Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với người dưới 14 tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #567175 29/01/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với người dưới 14 tuổi

  Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay sẽ thực hiện theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời áp dụng các quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Tại Điều 5, Điều 90, Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

  "Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

  1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

  a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

  ...

  Điều 90. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự. 

  ...

  Điều 92. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

  1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự."

  Căn cứ theo các quy định nêu trên thì đối với người dưới 14 tuổi sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính (trong đó có vi phạm hành chính về đất đai). Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự  thì sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng.

   
  362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận