DanLuat 2015

Ai có thẩm quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ?

Chủ đề   RSS   
 • #474444 13/11/2017

  Ai có thẩm quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ?

  Chào các anh/chị

  Các anh/chị cho em hỏi một chút như sau:

  Em đang tìm hiểu về việc cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng, thẩm quyền và thủ tục để được cho phép trở thành nhà cung cấp dịch này. Hiện tại em mới tìm thấy quy định tại Quyết định 07/2017/QĐ-TTG ngày 27/03/2017, theo đó tại Điều 3 có quy định

  "8. Nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp dịch vụ thu giá) là đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn để đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thu giá điện tử tự động không dừng nhằm cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ."

   Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  2. Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng, đảm bảo thng nhất, hiệu quả; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ điện tử tự động không dừng; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng theo quy định của pháp luật."

  Các anh/chị cho em hỏi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà cung cấp ở đây là cơ quan nào? Thực hiện theo thủ tục nào?

  Thực tế hiện nay đang có một cơ quan được lựa chọn cung cấp dịch vụ này là VETC. Tuy nhiên VETC được lựa chọn theo hình thức BOO do Bộ GTVT chỉ định từ thời điểm thử nghiệm thu phí tự động, hiện nay nếu các công ty muốn lấn sân vào lĩnh vực này sẽ phải theo hướng nào? Ký BOO với Bộ GTVT  hay chỉ xin phép Bộ GTVT được cung cấp dịch vụ?

   
  676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-