bản photocopy bản dịch của hợp đồng thương mại số  020ACER/WIN ngày 02.4.1999, bên mua là Công ty TNHH Vĩnh Thắng, bên bán là Dexin Corp, thay mặt Acer – và cũng do Ông Harry Yang làm Giám đốc.

   

  (4)        bảy (7) thư đòi nợ bằng điện báo của người hợp đồng (chi tiết cụ thể dưới đây) gửi Công ty TNHH Vĩnh Thắng, được bị đơn dùng làm thủ tục chuyển khoản 3 lần, trả tiền mua hàng của nguyên đơn vào tài khoản của Acer Sales and Distribution Ltd.:

  a.       Microsoft Regional Sales MS Operation Pte. Corporation (MRS Corp.) yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc các HĐ số 111/120-99MS/VT trả cho ("ASD") số tiền 25,800.00 USD.

  b.      Linworld Electric (Thailand) Co. Ltd. yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc HĐ số 121/99LW/VT trả cho ("ASD") số tiền 12,990.10 USD 

  c.      Acer Technologies Sdn., Bhd. yêu cầu Công ty TNHH Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc các HĐ số 20, 111-99, 03/04/05-20 ACER/VT của các pháp nhân bên bán hàng sau đây:

  S      th t

  #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="62">

  Hp đng Thương mi Cty Vĩnh Thng khai báo

  #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" nowrap="true" width="177">

  Bên bán

  #ece9d8; WIDTH: 82.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="110">

  Đại diện bên bán

  #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">

  Tr giá khai báo trên T khai HHNK

  #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87">

  T khai hàng hóa nhp khu - Người ký t khai

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: red 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="56">

  HĐgTM tiếng Anh

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: red 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 42.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="56">

  Photocopy bn dch HĐTM (không kèm theo HĐTM tiếng Anh)

  S tin đã chuyn khan

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 22pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="29">

  1

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="62">

  20-99 ACER/WIN 02.04.1999

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="177">

  DEXIN CORP. on behalf of  #3366ff">ACER

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 2.25pt double; WIDTH: 82.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 2.25pt double; HEIGHT: 58.95pt" width="110">

  Ô. HARRY YANG,                 Giám đốc

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="58">

      2,520.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="87">

  8179-KV1-NKD 27.04.1999 Trn Hoài Phương Chi

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 42.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="56" rowspan="5">

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">bị đơn không nộp

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="56">

   x     

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 58.95pt" width="60">

       2,520.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 22pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="29">

  2

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="62">

  111-99 ACER/VT 02.12.1999

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="177">

  ACER COMPUTER INTERNATIONAL LTD.                                                                        

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 82.25pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="110" rowspan="4">

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">Ghi chú#3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">:

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">Các hợp đồng thương mại 111-99, 03, 04, 05-20ACER/VT đều là giả mạo, do Bà Trần Hoài Phương Chi ký tên thay mắt bên mua – Công ty TNHH Vĩnh Thắng. Bà Chi không nộp Tòa án các chứng cứ giả mạo này.

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma"> 

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">Các hợp đồng thương mại giả mạo 004, 005, 006, 007 và 008ACER/BT do Ông Nguyễn Tiến Dũng , Giám đốc Công ty Bách Thắng ký tên

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">

         133.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87">

  15015/SB-NKD 13.12.1999  Trn Hoài Phương Chi

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="56" rowspan="4">

  #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma">bị đơn không nộp

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 69.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="60">

          133.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 22pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="29">

  3

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="62">

  03-20 ACER/VT 03.01.2000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="177">

  ACER SALES & DISTRIBUTION LTD. #3366ff; FONT-FAMILY: 'Arial Narrow'">C/O ACER COMPUTER INTERNATIONAL LTD.                                                                       

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">

      2,720.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87">

  00421/SB-NKD 11.01.2000 Trn Hoài Phương Chi

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 71.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="60">

            96.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 22pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="29">

  4

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="62">

  04-20 ACER/VT 03.01.2000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="177">

  ACER COMPUTER INTERNATIONAL LTD.                                                                       

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">

         133.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87">

  00420/SB-NKD 11.01.2000 Trn Hoài Phương Chi

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="60">

       2,720.00

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: red 1pt solid; WIDTH: 22pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="29">

  5

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 46.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="62">

  05-20 ACER/VT 05.01.2000

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="177">

  ACER SALES & DISTRIBUTION LTD. #3366ff; FONT-FAMILY: 'Arial Narrow'">C/O ACER COMPUTER INTERNATIONAL LTD.                                                                

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 43.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="58">

      2,272.70

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 65.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87">

  00547/SB-NKD 14.01.2000 Trn Hoài Phương Chi

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: red 1pt solid; HEIGHT: 55.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="60">

       2,272.70

  trả vào tài khoản của ("ASD") số tiền 7,741.70 USD

  TAND TC_02.03_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.3

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29a119a0d5_s.jpg



  Trang 4

  d.       Jaton Computer Co., Ltd. yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc HĐ số 103/99JT/VT trả cho ("ASD") số tiền 718.20 USD.

  e.      Linworld Electric (Thailand) Co. Ltd. yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc HĐ số 073-20LW/VT trả cho ("ASD") số tiền USD (không đọc được!).

  f.      Win Technologies Co. Ltd. Taiwan yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc HĐ số 037-20 WIN/VT trả cho ("ASD") số tiền 3,764.072 USD.

  g.      Microsoft Regional Sales MS Operation Pte. Corporation (MRS Corp.) yêu cầu Vĩnh Thắng trả tiền mua hàng thuộc các HĐ số 111/120-99MS/VT trả cho ("ASD") số tiền 9,087.93 USD

  2.      Không có chứng cứ bản gốc 4 hợp đồng thương mại và 4 hóa đơn thương mại có chữ ký bên mua, bên bán để xác định bị đơn giao dịch mua bán 4 lô hàng đang tranh chấp với Ông Harry Yang, Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái Lan

  Trang 11 bản án phúc thẩm số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 ghi nhận:

  “…. Xét đại diện của Ông Harry Yang không xuất trình được chứng cứ có giá trị pháp lý chứng minh cho vấn đề đã nêu trên, trong khi phía bị đơn cho rằng các hợp đồng mà phía nguyên đơn cho là giả mạo đều do bên bán giao cùng với bộ hồ sơ chứng từ của 04 lô hàng để cho phía bị đơn nhận hàng. Hợp đồng này phù hợp với các chứng từ khác nên các cơ quan có thẩm quyền mới cho phía bị đơn nhận hàng. Do đó, lời khai nại của đại diện Ông Harry Yang không có cơ sở chấp nhận.

  Theo tập quán thương mại quốc tế, vận đơn (Bill of Lading), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là chứng từ quan trọng trong giao dịch mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài; nhưng trong hồ sơ vụ án không có các chứng cứ sau:

  -        bản gốc hoặc bản sao y của 4 hóa đơn thương mại bằng tiếng Anh có chữ ký của người đại diện của các bên bán hàng – ((1) Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan, (2) Logistron Services Pte. Ltd., Singapore, 3) Acer Sales & Distribution Ltd., thay mặt Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan

  -        bản gốc hoặc bản sao y của các Hợp đồng thương mại số 005, 006, 007 và 008-20ACER/BT bằng tiếng Anh có chữ ký của Ông Nguyễn Tiến Dũng - đại diện bên mua, và Ông Harry Yang - đại diện bên bán.

  -        bản gốc hai (2) thư đòi nợ bằng điện báo của Acer  Technologies Sdn. Bhd., Mã lai. gửi Công ty CP Bách Thắng (trình bày tại phần I, mục 1, tiểu mục (2) trên đây,

  3.      Không có đầy đủ chứng cứ xác định Công ty CP Bách Thắng đã thanh toán đủ tiền mua 4 lô hàng đang tranh chấp (theo giá trị ghi trên HĐTM giả mạo):  

  TAND TC_02.04_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.4

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49cb42fd0bfb0_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9228   08/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (23b)

  (23b)

   

  Đơn của nguyên đơn và ông Harry Yang xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 (tiếp theo trang 4)

   

   

  Trang 5



  a.       Tại trang 4 đơn bổ sung ý kiến và chứng cứ ngày 29.8.2006 gửi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị đơn xác định:

  Telex thanh toán trị giá 57.661USD gồm những lô hàng sau:

  Số hợp đồng

  #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  Trị giá

  #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  Trả

  #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  Còn lại

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  004

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  24,360 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  24,360 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  0 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  005

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  22,600 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  22,600 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  0 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  5,350 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  5,350 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  0 USD

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  006

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  10,320 USD

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="160">

  1,562.10 USD

  (1 phần)

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 119.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="160">

  8,757.90 USD

   

  #f3f3f3">(chưa tìm ra điện chuyển tiền cho số tiền 8.757,90 USD)

  Telex thanh toán trị giá 21.120USD: HĐ 008, trị giá 26.040USD, đã trả 21.120USD #f3f3f3">còn lại 4.920 USD bị đơn đã đưa tiền mặt cho ông Harry Yang sử dụng khi về công tác tại Việt Nam.

  b.      B đơn không nộp 2 chứng cứ chứng minh đã trả hai khoản nợ còn lại:

  -        HĐ 006, nợ Logistron Services Pte. Ltd., Singapore           8.757,90 USD

  -        HĐ 008, nợ Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan       4.920,00 USD

  Hợp đồng  (giả mạo)

  #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  Trị giá

  (USD)

  #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  Đã trả

  (USD)

  #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="300" colspan="2">

  Bị đơn còn nợ lại bên bán  (USD)

  (ghi trên Hợp đồng thương mại giả mạo)

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 0.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="91">

  005

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  22.600,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  22.600,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  0,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="204">

  Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 0.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="91">

  007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  5.350,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  5.350,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="96">

  0,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="204">

  Acer Sales & Distribution Ltd., thay mặt Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 0.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="91">

  006

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  10.320,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  (một phần)

  1.562,10

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="96">

  8.757,90

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="204">

  Logistron Services Pte. Ltd., Singapore

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 0.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="91">

  008

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  26.040,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  (một phần)

  21.120,00

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="96">

  4.920,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="204">

  Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 0.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="91">

  Cộng

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  64.310,00

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96">

  (một phần)

  50.632,10

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffcc; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width="96">

  13.677,90

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="204">

   

  nhưng bản án phúc thẩm xác định:   

   … “Phía bị đơn đã xuất trình các chứng cứ chứng minh đã thanh toán đủ tiền 4 lô hàng cho Ông Harry Yang bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Ông Harry Yang chỉ định, trong đó có 1 phần trả bằng tiền mặt cho Ông Harry Yang.

  1.      Giá trị pháp lý của chứng cứ văn bản (fax) do Ông Harry Yang, Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan ký, “lập” ngày 13.10.2000.

  a.       Cơ quan tiến hành tố tụng ở 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm công nhận văn bản (fax) đã dẫn trên đây có giá trị là chứng cứ: 

  TAND TC_02.05_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.5

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49cb42e92678c_s.jpg

   

  Trang 6


  Trang 12 bản án sơ thẩm số 401/2007/KDTM/ST ngày 06/3/2007 ghi nhận:

  “…..ông Harry Yang vào năm 2005 tại Tòa án cũng đã xác nhận nội dung bản fax là đúng, nhưng sau này vào năm 2006 ông lại cho rằng bản fax này đã được fax đi vào tháng 4 năm 2000, sau đó bà Chi nhờ Acer fax lại vào tháng 10 năm 2000. Như vậy bản fax này tuy không có dấu mộc của Acer, không có hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng được coi là có giá trị là chứng cứ,…”

  b.       Để làm sáng tỏ nhận định trên của Hội đồng xét xử, cần xem xét nội dung tiếng Anh của văn bản (fax) do Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Thái lan ký tên:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 2.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="283">

  Nội dung tiếng Anh

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.25in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="24">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 3in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="288">

  Nội dung tiếng Việt

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 2.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="283">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.25in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="24">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 3in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="288">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 2.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="283">

  “It is our great pleasure to confirm to you on your completed settlement on your account with us. Currently there is no outstanding left in our book. We, therefore would like to thank you for all the supporting you and your staff giving to us during our long trading period. We do hope that we will have the opportunity to re-continue on our tradings soon.

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.25in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="24">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 3in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="288">

  “Chúng tôi rất vui để được xác nhận với Quý Ngài về việc Quý Ngài đã thanh toán đầy đủ cho chúng tôi. Hiện thời, không còn bất kỳ khoản nợ nào còn tồn đọng của Quý Ngài trong sổ sách kế toán của chúng tôi. Do đó, nhân đây chúng tôi xin được chân thành cám ơn Quý Ngài đối với tất cả những hỗ trợ mà Quý Ngài và nhân viên của mình đã cung cấp cho chúng tôi trong suốt thời gian giao dịch kinh doanh lâu dài của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp được sớm tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 2.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="283">

  Once again, thank you very much.”

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.25in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="24">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 3in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="288">

  Một lần nữa, cám ơn Quý Ngài rất nhiều.”

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 2.95in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="283">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.25in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="24">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 3in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="288">

   

  c.      Nội dung văn bản (fax) trên đây không có giá trị pháp lý để thay thế văn bản thanh lý kinh tế các hợp đồng thương mại giả mạo số 005, 006, 007 và 008-20ACER/BT:

  (1)  Văn bản (fax) trên có nội dung “xác nhận với Quý Ngài (Công ty Vĩnh Thắng) đã thanh toán đầy đủ cho chúng tôi. Hiện thời, không còn bất kỳ khoản nợ nào còn tồn đọng của Quý Ngài (Công ty Vĩnh Thắng) trong sổ sách kế toán của chúng tôi (Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan)”.

  (2)  Như đã trính bày tại phần I, mục 1, tiểu mục (3) trên đây xác định bị đơn vẫn  còn nợ Logistron Services Pte. Ltd., Singapore và Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan hai (2) khoản tiền 8.757,90 và 4.920,00 Đô-la Mỹ của thuộc 2 hợp đồng 006 và 008.

  (3)  Văn bản (fax) do Ông Harry Yang, Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan được gửi đến fax của Công ty Win Technology Co., Ltd. (Công ty TNHH Vĩnh Thắng), địa chỉ: C12-C13 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 13.10.2000.

  TAND TC_02.06_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.6

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29c6d36d79_s.jpg

   

  Trang 7

  Văn bản không ghi người nhận là Công ty CP Điện tử Bách Thắng (Bacth Corp.) địa chỉ 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa-kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  (4)  Việc mua bán thực hiện thông qua hợp đồng kinh tề đã ký với (1) Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan, (2) Logistron Services Pte. Ltd., Singapore, (3) Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông; bên mua vẫn còn nợ các bên bán tổng cộng 13.677,90 USD; theo quy định của luật pháp Việt Nam về thủ tục thanh lý hợp đồng kinh tế tại Điều 28 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25.09.1989 và điều 20 Nghị định số 17-HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, phải lập 4 văn bản thanh lý hợp đồng kinh tế cho 4 hợp đồng kinh tế này.

  Do vậy, Công ty CP Bách Thắng dùng văn bản (fax) có nội dung đã dẫn ở trên chứng minh đã trả hết tiền mua 4 lô hàng đang tranh chấp là không đúng và vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.  

  (5)  Hội đồng xét xử 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm nhận định tại trang 11 của bản án sơ thẩm và tại trang 2 của bản án phúc thẩm là không chính xác so với nội dung bản fax trình bày tại khoản c, tiểu khoản (1) trên đây:

  ” …  bản fax do Ông Harry Yang ký lập ngày 13.10.2000 từ Acer Computer Việt Nam gửi Win Technology Co., Ltd., có nội dung  xác định “Công ty Vĩnh Thắng & Công ty Bách Thắng không còn khoản nợ nào trong sổ sách kế toán của chúng tôi”…..

  d.       Thời điểm Ông Harry Yang ký phát hành văn bản (fax) đã dẫn là ngày 13.10.2000 có chính xác hay không?  

  -        Tại trang 5, bản án sơ thẩm số 401/2007/KDTM/ST ngày 06/03/2007 ghi nhận lời khai của Ông Harry Yang:

  “Có thể ông đã ký 1 bản fax có nội dung tương tự như bản fax ngày 13/10/2000, nhưng thời điểm ký là khoảng tháng 4/2000, chứ không phải vào ngày 13/10/2000; Ông nghĩ rằng bà Chi có thể đã yêu cầu Acer Việt Nam gửi lại bản fax vào ngày 13/10/2000. Hoàn toàn không có việc ông nhận 4.920USD của các bị đơn, lúc đó ông không có mặt ở Việt Nam thì sao có việc nhận tiền …”

  -        Trang 9, bản án sơ thẩm ghi nhận việc văn phòng đại diện của Acer Thái lan đặt tại Tp. Hồ Chí Minh “ đã giải thể vào ngày 27/6/2000 theo giấy phép số 1739 của Sở Thương mại TP. Hồ Chí Minh cấp giấy xác nhận số /TM-TT-TNNH ngày 27.6.2000”.

  -        Ông Harry Yang không có mặt ở Việt Nam nên không thể ký được văn bản (fax) này vào ngày 13.10.2000, để gửi đi từ fax của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Acer Computer (ACER COMPUTER VN OFF 848 8213886) vào lúc 15g46 ngày 13.10.2000 đến máy fax của Win Technology Co., Ltd. lúc 15g48 cùng ngày.

  TAND TC_02.07_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.7

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29c768aac0_s.jpg

   

  Trang 8


  -        Theo yêu cầu cung cấp chứng cứ của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 640/2007/QĐ-CCCC ngày 26.10.2007, Cục quản lý xuất nhập cảnh đã gửi văn bản trả lời Tòa phúc thẩm về “ngày tháng nhập cảnh vào Việt Nam và xuất cảnh rời khỏi Việt Nam trong năm 2000 của Ông Yang Houng Pei”.

  Hội đồng xét xử phúc thẩm đã không xem xét, đánh giá chứng cứ  này tại phiên tòa xét xử và trong bản án phúc thẩm để xác định sự thật liên quan đến lời khai báo của Bà Trần Hoài Phương Chi và Ông Harry Yang:   

  (1)  Bà Trần Hoài Phương Chi đưa số tiền mặt còn lại 4.920 USD cho ông Harry Yang sử dụng khi về công tác tại Việt Nam vào thời điểm nào trong năm 2000?

  (2)  Ngày 13 tháng 10 năm 2000, Ông Harry Yang có hay không có mặt tại Việt Nam để ký, gửi bản fax – trình bày ở phần 1, mục 4 trên đây – t văn phòng Acer Computer tại Việt Nam đến Win Technology Co., Ltd.? 

  TAND TC_02.08_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.8



  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29c7fa3c6c_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9229   08/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (23c)

  #0000ff;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">(23c)

  Đơn của nguyên đơn và ông Harry Yang xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 (tiếp theo trang 8)

  Trang 9

  5.      #0000ff;">Tổng hợp, phân tích các điều khoản của 4 hợp đồng thương mại giả mạo:

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">Bảng tổng hợp các điều khoản của 4 hợp đồng thương mại giả mạo:

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">Stt

  #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Số và ngày của Hơp đồng thương mại

  #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 99.95pt;">

  #0000ff;">005-20ACER/BT 25.07.2000

  #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 99.15pt;">

  #0000ff;">006-20ACER/BT 08.08.2000

  #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 94.5pt;">

  #0000ff;">007-20ACER/BT 11.08.2000

  #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;">008-20ACER/BT 21.08.2000

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Bên bán hàng:

  #0000ff;">(là bên thứ ba, được nguyên đơn (“ASD”) ủy nhiệm thực hiện việc giao 4 lô hàng cho bị đơn)

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia

  #0000ff;">thay mặt Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan (*)

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Logistron Services Pte. Ltd. Singapore

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Sales & Distribution Ltd. Hong Kong

  #0000ff;">thay mặt Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia

  #0000ff;">thay mặt Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan (*)

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Địa chỉ:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">2686 Jalan Todak, Severang Jaya, 13700 Prai, Penang Malaysia

  #0000ff;">(*) 2F No. 63 Chow Tze, Taipei, Taiwan R.O.C.

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">29 International Business Park #01-01 Acer Bldg Tower A, Singapore

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">6F Guandong Investment Tower, 148 Connuaugth Central, Hong Kong

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">2686 Jalan Todak, Severang Jaya, 13700 Prai, Penang Malaysia

  #0000ff;">(*) 2F No. 63 Chow Tze, Taipei, Taiwan R.O.C.

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">3

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Tài khoản ngân hàng của bên bán:  

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 199.1pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">N đa

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 190.25pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">5119961124 Deutsche Bank, Bangkok Branch Thailand 208 Wireless,

  #0000ff;">Bangkok 10330

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">4

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Người đại diện:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 389.35pt;" colspan="4">

  #0000ff;">Mr. HARRY YANG, Giám đốc  (Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan)

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">5

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Điều 1: Hàng hóa, đặc điểm và giá cả:

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">* Đơn giá CIF Cảng Tp. Hồ Chí Minh

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">- 2000 CD Rom Acer 648A-003 * 6,80USD

  #0000ff;">- 1000 CD Rom Acer 650P-003 * 9,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">80 component parts of Acer PC 

  #0000ff;">* 129,00 USD

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">- 500 mainboard 6P2M810*5,50USD

  #0000ff;">- 500 mainboard 6VM693AT*5,20USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">840 Acer Monitor 14”  7234e * 31,00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">6

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Tổng giá trị:

  #0000ff;">CIF Cảng Tp. HCM

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">22,600.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">10,320.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">5,350.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">26,040.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">7

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Điêu 3: ĐK giao hàng:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 389.35pt;" colspan="4">

  #0000ff;">CIF Cảng Tp. Hồ Chí Minh

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">8

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Đơn giá FOB thực tế:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">32,50 và 35,50USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">353,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">68,00 và 55,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">101,50USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">9

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Giá FOB TW (Lucky Star)  

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 94.5pt;">

  #0000ff;">66,0053,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">10

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Giá thc tế lô hàng (FOB):

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">100,500.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">28,240.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">61,500.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">85,260.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">11

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Giá Bách Thng bán ra (Tp chí PC World T.10, 11, 12-2000)

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">CD 50X: 45,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">118,00USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">12

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Điều 5: Chứng từ:

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; width: 199.1pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">·    Bản chính vận đơn, hóa đơn thương mại 3 bản, chi tiết đóng gói 3 bản được gửi trực tiếp đến BT qua dịch vụ bưu chính sau ngày chuyển hàng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 190.25pt;" colspan="2">

  #0000ff;">·    Chứng từ bên thứ ba được chấp nhận

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">13

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Chứng từ Vận đơn giao các lô hàng của đơn vị giao hàng (bên thứ ba):

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 99.95pt;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 99.15pt;">

  #0000ff;">Logistron Service Pte. Ltd. Singapore

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 94.5pt;">

  #0000ff;">Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;">Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  #0000ff;">14

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  #0000ff;">Điều 5: Phương thức thanh tóan: Chuyn khon 100% tr vào Tài khon ngân hàng:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 199.1pt; background-color: transparent;" colspan="2" rowspan="2">

  #0000ff;">0041848-30-5 Deutsche Bank, Bangkok Branch Thailand 208 Wireless, Bangkok 10330

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">5119961124

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">0041848-30-5

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 190.25pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">Deutsche Bank, Bangkok Branch Thailand 208 Wireless, Bangkok 10330

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt; height: 15.7pt;" rowspan="2">

  #0000ff;">15

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; height: 15.7pt; background-color: transparent;" rowspan="2">

  #0000ff;">“Thư đòi nợ bằng điện báo của ngươi hợp đồng”

  #ece9d8 windowtext #ece9d8 #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 389.35pt; height: 15.7pt;" colspan="4">

  #0000ff;">Acer Technologies Sdn. Bhd., Malaysia

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 389.35pt; height: 20.65pt; background-color: transparent;" colspan="4">

  #0000ff;">Qui định tại điều 6 - Trường hợp bất khả kháng:

  #0000ff;">Trong trường hợp có sự sửa đổi về hợp đồng phải do hai bên cùng đồng ý bằng văn bản.

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;">

  #0000ff;">16

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Đơn vị thụ hưởng tiền mua hàng do bị đơn thanh toán:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 293.6pt; background-color: transparent;" colspan="3">

  #0000ff;">Beam Technology (Mfg) Pte. Ltd. Singapore

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Viewcom Technology Company Ltd.

  #0000ff;">Hong Kong.

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">17

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Số tiền BT đã trả:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">22,600.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">1,562.10 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">5,350.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 95.75pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">21,120.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 23.4pt;" rowspan="2">

  #0000ff;">18

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.3pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Còn lại: (6) – (14)

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.95pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">0 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 99.15pt;">

  #0000ff;"> (**) 8,757.90 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">0 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;"> (**) 4,920.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 483.65pt; height: 18.85pt; background-color: transparent;" colspan="5">

  #0000ff;">Bị đơn không có chứng cứ (**) chứng minh đã thanh toán hết công nợ tiền mua 4 lô hàng (theo giá trị ghi trên các HĐTM)

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; width: 23.4pt; height: 2.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; width: 194.25pt; height: 2.9pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; width: 99.15pt; height: 2.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; width: 94.5pt; height: 2.9pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 #ece9d8 windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt; height: 2.9pt;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;"> 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 194.25pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">Tổng kết

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Giá trị 4 lô hàng:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">Bách Thắng đã trà:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;">BT chưa thanh toán:

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">19

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 194.25pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">Tổng giá trị CIF HCMC của 4 hơp đồng (giả mạo):

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">64,310.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">50,632.10 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;">13,677.90 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 23.4pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">20

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 194.25pt; background-color: transparent;" colspan="2">

  #0000ff;">Tổng giá trị thực FOB cảng bốc hàng của 4 lô hàng:

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 99.15pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">275,500.00 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 94.5pt; background-color: transparent;">

  #0000ff;">81,615 USD

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; background: none repeat scroll 0% 0% #e6e6e6; width: 95.75pt;">

  #0000ff;">193,885.00 USD

  #0000ff;"> 

  #0000ff;">Giả định các hợp đồng thương mại số 005, 006, 007 và 008-20ACER/BT đã dẫn không phải là giả mạo, nội dung các điều khoản của các hợp đồng thương mại này được tổng hợp theo bảng kê dưới đây:  

  TAND TC_02.09_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.9


  #0560a6;">

  Cập nhật bởi daonhan ngày 20/05/2010 09:24:12 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #9230   08/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (23d)

  #ccc" align="justify">(23d)

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">Đơn của nguyên đơn và ông Harry Yang xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 (tiếp theo trang 9)

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">Trang 10

  (1)  Người đại diện của các bên bán hàng (stt 4): Ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd. Thái Lan không phải là đại diện hợp pháp của ba pháp nhân bên bán hàng: (1) Acer Technologies Sdn. Bhd. Malaysia thay mặt Acer Peripherals Asia Pacific Inc. Taiwan, (2) Logistron Services Pte. Ltd., Singapore, 3) Acer Sales & Distribution Ltd., Hồng Kông,

  Nếu ký kết các hợp đồng thương mại này, bị đơn Công ty CP Bách Thắng đã vi phạm điều 8 và 9 của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25.09.1989, điều 81, 83 Luật thương mại 1997 và điều 102 Bộ luật dân sự 1995.

  (2)  Tài khoản ngân hàng của các bên bán hàng (stt 3):đều là tài khoản ngân hàng của Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái lan, bị đơn trả tiền mua hàng cho 2 pháp nhân khác, không phải là các pháp nhân bên bán hàng,.

  (3)  Điều 3: Điều kiện kiện giao hàng CIF Cảng Tp. Hồ Chí Minh (stt 7): các chứng cứ sau đây xác định điểu kiện giao hàng của các lô hàng thực tế là FOB Cảng bốc hàng:

  a.       Lô hàng 1.000 bo mạch chủ (mainboard) thuộc hợp đồng thương mại giả mạo 007-20ACER/BT được Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan giao hàng cho bị đơn theo điều kiện FOB Taiwan:

  -        Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan bán lô hàng này cho nguyên đơn (“ASD”) theo điều kiện giao hàng FOB Taiwan, Hóa đơn thương mại số 310-891081 ngày 16.08.2000, trị giá FOB Taiwan 59.500,00 USD.

  -        (“ASD”) bán lô hàng này cho Công ty CP Điện tử Bách Thắng cùng điều kiện giao hàng FOB Taiwan, với giá 61.500 USD.

  -        Tập quán thương mại quốc tế chấp nhận việc bên thứ ba thay mặt bên bán giao hàng cho bên mua, và chứng từ bên thứ ba được chấp nhận (điều 5 của hợp đồng thương mại); (“ASD”) ủy nhiệm Lucky Star Technology Co., Ltd. Taiwan thực hiện việc giao lô hàng này cho Công ty CP Bách Thắng theo vận đơn lô hàng số KEEHCMA16450K02 ngày 20.8.2000.

  -        Vận đơn gốc ghi sai tên đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Vĩnh Thắng thay vì Công ty CP Bách Thắng. được Bà Trần Hoài Phương Chi, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Thắng gửi công văn số 25/20CV ngày 25.08.2000 yêu cầu Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh thay đổi tên đơn vị nhận hàng

  #ccc" align="justify">Bên mua - Công ty TNHH Vĩnh Thắng / Công ty CP Bách Thắng ký hợp đồng vận chuyển, trực tiếp thanh toán cước phí với Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh; theo giải thích của Incoterms 1990 và theo quy định tại điều 58 Luật thương mại 1997, quyền sở hữu hàng hóa lô hàng này giao theo điều kiện giao hàng FOB Cảng bốc hàng được chuyển từ người bán (“ASD”) sang người mua (Công ty CP Bách Thắng) kể từ khi lô hàng được xếp xuống tàu vào ngày 20.08.2000 tại Cảng bốc hàng Taiwan nên   

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">TAND TC_02.10_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.10

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29c612f5bc_s.jpg

  #ccc; TEXT-ALIGN: justify" align="justify">

  #ccc" align="justify">Trang 11

  -        Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh đã giao lô hàng 1.000 bo mạch chủ này cho Công ty CP Điện tử Bách Thắng theo Lệnh giao hàng đề ngày 28.08.2000.

  -        Công ty CP Bách Thắng nhận lô hàng này vào ngày 29.8.2000,  nhưng mãi đến khi nguyên đơn (“ASD”) yêu cầu Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh xác nhận tên pháp nhân đã nhận lô hàng giao theo vận đơn đã dẫn thì Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Bách Thắng mới ký văn bản số 131-01/BT-CV ngày 09.08.2001 gửi Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh xác nhận Công ty Bách Thắng đã nhận lô hàng này.  

  -        Hai công văn đã dẫn trên đây và 4 Lệnh giao hàng liên quan đến các lô hàng đang tranh chấp được Công ty T&M Forwarding Ltd., Tp. Hồ Chí Minh giao nộp cho Bà Thẩm phán Phạm Thị Hằng, thụ lý xét xử vụ án dân sự này lần thứ nhất.

  b.       Công văn số 3153/PTM-PC ngày 08.10.2007 của Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ghi nhận nhận xét của cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về  lời khai báo của Bà Chi tại Tòa án cấp sơ thẩm như sau:

  “ … người mua thay mặt người bán thanh toán cước vận chuyển khi hàng đuợc mua bán theo điều kiện CIF Incoterms 1990 là không bình thường theo Quy tắc chính thức của Phòng Thương mại quốc tế về giải thích các điều kiện thương mại trong Incoterms 1990”.

  c.      năm (05) thư xác nhận của các nhà phân phối sản phẩm Acer tại Việt Nam dưới đây, xác nhân các công ty trực thuộc tập đoàn Acer đã và đang áp dụng điều kiện giao hàng FOB Cảng xuất xứ đối với các nhà phân phối sản phẩm Acer tại Việt Nam - không áp dụng điều kiện giao hàng CIF thành phố Hồ Chí Minh:

   

  #ccc" align="justify">

  Thư       xác nhận ngày

  #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="163" rowspan="2">

  Nhà phân phối sản phẩm Acer tại Việt Nam

  #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="140" rowspan="2">

  Người ký tên

  #ece9d8; WIDTH: 1.75in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="168" colspan="2">

  Giao dịch nhập khẩu sản phẩm Acer với:

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  Acer Computer Co., Ltd.

  Thái lan.

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  Logistron Services Pte. Ltd., Singapore

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="76">

  27.09.2007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="163">

  Công ty CP Quốc tế MBA, 31 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="140">

  Ông Nguyễn Bá Tú, Giám đốc. 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="84">

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="76">

  02.10.2007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="163">

  Công ty CP Thế giới số (Digiworld Corporation) 211-213, Võ Văn Tần, P. 5, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="140">

  Ông Đoàn Hồng Việt, Giám đốc. 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="76">

  02.10.2007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="163">

  Công ty TNHH TMDV Quốc Việt (TEC Ltd.), 425, Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="140">

  Ông Vĩnh Nam,

  Giám đốc. 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="76">

  02.10.2007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="163">

  Công ty CP Lam Phương, 26 Hoàn Cầu, Đống Đa, Hà Nội

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="140">

  Ông Nguyễn Danh Lam,

  Giám đốc. 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

   

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="76">

  02.10.2007

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 122.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="163">

  Công ty CP Tin học và xây dựng Hạ Long, 8 / B25 Nam Thành Công, Đống Đa

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 105pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="140">

  Ông Bùi Hữu Cư,

  Giám đốc. 

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

  x

  #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="84">

   

  #ccc" align="justify">TAND TC_02.11_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.11

  #ccc" align="justify">

  #ccc" align="justify">http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29cbd1afd8_s.jpg

   
  Báo quản trị |  
 • #9231   08/04/2009

  DealingHonestly
  DealingHonestly
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 1863
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 48 lần


  Án kinh tế có yếu tố nước ngoài các thẩm phán muốn xử sao thì xử (23e)

  (23e)

   

  Đơn của nguyên đơn và ông Harry Yang xin xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 129/KDTM-PT ngày 11.12.2007 (tiếp theo trang 11)

   

  Trang 12 

   

  TAND TC_02.12_ASD_08042008_Đon xin khang nghi Giam doc tham_p.12

  http://vinaanh.com/images0/53810/s/49b29cc804e6d_s.jpg

   
  Báo quản trị |