09 thay đổi về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #552372 21/07/2020

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 886 lần


  09 thay đổi về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

  Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020 sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Nổi bật là 8 nội dung sau:

  09 thay đổi về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

  Ảnh minh họa: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 

  1. Lương cơ sở vẫn ở mức 1.490.000 đồng/tháng

  Chiều 19/6, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020.          

  2. Bảng lương của cán bộ, công chức áp dụng năm 2020 khi dừng tăng lương

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  3. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có thể xét tuyển vào công chức từ 1/7/2020

  So với quy định trước đây tại Luật cán bộ, công chức 2008, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau:

  - Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở  ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

  - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; (hiện hành không quy định nội dung này)

  - Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học.  (hiện hành không quy định nội dung này)

   Xem thêm: TẠI ĐÂY

  4. Đối tượng không còn được xác định là công chức từ 1/7/2020

  Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định mới về công chức như sau:

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  Như vậy, đối tượng là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập từ thời điểm 1/7/2020 không còn được xác định là công chức.

  Vậy, chế độ, chính, sách đối với đối tượng này khi còn là công chức đến thời điểm Luật sửa đổi có hiệu lực (1/7/2020) sẽ được giải quyết như thế nào?

  Xem chi tiết: TI ĐÂY

  5. Sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ từ 1/7/2020

  Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 được thông qua, bên cạnh những nội dung nổi bật liên quan đến phương thức tuyển dụng, nâng ngạch công chức,.. thì sắp tới đây sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ từ 1/7/2020.

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  6. Từ 01/7/2020: CB, CC, VC có hành vi vi phạm trong xử lý VPHC có thể bị cách chức

  Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

  Đối với hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với cán bộ khi có một trong các hành vi:

  - Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

  - Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

  ...

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  7. Viên chức thuộc 3 trường hợp sau mới có "biên chế suốt đời"

  Luật Cán bộ, công chức và Viên chức sửa đổi cũng quy định cụ thể các loại hợp đồng làm việc. Trong đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020.

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  8. Các trường hợp được tiếp nhận làm công chức không qua thi tuyển và xét tuyển

  Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp:

  - Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Cán bộ, công chức cấp xã;

  - Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  - Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

  - Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  9. Có thêm ngạch công chức mới do Chính phủ quy định

  Luật bổ sung thêm 01 loại ngạch công chức, ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch Chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên và tương đương,Cán sự và tương đương, Nhân viên.

   

   
  8230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận