xử phạt hành chính đối với cá nhân hay tổ chức???

Chủ đề   RSS   
  • #339069 15/08/2014

    xử phạt hành chính đối với cá nhân hay tổ chức???

    Các a chị có thể cho e hỏi: Trong trường hợp nào chúng ta áp dụng xử phạt hành chính đối với cá nhân, trường hợp nào pháp nhân, bởi vì mức phạt vs pháp nhân gấp 2 cá nhân

     
    2054 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận