DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

02 Lưu ý về Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

(nhatgiabao)

Việc chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp mà một trong những quyền của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp, hợp đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cần chú ý đến 02 vấn đề sau:

1.Hình thức hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Theo Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”. Hợp đồng cũng là một giao dịch dân sự, nên cũng có thể được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc một hành vi cụ thể. Bên cạnh đó, theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 các trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực áp dụng với những giao dịch liên quan tới bất động sản; hoặc các giao dịch liên quan tới động sản

Hiện nay Luật Doanh nghiệp hiện hành không quy định hình thức Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong CTCP chưa niêm yết thì hồ sơ kèm theo phải có Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Như vậy, pháp luật về doanh nghiệp đã quy định một cách gián tiếp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong CTCP phải được thực hiện bằng văn bản (mà không có quy định phải công chứng, chứng thực). Các bên tự nguyên giao kết và tự chịu trách nhiệm với nội dung của hợp đồng.

2.Nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tự do giao kết hợp đồng, các bên được quyền tự thỏa thuận xây dựng các điều khoản trong hợp đồng ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các bên dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng, phù hợp với các văn bản pháp luật chuyên ngành, Điều lệ Công ty và mục tiêu mà các bên hướng tới. Vì vậy, sẽ không có một mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cụ thể nào áp dụng chung cho tất cả các vụ việc chuyển nhượng cổ phần. Để hạn chế rủi ro, giảm thiểu tranh chấp cho các bên thì hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cần có những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Đối tượng của Hợp đồng;

Thứ hai: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

Thứ ba: Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên;

Thứ tư: Thỏa thuận về kế thừa, chuyển giao quyền và nghĩa vụ.

Đó là 02 lưu mà bất kỳ cổ đông nào khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng cổ phần bằng hình thức hợp đồng cần lưu ý. 

  •  2843
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…