12 điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Chủ đề   RSS   
 • #313690 13/03/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4330 lần


  12 điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Theo đó, đợt tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay có những điểm mới như sau:

  1. Được tuyển sinh hai lần trong năm

  Hằng năm, các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy tổ chức một đến hai lần tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể thời gian tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

  2. Song hành hai hình thức tuyển sinh

  Từ năm nay, cùng lúc tồn tại hai hình thức tuyển sinh riêng và chung. Theo đó, trường tổ chức tuyển sinh chung đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn, còn tuyển sinh riêng do hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm khâu ra đề.

  3. Bổ sung quy định về thanh tra tuyển sinh

  Theo đó, khoản 1 điều 4 Quy chế được bổ sung đoạn:

  “Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra độc lập để tiến hành thanh tra tuyển sinh theo quy định. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.”.

  4. Quy định mới về đối tượng ưu tiên

  4.1 Nhóm Ưu tiên 1, đối tượng ưu tiên 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015.

  4.2 Sửa đổi, bổ sung đối tượng “Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên” thuộc đối tượng 03 như sau: “Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định”.

  4.3 Bổ sung đối tượng sau đây vào đối tượng 04: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

  4.4 Sửa đổi đối tượng “Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học” thuộc đối tượng 04 như sau: „Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng”.

  4.5 Bổ sung đối tượng ưu tiên sau vào đối tượng 05 nhóm ưu tiên 2:

  “Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.”.

  4.6 Sửa đổi bổ sung đối tượng 06 nhóm ưu tiên 2 như sau:

  ”- Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1;

  - Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%;

  - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

  - Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

  - Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

  - Con của người có công giúp đỡ cách mạng.“.

  4.7 Bổ sung đối tượng ưu tiên sau vào đối tượng 07 nhóm ưu tiên 2:

  “Người khuyết tật nặng.“.

  5. Bổ sung trường hợp được xét tuyển thẳng ĐH, CĐ

  Theo đó bổ sung trường hợp:

  - Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

  - Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

  - Thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

  6. Bổ sung đối tượng không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ

  Theo đó bổ sung trường hợp:

  - Đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học.

  7. Bổ sung trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú

  Theo đó bổ sung đối tượng sau: “Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 nếu học trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có các xã trên.”.

  8. Sửa đổi quy định về khu vực tuyển sinh

  Theo đó, khu vực tuyển sinh sửa đổi như sau:

  - Khu vực 1 (KV1) gồm:

  Các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 theo quy định hiện hành.

  - Khu vực 2 (KV2) gồm:

  Các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

  9. Bỏ quy định về điểm sàn

  Theo đó, Thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, nếu không trúng tuyển theo nguyện vọng đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi, được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học ngay năm đó để nộp hồ sơ ĐKXT vào các trường còn chỉ tiêu xét tuyển và có yêu cầu điều kiện đầu vào phù hợp mà không bị ràng buộc bởi quy định điểm sàn như trước kia.

  Đồng thời quy định: In 3 giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng cho thí sinh. Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ cấp 1 lần và đóng dấu đỏ của trường. Trường hợp thí sinh để mất thì không cấp lại mà chỉ cấp giấy xác nhận điểm thi.

  10. Quy định mới về hồ sơ đăng ký dự thi

  Theo đó, Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

  - Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2.

  - Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).

  - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền;

  - Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy báo trúng tuyển.

  - Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  - Bản sao hợp lệ các giấy tờ theo yêu cầu của trường tổ chức tuyển sinh riêng.

  11. Thời hạn kết thúc tuyển sinh

  Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 hàng năm đối với trường đại học và 15 tháng 11 hàng năm đối với trường cao đẳng.

  12. Những điểm mới khác

  Ngoài những điểm mới nêu trên, Thông tư còn sửa đổi một số nội dung tại điều 40 của Quy chế.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 13/03/2014 01:21:35 CH
   
  6906 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  tvthlu (13/03/2014) TRUTH (13/03/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận