DanLuat
×

Thêm bình luận

Ai ký quyết định mức lương và thù lao cho Chủ tịch công ty TNHH MTV nếu chủ tịch công ty đồng thời là chủ sở hữu công ty?

(tranmailawyer)

  •  3066
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…