Xử lý kỷ luật viên chức theo nghị định 27/2012 của chính phủ

Chủ đề   RSS   
  • #308400 06/02/2014

    Xử lý kỷ luật viên chức theo nghị định 27/2012 của chính phủ

    Trong nghị định có nêu hai cụm từ "đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành" và "đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành". Vậy cho hỏi thế nào là cấu thành và thế nào là không cấu thành, một đơn vị trường học là thuộc loại nào?

     
    3315 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận