DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

06 điều “bỏ túi” dành riêng cho công chức năm 2020

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020. Nếu bạn là công chức thì hãy cập nhật ngay 05 vấn đề sau đây:

1. Sẽ kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức

Tại khoản 6 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường xét tuyển và tiếp nhận nhân sự đủ tiêu chuẩn, vị trí việc làm đối với công chức.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.

2. Thu hẹp những đối tượng là công chức

Nghị định 06/2010/NĐ-CP đã phân loại công chức thành 09 nhóm theo quy định từ Điều 3 đến Điều 11. Tuy nhiên, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi đã điều chỉnh theo hướng nhóm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức.

Việc thay đổi này hoàn toàn phù hợp theo tinh thần tại Nghị quyết 19-NQ/TW về chủ trương không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cũng nêu rõ: Công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện chế độ, chính sách cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

3. Nâng số lượng ngạch công chức

Theo quy định tại Điều 42 Luật cán bộ, công chức 2008  đã liệt kê 05 ngạch công chức bao gồm:

a) Chuyên viên cao cấp và tương đương;

b) Chuyên viên chính và tương đương;

c) Chuyên viên và tương đương;

d) Cán sự và tương đương;

đ) Nhân viên.

Theo đó, tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi đã bổ sung thêm 01 loại ngạch mới, nâng tổng số lượng ngạch công chức lên 06 ngạch từ 01/07/2020; đó là: Ngạch khác theo quy định pháp luật

4. Công chức sẽ được nâng ngạch theo 02 cách

02 hình thức nâng ngạch công chức được bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi bao gồm: thi tuyển xét tuyển. Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi nêu rõ những tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức.

5. Sẽ đánh giá công chức bằng sản phẩm cụ thể

Để khắc phục những hạn chế trong việc đánh giá công chức như trước đây, khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi đã bổ sung quy định đánh giá công chức theo tiêu chí cụ thể thông qua sản phẩm; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

6. Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức

Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng không phân biệt mức độ vi phạm, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm  đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tế thì thấy rằng thời gian trên quá ngắn không đủ để thực hiện tính nghiêm minh khi thực hiện xử lý kỷ luật.

Luật sửa đổi đã điều chỉnh thời hiệu đối với công chức như sau:

- Thời hiệu kỷ luật là 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

- Thời hiệu kỷ luật là 02 năm đối với các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó tăng thời hạn xử lý kỷ luật từ 02 tháng lên 90 ngày, trường hợp phức tạp thì tăng từ 04 tháng lên 150 ngày.

  •  3353
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…