08 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2018

Chủ đề   RSS   
 • #503167 26/09/2018

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (353)
  Số điểm: 10622
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 551 lần
  SMod

  08 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2018

  08 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2018

  Từ ngày 1/10 đến 31/10/2018 nhiều chính sách mới về tiền lương, doanh nghiệp, hành chính,... bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, Dân Luật điểm qua các chính sách nổi bật như sau:

  1. Xử lý số cổ phần không bán hết với Doanh nghiệp tái cơ cấu

  Được Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

  Theo đó, việc xử lý số cổ phần bán không hết được thực hiện  theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Thông tư 40/2018/TT-BTC. Trong đó:

  1. Trường hợp không bán hết số cổ phần cho các nhà đầu tư theo phương thức thỏa thuận sau khi bán đấu giá công khai không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán của cuộc đấu giá công khai theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 40/2018/TT-BTC thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu xem xét, quyết định chào bán cho Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

  2. Trường hợp Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ vẫn không mua hết số cổ phần chào bán quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/ 2018 và thay thế Thông tư 194/2013/TT-BTC

  2. 33 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

  - Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

  - ....

  Xem cụ thể các loại biểu mẫu tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  3. 04 trường hợp phải tạm ngừng tổ chức lễ hội, đó là

  a) Tổ chức lễ hội sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội;

  b) Tổ chức lễ hội gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng; gây cháy nổ, làm chết người;

  c) Xảy ra thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội ở địa phương;

  d) Có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội gây hoang mang trong nhân dân.

  Xem nghị định 110/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội về quy trình đăng ký tổ chức cũng nhưng một số quy định có liên quan khác

  4.  04 thay đổi cần lưu ý về đăng ký doanh nghiệp

  - Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

  - Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  - Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện

  - Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh

  Những nội dung trên được Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp

  5. 04 trường hợp phải Thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

  Được quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP

  theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Trợ giúp pháp lý bao gồm:

  a) Thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 05 ngày làm việc;

  b) Ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 05 ngày làm việc;

  c) Các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Trợ giúp pháp lý mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm;

  d) Các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý do người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý quyết định.

  Thông tư có hiệu lực ngày 12/10/2018

  6. Điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng  đối với Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

  1. Điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này. Mức trợ cấp được tính theo công thức sau:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2018 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692

  2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

  a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.764.000 đồng/tháng;

  b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.844.000 đồng/tháng;

  c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.925.000 đồng/tháng;

  d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.005.000 đồng/tháng;

  đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.085.000 đồng/tháng.

  Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  Thông tư có hiệu lực ngày 14/10/2018. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

  7.  Quy định mới về xử phạt VPHC về ATTP

  Nghị định 115/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4/9/2018, có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP

  -  Quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

  Đặc biệt, Nghị định 115/2018/NĐ-CP còn có quy định về hành vi vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm, một trong những nội dung được rất nhiều các cá nhân, cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quan tâm

  Ngoài ra nghị định còn quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn; Vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm…

  8. Thay đổi cần chú ý về chính sách tinh giản biên chế

  Đó là:

  - Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  - Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

  - Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh của đối tượng.

  Xem chi tiết nghị định 113/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 108/2014/NĐ- CP về chính sách tinh giản biên chế.

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  4842 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  nguoiduongthoi (08/10/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận