25 thành phố tốt nhất cho những người tìm việc

Chủ đề   RSS   
 • #384398 21/05/2015

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  25 thành phố tốt nhất cho những người tìm việc

  Trang tìm kiếm việc online Glassdoor vừa đưa ra danh sách 25 thành phố tốt nhất cho những người đang tìm cho mình một công việc thích hợp.

   

   25. Nashville, Tennessee

   Điểm trên Glassdoor: 3.1

   Số lượng công việc còn trống: 27.850

   Mức lương trung bình: 41.600 $

   Giá nhà ở trung bình: 176.700 $

   

   

   

   24. Pittsburgh, Pennsylvania

   Điểm trên Glassdoor: 3.1

   Số lượng công việc còn trống 29.456

   Mức lương trung bình: 43.000 $

   Giá nhà ở trung bình: 124.500 $

   

   

   23. Richmond, Virginia

   Điểm trên Glassdoor: 3.2

   Số lượng công việc còn trống: 17.933

   Mức lương trung bình: 45.000 $

   Giá nhà ở trung bình: 186.300 $

   

   22. Baltimore, Maryland

   Điểm trên Glassdoor: 3.3

   Số lượng công việc còn trống: 45.558

   Mức lương trung bình: 46.000 $

   Giá nhà ở trung bình: 244.100 $

   

   

   21.Houston, Texas

   Điểm trên Glassdoor: 3.3

   Số lượng công việc còn trống: 74.442

   Mức lương trung bình: 52.000 $

   Giá nhà ở trung bình: 157.900 $

   

   

  Theo Business Insider

   
  7333 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #384403   21/05/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


   20. Chicago, Illinois
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.3
   
    Số lượng công việc còn trống: 124.633
   
    Mức lương trung bình: 50.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 186.900 $
   
   
   
   19.  Indianapolis, Indiana
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.3
   
    Số lượng công việc còn trống: 23.863
   
    Mức lương trung bình: 44.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 130,100 $
   
   
   
   18.  Memphis, Tennessee
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.4
   
    Số lượng công việc còn trống: 14.776
   
    Mức lương trung bình: 42.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 107.000$
   
   
   
   17.  Atlanta, Georgia
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.5
   
    Số lượng công việc còn trống: 69.642
   
    Mức lương trung bình: 49.180 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 155.200 $
   
   
   
   
   
   16.  Minneapolis-St. Paul, Minnesota
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.6
   
    Số lượng công việc còn trống: 48.231
   
    Mức lương trung bình: 52.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 210,300 $

   

   15.  Boston, Massachusetts
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.6
   
    Số lượng công việc còn trống: 86.565
   
    Mức lương trung bình: 56.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 367,600 $
   
   
   
   
   
    14.   Dallas-Fort Worth, Texas
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.6
   
    Số lượng công việc còn trống: 102.311
   
    Mức lương trung bình: 50.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 157.900 $
   
   
   
   
   
   13.  Columbus, Ohio
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.6
   
    Số lượng công việc còn trống: 25.242
   
    Mức lương trung bình: 43.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 146.700 $
   
   
   
   
   
  12.  San Francisco, California
   
   Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
   Số lượng công việc còn trống: 94.933
   
   Mức lương trung bình: 70.000 $
   
   Giá nhà ở trung bình: 728.000 $

   

   11.  St. Louis, Missouri
   
    Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
    Số lượng công việc còn trống: 31.365
   
    Mức lương trung bình: 45.000 $
   
    Giá nhà ở trung bình: 133.200 $
  Cập nhật bởi danusa ngày 21/05/2015 03:49:22 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #384409   21/05/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


   10.  Washington, D.C
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
     Số lượng công việc còn trống: 116.770
   
     Mức lương trung bình: 61.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 361.200 $
   
   
   
   9.  San Antonio, Texas
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
     Số lượng công việc còn trống: 29.980
   
     Mức lương trung bình: 40.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 147.600 $

   8.  Louisville, Kentucky

     Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
     Số lượng công việc còn trống: 16.295
   
     Mức lương trung bình: 40.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 131.000$
   
   
   
   7.  San Jose, California
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.7
   
     Số lượng công việc còn trống: 51.439
   
     Mức lương trung bình: 99.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 863.800$
   
   
   6.  Salt Lake City, Utah
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.8
   
     Số lượng công việc còn trống: 17.970
   
     Mức lương trung bình: 44.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 224.000 $
   
   
   
   
   
   5.  Seattle, Washington
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.9
   
     Số lượng công việc còn trống: 69.423
   
     Mức lương trung bình: 70.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 344.700 $

   

   4.  Austin, Texas
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.9
   
     Số lượng công việc còn trống: 33.198
   
     Mức lương trung bình: 50.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 226.400 $
   
   
   3.  Oklahoma City, Oklahoma
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.9
   
     Số lượng công việc còn trống: 16.759
   
     Mức lương trung bình: 38.100 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 129.400 $

   

   2.  Kansas City, Missouri
   
     Điểm trên Glassdoor: 3.9
   
     Số lượng công việc còn trống: 28.786
   
     Mức lương trung bình: 46.000 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 138.500 $
   
   
   
   
   
   1.  Raleigh, North Carolina
   
     Điểm trên Glassdoor: 4.1
   
     Số lượng công việc còn trống: 24.146
   
     Mức lương trung bình: 50.950 $
   
     Giá nhà ở trung bình: 198.400 $
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #384802   23/05/2015

  bepteddy
  bepteddy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2015
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 7 lần


  Theo tôi đất ta thì ta sống không nên bon chen làm gì cả , dù gì sống gần người thân anh em , bạn bè còn hay hơn là đi sang các nước phát triển trắng  tay di về

   
  Báo quản trị |