Bảng giá đất các tỉnh thành

  Bảng giá đất
Tỉnh / Thành phố Quận / Huyện Tên đường /Làng Xã:
Mức giá:
 
Ban hành kèm theo văn bản số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND TP.Hồ Chí Minh
596 Trang <1234567>»
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 Loại
41 Quận 1 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG - 21.040.000 10.520.000 8.416.000 67.328.000 - - - - Đất TM-DV đô thị
42 Quận 1 NGUYỄN HUY TỰ TRỌN ĐƯỜNG - 21.060.000 10.530.000 8.424.000 67.392.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
43 Quận 1 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG - 21.120.000 10.560.000 8.448.000 67.584.000 - - - - Đất TM-DV đô thị
44 Quận 1 PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG - 21.120.000 10.560.000 8.448.000 67.584.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
45 Quận 1 THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯỜNG - 21.120.000 10.560.000 8.448.000 67.584.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
46 Quận 1 CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG - 21.300.000 10.650.000 8.520.000 6.816.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
47 Quận 1 CÔ GIANG TRỌN ĐƯỜNG - 21.360.000 10.680.000 8.544.000 68.352.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
48 Quận 1 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG - 21.400.000 10.700.000 8.560.000 6.848.000 - - - - Đất ở đô thị
49 Quận 1 ĐINH TIÊN HOÀNG LÊ DUẨN - ĐIỆN BIÊN PHỦ 21.840.000 10.920.000 8.736.000 69.888.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
50 Quận 1 ĐỀ THÁM TRẦN HƯNG ĐẠO - PHẠM NGŨ LÃO 21.900.000 10.950.000 8.760.000 7.008.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
51 Quận 1 VÕ VĂN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG - 22.080.000 11.040.000 8.832.000 70.656.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
52 Quận 1 HÒA MỸ TRỌN ĐƯỜNG - 22.100.000 11.050.000 8.840.000 7.072.000 - - - - Đất ở đô thị
53 Quận 1 NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG - 22.200.000 11.100.000 8.880.000 7.104.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
54 Quận 1 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG - 22.200.000 11.100.000 8.880.000 7.104.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
55 Quận 1 PHAN KẾ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG - 22.380.000 11.190.000 8.952.000 71.616.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
56 Quận 1 ĐẶNG TRẦN CÔN TRỌN ĐƯỜNG - 22.440.000 11.220.000 8.976.000 71.808.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
57 Quận 1 TRỊNH VĂN CẤN TRỌN ĐƯỜNG - 22.440.000 11.220.000 8.976.000 71.808.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
58 Quận 1 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG - 22.480.000 11.240.000 8.992.000 71.936.000 - - - - Đất TM-DV đô thị
59 Quận 1 PHÙNG KHẮC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG - 23.040.000 11.520.000 9.216.000 73.728.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
60 Quận 1 TRẦN QUANG KHẢI TRỌN ĐƯỜNG - 23.220.000 11.610.000 9.288.000 74.304.000 - - - - Đất SX-KD đô thị
596 Trang <1234567>»