Xuất hàng biếu tặng cho khách hàng nhưng quên không viết hoá đơn đầu ra thì sẽ hạch toán và xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #349782 12/10/2014

  Xuất hàng biếu tặng cho khách hàng nhưng quên không viết hoá đơn đầu ra thì sẽ hạch toán và xử lý như thế nào?

  Bên công ty tôi đợt tháng 9 có mua bánh trung thu  biếu tặng cho khách hàng, tuy nhiên tôi lại không xuất hoá đơn đầu ra. Như vậy mong luật sư tư vấn, trong trường hợp này thì tôi sẽ phải xử lý như thế nào, vì bây giờ đã sang tháng 10 rồi.

  Tôi xin cảm ơn!

   
  7113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận