15 văn bản nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Chủ đề   RSS   
 • #476644 30/11/2017

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 37708
  Cảm ơn: 45
  Được cảm ơn 1015 lần
  SMod

  15 văn bản nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

  >>> Danh sách Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và văn bản hướng dẫn

  >>> Những việc cán bộ, công chức cần làm trước khi bước sang năm 2018

  >>> Người lao động cần biết 7 thay đổi này từ ngày 01/01/2018

  >>> 12 công việc doanh nghiệp cần chuẩn bị trước khi kết thúc năm 2017

  >>> Những thay đổi đáng chú ý từ năm 2018

  Ngày 01/01/2018 là một ngày đặc biệt vì có rất rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ thời điểm này. Không chỉ có Luật, các văn bản hướng dẫn của Luật mà còn có các văn bản quy phạm pháp luật khác, cụ thể sau đây:

  1. 5 loại xe ô tô con trên 07 đến 09 chỗ không phải dán nhãn năng lượng

  - Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

  - Xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự;

  - Xe nhập khẩu đơn chiếc và không vì mục đích kinh doanh xe;

  - Xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ;

  - Xe sử dụng nhiên liệu không phải là xăng, điêzen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG).

  Nội dung này được quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BGTVT.

  2. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2018

  Được áp dụng theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, bao gồm:

  Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

  Phụ lục II - 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

  3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã áp dụng chế độ kế toán mới

  Theo Thông tư 24/2017/TT-BTC, chế độ kế toán mới được áp dụng đối với tất cả các hợp tác xã hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

  Đối với các hợp tác xã có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư 24 không có quy định thì được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư  133/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

   Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

  4. Báo cáo tài chính Nhà nước phải nêu rõ 3 nội dung sau:

  - Tài sản của Nhà nước, trong đó, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu; hàng tồn kho; đầu tư tài chính; cho vay; tài sản cố định hữu hình; xây dựng cơ bản dở dang; tài sản cố định vô hình; tài sản khác.

  - Nợ phải trả của Nhà nước, trong đó, bao gồm: toàn bộ các khoản nợ của Chính phủ, nợ của chính quyền địa phương và các khoản phải trả khác.

  - Nguồn vốn của Nhà nước, trong đó, bao gồm: thặng dư (hoặc thâm hụt) lũy kế từ hoạt động tài chính nhà nước, nguồn vốn khác của Nhà nước.

  Xem chi tiết tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

  5. Lịch tiêm chủng 10 loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm

  TT

  Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam

  Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mrộng

  Vắc xin

  Đối tượng sử dụng

  Lịch tiêm/uống

  1

  Bệnh viêm gan vi rút B

  Vắc xin viêm gan B đơn giá

  Trẻ sơ sinh

  Liều sơ sinh: tiêm trong vòng 24 giờ sau khi sinh

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần viêm gan B

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  2

  Bệnh lao

  Vắc xin lao

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Tiêm một lần cho trẻ trong vòng 1 tháng sau khi sinh

  3

  Bệnh bạch hầu

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  Trẻ em dưới 2 tuổi

  Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

  4

  Bệnh ho gà

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần ho gà

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  Trẻ em dưới 2 tuổi

  Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

  5

  Bệnh uốn ván

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  Trẻ em dưới 2 tuổi

  Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

  Vắc xin uốn ván đơn giá

  Phụ nữ có thai

  1. Đối với người chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản:

  - Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu

  - Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  - Lần 3: ít nhất 6 tháng sau lần 2 hoặc kỳ có thai lần sau

  - Lần 4: ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc kỳ có thai lần sau

  - Lần 5: ít nhất 1 năm sau lần 4 hoặc kỳ có thai lần sau.

  2. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản:

  - Lần 1: Tiêm sớm khi có thai lần đầu

  - Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  - Lần 3: ít nhất 1 năm sau lần 2

  3. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản và 1 liều nhắc lại:

  - Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu

  - Lần 2: ít nhất 1 năm sau lần 1

  6

  Bệnh bại liệt

  Vắc xin bại liệt uống đa giá

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  Vắc xin bại liệt tiêm đa giá

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Tiêm khi trẻ đủ 5 tháng tuổi

  7

  Bệnh do Haemophilus influenzae týp b

  Vắc xin Haemophilus influenzae týp b đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần Haemophilus influenzae týp b

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

  Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

  Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

  8

  Bệnh sởi

  Vắc xin sởi đơn giá

  Trẻ em dưới 1 tuổi

  Tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tuổi

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần sởi

  Trẻ em dưới 2 tuổi

  Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

  9

  Bệnh viêm não Nhật Bản B

  Vắc xin viêm não Nhật Bản B

  Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi

  Lần 1: khi trẻ đủ 1 tuổi

  Lần 2: 1 - 2 tuần sau lần 1

  Lần 3: 1 năm sau lần 2

  10

  Bệnh rubella

  Vắc xin phối hợp có chứa thành phần rubella

  Trẻ em dưới 2 tuổi

  Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

  Căn cứ Thông tư 38/2017/TT-BYT.

  6. Thay đổi công thức tính lãi suất của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN thì công thức tính lãi từ ngày 01/01/2018 như sau:

  - Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:

  Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) / 365

  Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

  - Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 01 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

  Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi) / 365

  Trước đây, các công thức tính lãi được tính trên cơ sở 1 năm là 360 ngày, thì nay công thức này được tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

  7. Luật sư được ngồi ngang hàng với Viện kiểm sát

  Trong các phiên tòa hình sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên thì đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được bố trí đối diện với nhau và ở dưới vị trí của Thư ký phiên tòa.

  Sau đây là mô hình phòng xử án:

  Căn cứ Thông tư 01/2017/TT-TANDTC.

  8. Một số điểm mới của Quy chế tổ chức phiên tòa

  - Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa phải ngồi đúng vị trí trong phòng xử án. Tùy từng vụ án mà vị trí chỗ ngồi khác nhau. Xem tại Thông tư 01/2017/TT-TANDTC.

  - Thẩm phán, Hội thẩm và Thư ký phiên tòa phải mặc trang phục xét xử theo đúng quy định;

  - Tòa án ghi âm, ghi hình, ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng.

  Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BTC.

  9. Áp dụng biểu thuế xuất nhập khẩu mới

  Sẽ áp dụng biểu thuế xuất nhập khẩu mới từ ngày 01/01/2018 theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

  Xem hợp nhất Biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 tại đây.

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 30/11/2017 02:16:20 CH
   
  8637 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  aiketoan021269 (11/12/2017) tieukhanh95 (30/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận