Ai là người ký hợp đồng lao động với Giám đốc chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #396802 18/08/2015

  minhnguyet61190

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:29/07/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Ai là người ký hợp đồng lao động với Giám đốc chi nhánh

  Chào luật sư

  Cho tôi hỏi trong công ty TNHH thì ai là người ký hợp đồng với Giám đốc chi nhánh ạ

  Thanks 

   
  18109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #396823   19/08/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3398
  Được cảm ơn 5250 lần
  SMod

  Trả lời: Tổng giám đốc

   
  Báo quản trị |  
 • #396824   19/08/2015

  ntdieu viết:

  Trả lời: Tổng giám đốc

  Theo tôi nghĩ là do Điều lệ công ty quy định.

  - Đối với TNHH hai thành viên trở lên: Chủ tịch nhân danh Hội đồng thành viên (điểm đ khoản 2 Điều 56 của Luật) hoặc Tổng giám đốc (điểm e khoản 2 Điều 64 của Luật) hoặc người được Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc ủy quyền ký.

  - Đối với TNHH một thành viên: Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc (điểm e khoản 2 Điều 81 của Luật) hoặc người được Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc ủy quyền ký.

  *Luật: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

   
  Báo quản trị |  
 • #396832   19/08/2015

  Hợp đồng lao động là một hợp đồng dân sư, về nguyên tắc khi giao kết hợp đồng đối với pháp nhân phải do người đại diện theo pháp luật giao kết hoặc được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền.

   
  Báo quản trị |  
 • #396993   19/08/2015

  Không có điều luật nào nói khi giao kết hợp đồng đối với pháp nhân phải do người đại diện theo pháp luật giao kết cả anh duchieu. Điều lệ quy định Chủ tịch ký, mà để Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký, thì hợp đồng vô hiệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #396995   20/08/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3398
  Được cảm ơn 5250 lần
  SMod

  Hic, việc này cũng phải tranh luận nữa sao ?

  Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

  1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

  c) Chủ hộ gia đình;

  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

  Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #396997   20/08/2015

  Không hiểu chị ntdieu trích đoạn trên là để nói lên điều gì, nhưng rõ ràng là không phải "khi giao kết hợp đồng đối với pháp nhân phải do người đại diện theo pháp luật giao kết", vì có những trường hợp người ký kết hợp pháp là người không phải là người đại diện theo pháp luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #397002   20/08/2015

  bonnilinh viết:

  Không hiểu chị ntdieu trích đoạn trên là để nói lên điều gì, nhưng rõ ràng là không phải "khi giao kết hợp đồng đối với pháp nhân phải do người đại diện theo pháp luật giao kết", vì có những trường hợp người ký kết hợp pháp là người không phải là người đại diện theo pháp luật. 

  Chào bạn.

  Việc bạn ntdieu viện dẫn nghị định Số 05/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 01 năm 2015; NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao độnlà đã rõ ràng rồi: đối với pháp nhân thì người giao kết (ký) hợp đồng là "Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;"; Luật cũng đã quy định người đại diện theo pháp luật có quyền uỷ quyền cho người khác thay mặt mình ký HĐLĐ.

  Bạn viết:

  "có những trường hợp người ký kết hợp pháp là người không phải là người đại diện theo pháp luật."

  Nếu không được uỷ quyền thì không có trường hợp như bạn nói: giao kết không đúng quy định của pháp luật thì không thể "hợp pháp". 

   
  Báo quản trị |  
 • #397017   20/08/2015

  minhnguyet61190
  minhnguyet61190

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:29/07/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nhé

  Thanks all

   
  Báo quản trị |  
 • #397144   20/08/2015

  Tôi lấy ví dụ như thế này cho anh duchieu dễ hiểu:

  Điểm đ khoản 2 Điều 56 của Luật Doanh nghiệp quy định Hội đồng thành viên có quyền: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm,  và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;"

  Như vậy ít nhất đã có các chức danh thuộc thẩm quyền ký hợp đồng của Hội đồng thành viên: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Ngoài ra nếu Điều lệ công ty quy định người quản lý khác gồm có Giám đốc chi nhánh, thì thẩm quyền ký hợp đồng đối với Giám đốc chi nhánh thuộc về Hội đồng thành viên.

  Theo tôi thì trong trường hợp này Chủ tịch Hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên ký hợp đồng với các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc (chi nhánh). Nếu Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng thành viên hay không nhân danh Hội đồng thành viên mà ký trong trường hợp này thì thứ nhất không phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự về phạm vi đại diện (Điều 144); thứ hai là không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp về thẩm quyền ký kết. Hợp đồng đã ký kết vì thế vô hiệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #397153   20/08/2015

  Chào bạn.

  Điểm đ khoản 2 Điều 56 của Luật Doanh nghiệp quy định Hội đồng thành viên có quyền: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm,  và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;"

  Theo cách hiểu của tôi thì câu trên phải hiểu như sau: HĐTV có quyền:

  "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm,(quyết định) miễn nhiệm, (quyết định) bãi nhiệm, (quyết định)  và (quyết định) chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;"

  Trong thực tế thì hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) sẽ thực hiện quyền hạn bằng cách thông qua NGHỊ QUYẾT và giao cho chủ tịch HĐTV hoặc giám đốc thực hiện (thường là người đại diện theo pháp luật thực hiện).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duchieu vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (22/08/2015)
 • #397156   21/08/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3398
  Được cảm ơn 5250 lần
  SMod

  Hic, đúng là dân học luật, 1 việc nhỏ xíu cũng có thể tranh luận được

   
  Báo quản trị |  
 • #397158   21/08/2015

  duchieu viết:

  ...

  Trong thực tế thì hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) sẽ thực hiện quyền hạn bằng cách thông qua NGHỊ QUYẾT và giao cho chủ tịch HĐTV hoặc giám đốc thực hiện (thường là người đại diện theo pháp luật thực hiện).

  duchieu viết:

  Việc bạn ntdieu viện dẫn nghị định Số 05/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 01 năm 2015; NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao độnlà đã rõ ràng rồi: đối với pháp nhân thì người giao kết (ký) hợp đồng là "Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;"; Luật cũng đã quy định người đại diện theo pháp luật có quyền uỷ quyền cho người khác thay mặt mình ký HĐLĐ.

  Bạn viết:

  "có những trường hợp người ký kết hợp pháp là người không phải là người đại diện theo pháp luật."

  Nếu không được uỷ quyền thì không có trường hợp như bạn nói: giao kết không đúng quy định của pháp luật thì không thể "hợp pháp". 

   

  Tôi đồng ý với anh duchieu về vấn đề nghị quyết, nhưng chưa thấy được sự sắc nét trong ý kiến của anh khi anh dùng quá nhiều từ ngữ chung chung (ví dụ: "theo nguyên tắc", "hoặc", "thường là"). Câu hỏi ở đây ta chỉ có thể đưa ra được một đáp án, mà ở đây có đến 03 đáp án:

  - ntdieu: Tổng giám đốc

  - duchieu: Người đại diện theo pháp luật

  - bonnilinh: Điều lệ công ty

  Nếu Điều lệ công ty quy định Chủ tịch là người có thẩm quyền ký hợp đồng đối với Kế toán trưởng, Giám đốc (chi nhánh) v.v... mà lại để Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) ký, mà Tổng giám đốc này không được Chủ tịch ủy quyền ký, thì rõ ràng là ký trái thẩm quyền luật định rồi còn gì nữa. 

   
  Báo quản trị |  
 • #397162   21/08/2015

  Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không có ích gì cho bạn nên sẽ chấm dứt thảo luận tiếp.

   
  Báo quản trị |  
 • #397170   21/08/2015

  boyluat
  boyluat
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (1808)
  Số điểm: 19520
  Cảm ơn: 358
  Được cảm ơn 808 lần


  Ở đây người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động là đúng rồi, vì ký hợp đồng lao động phải áp dụng bộ luật lao động chứ không phải luật doanh nghiệp, vì đây phải sử dụng luật chuyên ngành khi xung đột luật.

  Còn Chủ tịch HĐTV có thể ký các loại hợp đồng khác với các đối tượng trong điều lệ như bạn trên đã trích dẫn theo luật cũng không có gì khó hiểu cả, vì có rất nhiều loại hợp đồng khác liên quan tới việc cung cấp khả năng của cá nhân cho doanh nghiệp. VD như hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng hợp tác kinh doanh ...

  Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

  Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

  Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

  Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

  M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn boyluat vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (22/08/2015)
 • #397263   21/08/2015

  boyluat viết:

  Ở đây người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động là đúng rồi, vì ký hợp đồng lao động phải áp dụng bộ luật lao động chứ không phải luật doanh nghiệp, vì đây phải sử dụng luật chuyên ngành khi xung đột luật.

  Bạn có thể chỉ cho mình biết là điều khoản nào của Bộ luật lao động quy định như bạn nói không?

   
  Báo quản trị |  
 • #397280   22/08/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3398
  Được cảm ơn 5250 lần
  SMod

  Người hỏi là minhnguyet61190 đã không còn thắc mắc gì nữa, vậy thì tranh luận tiếp để mang lại mục đích gì ?

   
  Báo quản trị |  
 • #397332   22/08/2015

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1497 lần


  Tranh luận cái này cũng hay chứ bà ntdieu, kakaka.

  Trước đây, pháp luật về lao động quy định, người có thẩm quyền đại diện cho NSDLĐ ký kết HĐLĐ là Tổng Giám Đốc doanh nghiệp.

  Từ sau khi có BLLĐ 2012, người có thẩm quyền làm việc đó lại là NĐDTPL của doanh nghiệp (do đó, ở công ty TNHH có thể là Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐTV hoặc Tổng Giám Đốc tùy người nào được chọn là NĐDTPL và ghi trong Điều lệ). Điều đó không chỉ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2015 mà còn được quy định chi tiết tại một Thông tư hướng dẫn về HĐLĐ.

  Bạn duchieu đã phân tích hoàn toàn chính xác. Phải hiểu là: "HĐTV có quyền (quyết định) ký và chấm dứt HĐLĐ đối với ...". Trên thực tế thì HĐTV ít can thiệp vào vấn đề này, trừ phi có nghi ngờ về tiêu cực hoặc vị trí tuyền dụng đó khá quan trọng/nhạy cảm hoặc vì lý do nào khác , còn lại thì giao toàn quyền cho NĐDTPL lo liệu. 

  Thêm nữa, giả sử nếu có xung đột giữa LDN và BLLĐ thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng luật chuyên ngành về lao động để ký kết HĐLĐ như boyluat nói là hợp lý. 

  Bạn bonnilinh có còn gút mắc gì nữa không? Thân.

   

  Cập nhật bởi Maiphuong5 ngày 22/08/2015 10:59:12 CH

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #397338   23/08/2015

  Maiphuong5 viết:

  ...

  Từ sau khi có BLLĐ 2012, người có thẩm quyền làm việc đó lại là NĐDTPL của doanh nghiệp (do đó, ở công ty TNHH có thể là Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐTV hoặc Tổng Giám Đốc tùy người nào được ghi trong Điều lệ). Điều đó không chỉ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2015 mà còn được quy định chi tiết tại một Thông tư hướng dẫn về HĐLĐ.

  Chào bạn Maiphuong5,

  Bạn có thể chỉ giúp mình là quy định "người có thẩm quyền làm việc đó lại là NĐDTPL của doanh nghiệp" nằm tại điều khoản nào tại BLLĐ 2012 như bạn nói không?

  Theo quan điểm của mình:
   
  Nếu quy định này nằm tại BLLĐ 2012 (gọi tắt là Luật) thì mình đồng ý với toàn bộ nội dung trong bài viết của ban.
   
  Nếu quy định này không nằm tại Luật thì có 2 trường hợp:
   
  +) Trường hợp 1: Luật giao Chính phủ quy định nội dung này. Theo mình biết thì nội dung này không được Luật giao.
   
  +) Trường hợp 2: Luật không giao Chính phủ quy định nội dung này. Trong trường hợp này bạn không nói là ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành được bởi Luật doanh nghiệp 2014 quy định
   
  Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành
  Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.
   
  Bạn thấy, Luật doanh nghiệp chỉ quy định ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành chứ không ưu tiên áp dụng pháp luật chuyên ngành một cách chung chung.
   
  Nghị định số 05/2015/NĐ-CP không phải là luật và cũng không được Luật giao quy định về người giao kết hợp đồng lao động, vì vậy Luật doanh nghiệp không ưu tiên áp dụng quy định này của Nghị định.
   
  Nội dung quy định tại Điều 3 Nghị định này cần được UBTVQH đình chỉ, Quốc hội bãi bỏ vì nó ban hành không căn cứ vào Luật hay những nội dung được Luật giao.
   
  Trong trường hợp này ta áp dụng Luật doanh nghiệp vì nó văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
   
  ---
  (Nhân tiện mình bàn luôn về Nghị định số 05 này nhé:
   
  Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động
  1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau: 
  a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; 
  b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; 
  c) Chủ hộ gia đình; 
  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.
   
  Doanh nghiệp là một tổ chức (tổ chức kinh tế), chiếu theo Nghị định này thì người giao kết hợp đồng của doanh nghiệp không chỉ là người đại diện theo pháp luật (điểm a) mà còn có thể là người đứng đầu (điểm b).
   
  Có gì chưa đúng mong bạn chỉ giúp mình.
   
  Báo quản trị |  
 • #397452   24/08/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn bonnilinh.

  Câu hỏi bạn tôi sẽ sẽ trao đổi sau với bạn sau khi hiểu được thêm ý của bạn:

   Bạn thường chỉ chấp nhận ý kiến khi được quy định rõ trong luật, vậy bạn cho là  thẩm quyền ký HĐLĐ là căn cứ theo điều lệ là quy định tại đâu? Luật nào?

   

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 24/08/2015 01:15:25 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #397498   24/08/2015

  hungmaiusa viết:

  Chào bạn bonnilinh.

  Câu hỏi bạn tôi sẽ sẽ trao đổi sau với bạn sau khi hiểu được thêm ý của bạn:

  Bạn thường chỉ chấp nhận ý kiến khi được quy định rõ trong luật, vậy bạn cho là  thẩm quyền ký HĐLĐ là căn cứ theo điều lệ là quy định tại đâu? Luật nào?

  Chào anh hungmaiusa

   
  Ta nói về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhé
   
  Thẩm quyền ký HĐLĐ nằm trong thẩm quyền ký kết hợp đông nhân danh công ty
   
  Đây là quyền của chủ sở hữu công ty nếu chủ sở hữu công ty quy định nó tại Điều lệ công ty
   
  – Trường hợp một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu theo mô hình Chủ tịch công ty thì Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện quyền, trừ khi ủy quyền, giao quyền cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
   
  – Trường hợp một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu hoặc Chủ tịch công ty thực hiện quyền trừ khi ủy quyền, giao quyền cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.
   
  Đây là những quy định của Luật doanh nghiệp.
   
  Có gì chưa đúng mong được anh chỉ giúp.
   
  Báo quản trị |