xin tư vẫn thủ tục để cấp lại KT3

Chủ đề   RSS   
 • #175452 31/03/2012

  beo63vnn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  xin tư vẫn thủ tục để cấp lại KT3

  Anh(chị) cho tôi hỏi chút thắc mắc như sau :
   năm 2009 tôi có làm KT3 lấy địa chỉ tạm trú của nhà bên cạnh (nhà này đã có hộ khẩu) nay tôi làm mất và lên công an nơi tạm trú để xin cấp lại KT3
  lên đó người ta hướng dẫn làm thủ tục như sau :
  - ĐƠn cớ mất
  - khai báo nhân khẩu
  - đơn xác nhận chủ hộ khẩu đăng ký tạm trú
  - bản sao hộ khẩu nơi đăng ký tạm trú
  - Bản sao sổ hồng của chủ nhà nơi đăng ký tạm trú

  Vậy tôi thắc mắc tại sao làm lại KT3 mà phải cần đến Bản sao sổ hồng nữa như vậy có đúng không . 
  Kính mong anh (chị )giải thích dùm!
   
  7834 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #175669   02/04/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1352 lần
  Moderator

  Theo quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định 1072007/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú  (sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 56/2010/NĐ-CP ) thì việc họ yêu cầu bạn cung cấp bản sao sổ hồng chính là căn cứ để xác nhận bạn có chỗ ở hợp pháp.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điều 5. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký th­ường trú là một trong các giấy tờ sau đây:

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">a) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ sau đây:

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà n­ước hoặc giấy tờ về hoá giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà n­ước;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư­ xây dựng để bán;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình th­ương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà n­ước hoặc các đối tượng khác;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà n­ước có thẩm quyền giải quyết cho đ­ược sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, ph­ương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của ph­ương tiện sử dụng để ở. Tr­ường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, ph­ương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, ph­ương tiện khác và địa chỉ bến gốc của ph­ương tiện đó.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho m­ượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho m­ượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã);

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">c) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trư­ờng hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 của Luật C­ư trú;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">d) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trư­ởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc đ­ược cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nh­ượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">a) Một trong những giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">b) Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ quy định tại điểm a khoản này.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3. Trong trường hợp các văn bản pháp luật về nhà ở có thay đổi thì Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cụ thể các giấy tờ khác chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú, tạm trú phù hợp với văn bản pháp luật đó.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">“Điều 7. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">b) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2. Thời hạn tạm trú được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">a) Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an;

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">b) Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian và nơi đăng ký tạm trú (đối với trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm trú).”

  Bạn tham khảo quy định trên để biết rõ hơn quy định chi tiết nhé. (chú ý những phần tôi đã in nghiên và đậm cho bạn).

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  beo63vnn (13/04/2012)