8 điều cần lưu ý từ tháng 7/2016

Chủ đề   RSS   
 • #429393 29/06/2016

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 8258
  Cảm ơn: 20021
  Được cảm ơn 584 lần
  ContentAdministrators

  8 điều cần lưu ý từ tháng 7/2016

  Tiếp theo các bài viết giới thiệu 18 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, 6 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2016Những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì nay Dân Luật tiếp tục giới thiệu đến các bạn các quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2016 (từ ngày 02 – 31/7/2016). Chi tiết như sau:

  chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2016

  1. Bắt đầu áp dụng Nghị định 47 về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và viên chức

  Từ ngày 15/7/2016, Nghị định 47/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng kể từ thời điểm 01/5/2016.

  Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ hưởng khác.

  Nghị định 47 cũng hướng dẫn mức lương đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống, cụ thể:

  Những người đã được hưởng lương tăng thêm 8%, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016.

  Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương.

  Nghị định 47 thay thế Nghị định 66/2013/NĐ-CPNghị định 17/2015/NĐ-CP.


  2. Những quy định xử phạt mới liên quan đến hộ kinh doanh

  Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế họach đầu tư, các quy định xử phạt mới liên quan đến hộ kinh doanh được áp dụng kể từ ngày 15/7/2016 như sau:

  - Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với các hành vi sau:

  + Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên. Đồng thời, buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh có hành vi vi phạm này.

  + Hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, buộc hộ vi phạm phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

  + Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập.

  + Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Cùng với việc nộp phạt, hộ vi phạm phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

  - Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với các vi phạm sau:

  + Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  + Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

  - Phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng đối với các hành vi:

  + Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Cùng với việc phạt tiền, buộc hộ vi phạm phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

  + Không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

  Nghị định 50 thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP.


  3. Quy trình hoàn thuế, không thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

  Bao gồm các bước sau:

  - Tiếp nhận hồ sơ

  - Phân loại và phân công xử lý hồ sơ

  - Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau

  - Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

  - Hoàn thuế, không thu thuế

  - Thanh khoản và cập nhật thông tin

  - Lưu trữ hồ sơ, thông tin

  - Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hạch toán kế toán

  - Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế

  Xem chi tiết tại Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 có hiệu lực từ ngày 02/7/2016.


  4. Tăng thu nhập cho các công chức, viên chức Tổng cục Thuế, Hải quan

   Căn cứ Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020 thì mức lương đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc 2 cơ quan này được quy định như sau:

  - Tiền lương không vượt quá 1.8 lần so với mức lương đối với công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.

  - Dùng khoản kinh phí tiết kiệm để bổ sung thêm thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động bình quân của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tối đa 0.2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp; trừ phụ cấp công vụ, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ).

  Mức chi bổ sung thu nhập cho từng công chức, viên chức và người lao động do Thủ trưởng cơ quan quyết định trên nguyên tắc gắn với hiệu quả công việc, công bằng, hợp lý, đồng thời phải thống nhất với tổ chức công đoàn cơ quan và được công khai trong toàn cơ quan.

  Thông tư 76 có hiệu lực từ 17/7/2016 áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, thay thế Thông tư 59/2011/TT-BTC.


  5. Được cộng điểm thi ĐH, CĐ nếu bài thi Anh văn cuối cấp đạt kết quả xuất sắc

  Nhằm khuyến khích học sinh tăng cường học tiếng nước ngoài, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.

  Theo đó, học sinh tiểu học nếu làm bài kiểm tra bằng tiếng nước ngoài, đạt kết quả tốt đựơc khen thưởng theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và/hoặc có thể làm dữ liệu xét tuyển lên THCS.

  Đối với học sinh trung học: nếu làm thêm bài kiểm tra, bài thi cuối năm học, cuối cấp bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được xét thành tích cá nhân, được xét khuyến khích cộng điểm vào bài thi môn ngoại ngữ tương ứng.

  Mức điểm thưởng tối đa là 02 điểm và tổng điểm môn ngoại ngữ tối đa là 10.

  Ngoài ra, học sinh làm bài thi cuối cấp bằng tiếng nước ngoài đạt kết quả xuất sắc được xét cộng điểm khuyến khích trong kỳ tuyển sinh vào trường THPT, THPT chuyên do Sở Giáo dục quy định và được xét cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của từng trường.

  Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 04/7/2016.


  6. Các trường hợp thu hồi tên miền “.vn”

  Theo Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/7/2016, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” trong các trường hợp sau:

  - Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

  - Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ngoài ra Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN cũng quy định trình tự, thủ tục trả lại tên miền, thu hồi tên miền.


  7. Thu hồi sản phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm

  Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa vào lưu thông, tiêu thụ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định về việc giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

  Theo đó, sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm an toàn thực phẩm, cơ quan giám sát:

  - Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không bảo đảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm này, điều tra nguyên nhân và khắc phục, đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan giám sát.

  - Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát tới cơ quan chức năng địa phương được phân công quản lý an toàn thực phẩm tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu giám sát phát hiện không bảo đảm để có biện pháp kiểm soát phù hợp.

  Nếu quá thời hạn yêu cầu, không nhận được báo cáo kết quả, cơ quan giám sát thông báo và đề nghị bằng văn bản tới cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm.

  Nếu mẫu giám sát được xác định là nhập khẩu, cơ quan giám sát báo cáo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn để có văn bản thông báo tới cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp được giao quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu.

  Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.


  8. Ngày 05/7/2016 là đến phiên điều chỉnh giá xăng tiếp theo. Liệu lần này giá xăng tăng hay giảm? Mời các bạn đón xem tại Dân Luật.

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  9532 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận