Ai giúp mình với

Chủ đề   RSS   
 • #383208 14/05/2015

  nguyengiang7194

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ai giúp mình với

  Bạn nào giúp mình với nhe:

  Người bị truất quyền thừa kế trực tiếp và gián tiếp có được hưởng thừa kế theo pháp luật hay không?

   
  2823 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #383216   14/05/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 416 lần


  Theo quy định tại Bộ luật dân sự hiện hành thì:
  "Điều 643. Người không được quyền hưởng di sản
  1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
  a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
  2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc."
   
  Như vậy, đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật thì những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 643 sẽ không được hưởng thừa kế hay nói khác đi là bị "truất quyền thừa kế".
   
  Không hiểu bạn nói thừa kế trực tiếp và thừa kế gián tiếp có phải là:
  - Thừa kế trực tiếp: người được hưởng thừa kế theo di chúc, theo pháp luật (hàng thừa kế)
  - Thừa kế gián tiếp: thừa kế thế vị, người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc.
   
  Cho dù gián tiếp hay trực tiếp thì nếu bị "truất quyền thừa kế" thì không được hưởng di sản thừa kế nhé!
   
  Báo quản trị |  
 • #383229   14/05/2015

  nguyengiang7194
  nguyengiang7194

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  À chắc bạn chưa rõ câu hỏi của mình. Ý mình là thế này:

  - Tước quyền thừa kế là theo điều 643.

  - Bị truất quyền thừa kế trong di chúc thì có 2 dạng:

   + Dạng trực tiếp là: trong di chúc có chỉ rõ người không được hưởng thừa kế (Ví dụ: Trong di chúc của cha mẹ ghi rõ: A không được hưởng gì hết từ di sản của 2 người)

  + Dạng gián tiếp là: Ví dụ: Cha mẹ có 5 người con: Trong di chúc liệt kê rõ phần di sản mà 4 người kia được nhận, người còn lại không liệt kê trong di chúc tức là không nói gì tới luôn.

   
  Báo quản trị |  
 • #383279   14/05/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4088)
  Số điểm: 31538
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1949 lần


  Chào bạn nguyengiang7194.

  - Tước quyền thừa kế là theo điều 643.

   Không được hưởng thừa kế theo pháp luật; được thừa kế theo di chúc.

  - Bị truất quyền thừa kế trong di chúc thì có 2 dạng:

   + Dạng trực tiếp là: trong di chúc có chỉ rõ người không được hưởng thừa kế (Ví dụ: Trong di chúc của cha mẹ ghi rõ: A không được hưởng gì hết từ di sản của 2 người)

  Không được hưởng thừa kế theo pháp luật (tất nhiên là không được hưởng theo di chúc)

  + Dạng gián tiếp là: Ví dụ: Cha mẹ có 5 người con: Trong di chúc liệt kê rõ phần di sản mà 4 người kia được nhận, người còn lại không liệt kê trong di chúc tức là không nói gì tới luôn.

  Không phải là truất quyền thừa kế nên vẫn được hưởng theo pháp luật.

  Ví dụ có 2 người con và có 2 căn nhà.

  cha (mẹ) di chúc cho A căn nhà X; Di chúc cho B căn nhà Y. Nếu di sản có một số tiền khác ngoài di chúc thì A và B đều được hưởng theo pháp luật.

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 14/05/2015 07:08:38 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #383243   14/05/2015

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1052 lần


  Bạn đọc lại phần thừa kế bắt buộc Đ669 BLDS thì sẽ có câu trả lời thôi.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #383255   14/05/2015

  nguyengiang7194
  nguyengiang7194

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn cũng không hiểu ý mình rồi, suất thừa kế BB 699 là 1 chuyện khác rồi.

  Ý mình ở đây là trong 2 trường hợp bị truất mình nêu trên ấy nếu còn phần tài sản của cha mẹ chưa định đoạt hết thì phần chưa định đoạt đó sẽ chia theo pháp luật. Vậy, nếu chia theo pháp luật thì 2 dạng mình vừa nêu trên có dạng nào được chia theo pháp luật không hay là không dạng nào dc chia.

  Theo mình thì dạng trực tiếp sẽ không được chia nhưng dạng gián tiếp thì sẽ được chia. Không biết đúng không, mong các bạn giúp đỡ.

  Cập nhật bởi nguyengiang7194 ngày 14/05/2015 04:38:04 CH
   
  Báo quản trị |