7 tiêu chí để công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin do tổ chức nước ngoài cấp

Chủ đề   RSS   
 • #482191 15/01/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 68 lần


  7 tiêu chí để công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin do tổ chức nước ngoài cấp

  Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTTTT về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp. Theo đó, tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin do tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Việt nam gồm:
   
  -  Chứng chỉ công nghệ thông tin được cấp bởi một trong các tổ chức sau:
   
  +  Tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở Việt Nam;
   
  +  Tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở nước ngoài và có đại diện ủy quyền để tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam. Đại diện ủy quyền này là doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
   
  -  Chứng chỉ phải được ít nhất hai tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trụ sở tại nước phát triển (bao gồm các nước là thành viên nhóm G7, thành viên của Liên minh Châu Âu, Australia, Hàn Quốc) công nhận bằng văn bản. Các văn bản công nhận này vẫn còn hiệu lực và được phát hành không quá 5 năm tính đến thời điểm đề nghị được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
   
  -  Khung chương trình, khung giáo trình (syllabus) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:
   
  +  Đối với chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: ánh xạ khung chương trình và khung giáo trình đáp ứng đầy đủ kiến thức và kỹ năng của các mô đun quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (trừ các nội dung thuộc mã tham chiếu sau: IU01.5.2.2, IU02.2.1.2, IU02.5, IU03.2.2.3, IU03.2.4, IU03.6.2, IU05.6.2.1).
   
  +  Đối với chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao: ánh xạ khung chương trình và khung giáo trình đáp ứng đầy đủ kiến thức và kỹ năng với từng mô đun quy định tại Phụ lục số 02 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (trừ các nội dung thuộc mã tham chiếu sau: IU14.1.2.3, IU14.1.2.5).
   
  -  Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:
   
  +  Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng đáp ứng cả 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
   
  +  Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao được xây dựng trên cơ sở kiến thức, kỹ năng của mỗi mô đun nâng cao đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
   
  +  Đề thi do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được mã hóa, đảm bảo tính bảo mật cao và được chấm tự động.
   
  -  Phần mềm thi đảm bảo cho việc tổ chức thi:
   
  +  Có chức năng xác thực thí sinh.
   
  +  Có thuật toán chọn ngẫu nhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức, kỹ năng khác nhau để tạo ra đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi.
   
  + Hệ thống chấm điểm tự động hoạt động phù hợp, chính xác và thông báo kết quả trên màn hình hoặc in ra giấy ngay sau khi kết thúc bài thi.
   
  -  Hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo cho việc tổ chức thi:
   
  +  Đảm bảo các tiêu chí về an toàn cơ sở dữ liệu, bảo mật và an toàn khi đăng nhập vào hệ thống.
   
  +  Có các tính năng lưu vết, thống kê, báo cáo và sao lưu tự động.
   
  +  Đảm bảo hoạt động thi trên máy ổn định, có thiết bị bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống.
   
  +  Có tính năng giám sát trực tuyến tránh gian lận trong quá trình thi.
   
  -  Quy trình thi và cấp chứng chỉ:
   
  +  Quy trình giám sát thi và cấp chứng chỉ đảm bảo tránh gian lận.
   
  +  Có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ về quy định thi, cấp chứng chỉ, đề thi mẫu và cho phép kiểm tra sự tồn tại hợp lệ của các chứng chỉ đã cấp.
   
   
  1819 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #482453   16/01/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 156 lần


  Đây là tín hiệu khả quan mới bởi việc nhiều cá nhân hiện này được tham gia đào taokj và cấp chứng chỉ từ bên nước ngoài nên khi về Việt Nam thì cần được công nhận để có thể sử dụng tại VN. Với môi trường hội nhập hiện tại thì việc có những quy định như vậy sẽ giúp ích cho công việc sau này, môi trường côn g nghệ thông tin các nước sẽ có những tiến triển và trợ giúp cho người đã học về Việt Nam đào tạo.

   
  Báo quản trị |