Xử lý thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #368836 23/01/2015

  Xử lý thế nào

  Công ty tôi có thuế 1 kê toán nhưng kế toán lợi dụng viết hoá đơn bàn hàng rồi đi thu tiền khách hàng chiếm đoạt số tiền 70trieu đồng, làm Cách nào thu được tiền của kế toán, kế toán bị sử thế nào khi thưa kiẹn ra toàn
   
  2805 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368847   24/01/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  tangoclinh viết:
  Công ty tôi có thuế 1 kê toán nhưng kế toán lợi dụng viết hoá đơn bàn hàng rồi đi thu tiền khách hàng chiếm đoạt số tiền 70trieu đồng, làm Cách nào thu được tiền của kế toán, kế toán bị sử thế nào khi thưa kiẹn ra toàn

  Điều 139 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của ngời khác có giá trị từ năm trăm 
  nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
  nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội 
  chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
  đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  Có tổ chức;
  Có tính chất chuyên nghiệp;
  Tái phạm nguy hiểm;
  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  Gây hậu quả nghiêm trọng.
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm 
  năm:
  Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.
  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi 
  năm, tù chung thân hoặc tử hình:
  Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch vụ 
  một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
  nhất định từ một năm đến năm trăm năm.

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #368910   24/01/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Phạm tội lợi dụng tín nhiệm.

   
  Báo quản trị |