12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/6/2017

Chủ đề   RSS   
 • #448931 07/03/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/6/2017

  Kể từ ngày 01/6/2017, sẽ áp dụng các biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT chẳng hạn như Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH…

  Cụ thể là 12 biểu mẫu sau đây:

  1.  Phụ lục 1  Biên bản giám định y khoa

  2.  Phụ lục 2 Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

  3.  Phụ lục 3 Giấy chứng nhận thương tích

  4.  Phụ lục 4 Giấy ra viện

  5.  Phụ lục 5 Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

  6.  Phụ lục 6 Giấy đề nghị giám định

  7.  Phụ lục 7  Giấy giới thiệu khám giám định do vượt khả năng chuyên môn

  8.  Phụ lục 8 Phiếu tiếp nhận hồ sơ

  9.  Phụ lục 9 Giấy chứng sinh

  10.  Phụ lục 10  Giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai

  11.  Phụ lục 11 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  12.  Phụ lục 12 Danh sách đăng ký chữ ký của người hành nghề

  Lưu ý: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2017.

  Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế.

  Mời các bạn xem và tải Toàn bộ Dự thảo Thông tư cùng Phụ lục đính kèm tại Dân Luật. 

   
  9709 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận