164 tỷ đồng công ty cổ phần Gang Thép Thái nguyên tính sao ?

Chủ đề   RSS   
 • #254510 11/04/2013

  domanhhieu0809

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  164 tỷ đồng công ty cổ phần Gang Thép Thái nguyên tính sao ?

   

  164 ty đồng thất thoát tại công ty cổ phần Cơ Khí Gang Thép năm 2007. Vậy công ty cổ phần Gang Thép thái Nguyên

  là đơn vị quản lý vốn của nhà nước có trách nhiệm gì ?

  Nhờ các văn phòng luật sư và những người hiểu về pháp luật xem xét tư vấn giúp đỡ tôi với nhé;

  Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là đơn vị quản lý vốn của Nhà nước 21% tại công ty cổ phần Gang Thép. Năm 2007 ông Trần Văn Toàn làm chủ tịch HĐQT công ty

  đã hạch toán không đúng nguyên tắc kế toán hiện hành, cổ đông yêu cầu giải trình ông Toàn đã không giải trình được, sau đó công ty CP Gang Thép Thái Nguyên là đơn vị quản lý Vốn

  của Nhà nước không có ý kiến gì mà lại ngang nhiên rút ông Toàn về làm trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương, trong khi ông Toàn không giải trình rõ ràng nhừng yêu cầu của cổ

  đông, hơn nữa lại chưa hết nhiệm kỳ ? trần Duy Cưởng thay ông Toàn làm chủ tịch HĐQT cổ đông lại yêu cầu ông Cưởng giải trình các số liệu công ty hạch toán năm 2007 ông Cường

  không giải trình được, rồi Cty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên lại rút ông Cường về làm phó giám đốc nhà máy luyện Gang.Vậy hỏi rằng Cty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là đơn vị

   quản lý vốn của Nhà nước có trách nhiệm gì ? Trong khi đó 164 tỷ đồng hạch toán sai nguyên tắc kế toán HĐQT nhiệm kỳ 01/01/2007 đến 01/01/2012 chưa được giải quyết triệt để  ?

  Căn cứ vào việc HĐQT Cty đã không thể giải trình được các số liệu mà Cty báo cáo vì sao lại không đúng nguyên tắc kế toán hiện hành, tôi đã tố cáo tóm tắt như sau:

  Nội dung đơn tố cáo và khiếu nại: Trong báo cáo tài chính của công ty cổ phần Cơ Khí Gang Thép năm 2007 tôi đã phát hiện ra việc hội đồng quản trị Cty cổ phần Cơ Khí Gang Thép

  đã hạch toán và báo cáo sai so với việc phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành. Tôi đã đề nghị ông Trần Văn Toàn, ông Trần Duy Cường , Ông  

  Nguyễn Hồng Trường cả ba ông đều ở trong HĐQT giải trình các số liệu công ty đã báo cáo, tại sao lại không đúng nguyên tắc kế toán hiện hành. HĐQT đã không giải trình được

  đúng luật kế toán. Sau đó tôi đã gửi đơn tố cáo và khiếu nại đến Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Cục thuế Thái Nguyên thanh tra làm rõ giá trị hạch toán sai luật kế toán đối với

   công ty là: 164.070.727.289 đồng ''trong đó có tiền trốn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là: 39.235.391.388 đồng của Nhà nước''

  Căn cứ và đơn tố cáo Cục thuế Thái Nguyên đã thanh tra và chỉ truy thu cụ thể như sau: Ngày 07/12/2009 truy thu 242.625.352 đồng ngày 18/12/2009 truy thu 1.539.665.082 đông

  Trong đó công ty hạch toán có sự chênh lệch tài khoản khi so sánh, đối chiếu với chuẩn mực kế toán là:152.998.286.137 đồng cộng chêch lệch tiền lương là: 11.072.441.152 đồng

  Đồng thời công ty đã công nhận rất rõ ràng rằng: trong báo cáo bên có tài khoản (TK) 154 ( Đại khoản ) là458.221.134.330 đồng.( Cty đã trả lời cổ đông bằng biên bản là có giá trị này )

     Tôi đã khiếu nại đến Tổng Cục thuế, đến ngày 02/6/2010 tôi có nhận được trả lời của Tổng Cục thuế đã chuyển đơn về Cục thuế Thái Nguyên và có yêu cầu

   Cục thuế tỉnh Thái Nguyên giải quyết triệt để đơn tố cáo theo đúng trình tự qui định của pháp luật). Nhưng đến nay tai sao Cục thuế Thái Nguyên vẫn không giải quyết ?

  (Năm 2007 công ty chuyển sang cổ phần hóa được Nhà nước ưu đài miễn thuế TNDN năm 2007, 2008 là:100% năm 2009,2010.

  là:50% với điều kiện công ty phải thực hiện tuân thủ việc hạch toán,kế toán minh bạch, trung thực đúng theo hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành )

                                                                           Người khiếu nại trình bầy bằng chứng

  Đỗ Mạnh Hiếu         

                                                                                                                                              

   
  9599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận