8 quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2017

Chủ đề   RSS   
 • #471521 19/10/2017

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  8 quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2017

  Tháng 11/2017 hàng loạt các chính sách liên quan đến tiền lương , giao thông vận tải, môi trường,…có hiệu lực, sau đây, Dân Luật điểm qua các chính sách mới nổi bật như sau:

  1. Từ 01/11/2017, áp dụng quy định xử phạt không đóng Quỹ phòng chống thiên tai

  Xem chi tiết tại đây.

  2. Thêm nhiều văn bản hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Thứ nhất, đó là kinh doanh rượu được quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2017 và thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP.

  Theo đó, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cần đáp ứng 2 điều kiện:

  - Là DN, HTX, liên hiệp HTX hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

  - Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.(trong khi trước đây yêu cầu phải đảm bảo yêu cầu về môi trường và chất lượng)

  Đối với sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

  Kế đến là kinh doanh thuốc lá theo quy định tại Nghị định 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2017.

  Cụ thể, bãi bỏ điều kiện về phương tiện vận tải khi cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá như:

  - Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

  - Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

  - Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  Cuối cùng là điều kiện kinh doanh hóa chất được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2017.

  Tất cả cần đảm bảo yêu cầu chung đối với nhà xưởng, kho chứa, công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì, bảo quản, vận chuyển hóa chất và đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất.

  Xem thêm: Tập hợp văn bản hướng dẫn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  3. Chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

  Đựơc tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ:

  - Từ đủ 02 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng.

  - Trên 02 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

  Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính 1/2 năm.

  Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000 đồng.

  Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày 20/11/2017 thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

  Ngoài ra, còn có thể được áp dụng chế độ trợ cấp hằng tháng, trợ cấp mai táng, vay vốn sản xuất, kinh doanh.

  Xem chi tiết tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

  4. Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  Bao gồm cả đối tượng là người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu như đối với quân nhân.

  Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 x 1,0744

  Mức trợ cấp sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm như sau:

  - Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng;

  - Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng;

  - Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng;

  - Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng;

  - Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.

  Xem chi tiết tại Thông tư 242/2017/TT-BQP.

   5. Tiêu chuẩn tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng

  Áp dụng theo Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ 15/11/2017, theo đó, để được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Phẩm chất chính trị, đạo đức thực hiện theo Điều 4 Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 10 Thông tư 263/2013/TT-BQP và các quy định sau:

  + Có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  + Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

  + Ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

  - Sức khỏe:

  Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

  - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đào tạo từ sơ cấp trở lên.

  Không tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đối với người thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 11 Thông tư 263/2013/TT-BQP.

  6. Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dành cho thí sinh

  - Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham dự kỳ thi. Thí sinh đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

  - Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực trước khi vào phòng thi.

  - Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh sách thí sinh dự thi từng buổi thi theo từng kỹ năng.

  - Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.

  - Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép;khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

  - Sau 2/3 thời gian làm bài của mỗi kỹ năng, thí sinh có thể nộp bài sớm so với quy định (trừ kỹ năng nghe) cùng với đề thi, giấy nháp và chỉ được rời phòng thi khi được cán bộ coi thi cho phép.

  - Đối với hình thức thi trên giấy:

  + Khi nhận đề thi, phải kiểm tra số trang của đề thi, ghi số báo danh vào đề thi. Nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ, thiếu chữ phải báo ngay cho cán bộ coi thi;

  + Bài thi chỉ được viết, tô bằng bút do Hội đồng thi cung cấp; không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng trong bài thi; phần viết hỏng phải gạch bỏ, không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách nào; phần tô hỏng (bằng bút chì) trên phiếu trả lời trắc nghiệm phải được tẩy sạch;

  + Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh phải ngừng làm bài ngay để nộp bài thi; ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi (kể cả trường hợp không làm được bài). Thí sinh chỉ được rời phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép.

  - Đối với hình thức thi trên máy vi tính:

  + Tìm hiểu kỹ về hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính từ trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi trước khi đăng ký dự thi.

  + Nhận máy vi tính và làm bài thi trên máy vi tính:

  Nhận máy vi tính, làm quen với máy vi tính; nhận phiếu tài khoản và đăng nhập tài khoản để thực hiện làm bài thi trên máy vi tính;

  Làm bài thi theo đúng hướng dẫn đối với từng phần thi hoặc từng kỹ năng thi;

  Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy vi tính hay những bất thường khác cần phải báo ngay cho cán bộ coi thi;

  Không được thoát ra khỏi tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình làm bài thi hoặc tái khởi động lại màn hình, máy vi tính, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào;

  Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh thực hiện các thao tác tiếp theo dưới sự hướng dẫn của cán bộ coi thi;

  Trước khi ra khỏi phòng thi thí sinh phải nộp lại phiếu tài khoản, giấy nháp, ký xác nhận vào phiếu tham dự thi, danh sách kết quả thi (nếu có).

  + Không tiếp xúc với các vị trí được niêm phong ở máy vi tính cho đến hết giờ thi. Không sao chép câu hỏi thi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cài đặt trên máy vi tính trong thời gian thi kể cả để làm nháp bài thi.

  Xem thêm tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15/11/2017.

  7. Bãi bỏ QCVN 5- 1:2017/BYT đối với các sản phẩm sa dạng lỏng từ 01/11/2017

  Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BYT.

  8. Từ 01/11/2017, phát wifi miễn phí, chất lượng tại sân bay

  Đây là nội dung quan trọng nổi bật tại Thông tư 27/2017/TT-BGTVT, cụ thể doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách có trách nhiệm bố trí hệ thống wifi miễn phí tại nhà ga hành khách có chất lượng, đảm bảo liên tục truy cập, kết nối, bên cạnh các trách nhiệm khác đã được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BGTVT.

  Ngoài ra, trong tháng 11/2017, sẽ có 2 đợt điều chỉnh giá xăng đó là ngày 04/11/2017 và 19/11/2017.

  Trong tháng 11/2017, có các sự kiện nổi bật khác như:

  1. Dự kiến thông qua 6 Luật và xem xét nhân sự lãnh đạo cấp cao.

  2. Khám sức khỏe NVQS 2017

  >>> Những mẫu đơn cần thiết cho nghĩa vụ quân sự 2017

  3. Ngày 09/11/2017: ngày Pháp luật Việt Nam

  4. Ngày 20/11/2017: kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

  Xem thêm 10 bài viết nổi bật trong tháng qua:

  1. Thông tin tuyển dụng công chức viện kiểm sát 2017

  2. Người lao động cần biết 7 thay đổi này từ ngày 01/01/2018

  3. Danh sách các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018

  4. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng tại BLDS 2015 và Luật thương mại 2005

  5. Những quy định mới liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành trong năm 2017

  6. Những trường hợp được xem “im lặng là đồng ý”

  7. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự  (chính thức)

  8. Trường hợp nào ủy quyền phải công chứng?

  9. Nghị định 115/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật hình sự về pháp nhân thương mại phạm tội

  10. Cẩm nang cho dành phái nữ 2017

   
  6809 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  trang_u (04/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #473595   04/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Xăng RON92 tăng 271 đồng/lít từ 15h ngày 04/11/2017

  Cụ thể, Xăng RON 92: tăng 271 đồng/lít; Xăng E5: tăng 224 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 201 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 199 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 265 đồng/kg.
   
  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 14108/BTC-QLG ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 1236/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
   
  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
   
  1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
   
  1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
   
  + Xăng khoáng: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 130 đồng/lít);
  + Xăng E5: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít);
  + Dầu diesel: 250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 180 đồng/lít);
  + Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng);
  + Dầu mazut: 270 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 100 đồng/kg).
   
  2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
   
  - Xăng RON 92: tăng 271 đồng/lít;
  - Xăng E5: tăng 224 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: tăng 201 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: tăng 199 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 265 đồng/kg.
   
  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
   
  - Xăng RON 92: không cao hơn 18.146 đồng/lít;
  - Xăng E5: không cao hơn 17.858 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.611 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: không cao hơn 13.198 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.909 đồng/kg.
   
  3. Thời gian thực hiện
   
  - Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017.
   
  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 đối với các mặt hàng xăng dầu.
   
  - Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #475364   20/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Xăng tăng gần 19.000 đồng/lít từ 15h ngày 20/11/2017

  Trong đó, Xăng RON 92: tăng 434 đồng/lít; Xăng E5: tăng 385 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 408 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 419 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 473 đồng/kg.

  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 14108/BTC-QLG ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 1315/BTC-QLG ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

   

  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

  1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

  1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
  + Xăng khoáng: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít);
  + Xăng E5: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít);
  + Dầu diesel: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít);
  + Dầu hỏa: 400 đồng/lít (kỳ trước sử dụng 200 đồng/lít);
  + Dầu mazut: 350 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 270 đồng/kg).

  2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
  - Xăng RON 92: tăng 434 đồng/lít;
  - Xăng E5: tăng 385 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: tăng 408 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: tăng 419 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 473 đồng/kg.

  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
  - Xăng RON 92: không cao hơn 18.580 đồng/lít;
  - Xăng E5: không cao hơn 18.243 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.019 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: không cao hơn 13.617 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.382 đồng/kg.

  3. Thời gian thực hiện

  - Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 đối với các mặt hàng xăng dầu.

  - Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

   
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  hoailamsvl (20/11/2017) ntdieu (20/11/2017)
 • #475382   20/11/2017

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3404
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Bạn trang_u giật tít bài viết ghê quá

  A92 tăng 434 đồng/lít mà bạn nói gần 19000 đồng/lít

  Giá mới 18.580 đồng/lít thì còn phải 2 lần tăng nữa mới lên đến 19.000

   
  Báo quản trị |