Xử lý thế nào với tiền sử dụng để mua tài sản do phạm tội mà có?

Chủ đề   RSS   
  • #437100 28/09/2016

    Xử lý thế nào với tiền sử dụng để mua tài sản do phạm tội mà có?

    A trộm cắp 01 chiếc xe mô tô của X bán cho B. B biết rõ xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua với giá 3.000.000 đồng. Sự việc bị phát hiện. A bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, B bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chiếc xe trên, B đã chủ động giao nộp lại cho cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã trả xe cho chủ sở hữu. Vậy, xử lý thế nào với số tiền 3.000.000 đồng mà B dùng để mua xe nói trên? Căn cứ pháp lý?

     
    2820 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận