Ai ký quyết định mức lương và thù lao cho Chủ tịch công ty TNHH MTV nếu chủ tịch công ty đồng thời là chủ sở hữu công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #355135 08/11/2014

  Ai ký quyết định mức lương và thù lao cho Chủ tịch công ty TNHH MTV nếu chủ tịch công ty đồng thời là chủ sở hữu công ty?

   Mình có thắc mắc này, bạn nào biết chỉ giúp mình với!

  Công ty mình đăng ký kinh doanh loại hình Công ty TNHH Một Thành Viên, trong quá trình hoạt động mình thấy có vướng mắc sau:

  Do công ty mình chủ sở hữu công ty vừa đồng thời là Chủ tịch công ty mà căn cứ theo quy định tại k2 điều 73 Luật Doanh nghiệp quy định: "2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty."

   Như vậy, việc quyết định mức lương và thù lao, chi phí khác như "chi phí điện thoại, chi phí công tác..." của Chủ tịch làm cơ sở để kê khai thuế sẽ do ai ký quyết định? Nếu là chủ sở hữu công ty tự ký quyết định cho mình thì sẽ không khách quan, giám đốc công ty thì không có quyền này. Mình đọc quy định của Luật Doanh nghiệp không thấy có quy định nào điều chỉnh vấn đề này.

  Các bạn, anh, chị biết chỉ giúp mình với!

   

   

   
  2593 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #378121   08/04/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 81 lần


  Trường hợp này thì chủ sỡ hữu công ty có quyền quy định mức lương cho chính mình.

  Tuy nhiên phần này sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh

  Còn chi phí điện thoại, xăn dầu... cũng phải có hóa đơn chứng từ theo quy định thì mới được phép tính vào chi phí hợp lý theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

   
  Báo quản trị |