Xử phạt khi không trả lại những giấy tờ khác đã giữ của NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #505325 22/10/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  Xử phạt khi không trả lại những giấy tờ khác đã giữ của NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ

  Trường hợp mình có người bạn đang làm kế toán cho một công ty tư nhân, nhưng không thích làm nữa và có đơn xin nghỉ việc, nhưng giám dốc công ty này không cho nghỉ ( đã có đơn xin nghỉ hơn 30 ngày rồi). Vậy trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

  Công ty không cho bạn mình nghỉ và giấu sổ bảo hiểm, nếu như bạn mình nghỉ công ty này (khi đã có đơn báo trước theo quy định ) và kiện ra tòa thì có được bồi thường gì không?

   

  Với hợp đồng lao động xác định thời hạn thì được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012. Thời hạn báo trước là 30 ngày thì sẽ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp Công ty không trả số BHXH cho người lao động thì anh có thể trình báo lên Phòng lao động - Thương binh xã hội để xử phạt theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

  “Điều 8. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

  a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  b) Không lập phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc trả đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật cho người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền chưa trả tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền bồi thường cho người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này;

  b) Buộc hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ cho người lao động đối với hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

   
  820 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận