7 điều cấm trong hoạt động thống kê và hướng xử lý

Chủ đề   RSS   
 • #416074 19/02/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  7 điều cấm trong hoạt động thống kê và hướng xử lý

  Từ ngày 01/7/2016, Luật thống kê 2015 bắt đầu có hiệu lực, thay thế Luật thống kê 2003. Theo đó, nghiêm cấm 7 hành vi sau đây trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê:

  1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

  2. Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê;

  3. Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

  4. Thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính;

  5. Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác;

  6. Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

  7. Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê.

  Đồng thời, Luật này cũng nghiêm cấm các hành vi sau đây trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài nhà nước:

  1. Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê;

  2. Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

  3. Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

  4. Thu thập, phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ, hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 79/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015.

  Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật.

   
  3471 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận