Xử lý đơn tố cáo

Chủ đề   RSS   
 • #391177 08/07/2015

  Xử lý đơn tố cáo

  Có một tình huống như thế này xin Luật sư tư vấn cách trả lời:

  Một giáo viên A của một trường đang trong quá trình xem xét kỷ luật.

  Trong quá trình xử lý kỷ luật có viết giấy mời để mời giáo viên này họp xem xét xử lý, do trong hè nên nhà trường cử một giáo viên đến nhà giáo viên A này để trao giấy mời, do không có giáo viên A, gặp vợ giáo viên A lại không nhận nên người gửi thư nhờ tổ trưởng xác nhận phía sau thơ mời là gửi thư nhưng vợ ông A không nhận, sau đó trưởng áp ký xác nhận chữ ký của tổ trưởng là đúng chữ ký, sau đó 2 ngày đến đưa thư lần nữa thì ông A có nhà và ký nhận được thông báo trong giấy mời đó. Sự việc chỉ có thế nhưng, ông A dựa vào tình hướng nêu trên để tố cáo người mang thư, tổ trưởng, trưởng ấp là: tiết lộ thông tin bí mật của ông cho nhiều người biết, phân biệt đối xử với người đang thi hành kỷ luật (do ông A đang bị kỷ luật), cho rằng người đưa thư không có quyền bảo tổ trưởng hay trưởng ấp xác nhận, cho rằng việc làm người đưa thư là gây mất đoàn kết nội bô, tiết lộ thông tin nội bộ cơ quan, làm mất uy tính, danh dự của ông, mất đoàn kết đời sống văn hóa khu dân cư...

  Xin luật sư tư vấn cách trả lời người tố cáo và giải quyết như thế nào.

   
  2423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận