Xin tư vấn đề vấn đề đóng thuế nhà đất khi làm Giấy chủ quyền

Chủ đề   RSS   
 • #503752 01/10/2018

  Xin tư vấn đề vấn đề đóng thuế nhà đất khi làm Giấy chủ quyền

  xin chào...Tôi tên Tú,sống và làm việc tại Sài Gòn.

  Tôi xin trình bày vấn đề của Tôi để nhờ các vị luật sư tư vấn như:

  Căn nhà Tôi mua vào năm 1991 ở Sài Gòn, có giấy chủ quyền thể hiện được công nhận là 40 m2, kèm theo đó là bản vẽ hiện trang nhà của. tuy nhiên trong bản vẽ hiện trạng ngoài phần diện tích được công nhận thì có thêm 1 phần diện tích khoảng 30 m2 được ghi nhận là phần diện tích thuộc quy hoạch lộ giới (không có chú thích trong giấy chủ quyền). Ngoài ra do lịch sử để lại từ chủ cũ, ngoài các phần được thể hiện trong bản vẽ hiện trạng thì nhà Tôi có thêm 1 phần diện tích làm sân, khoảng 15 m2 ( có thể chứng minh qua các hộ dân ở lâu năm tại đây).

  Sau đó có xây dựng lại vào năm 2002, trong qúa trình xây dựng vẫn giữ nguyên các phần diện tích lộ giới và sân. Từ khi xây dựng xong Tôi sử dụng cho đến nay, không có phát sinh gì thêm.

  Hiện nay quy hoạch có thay đổi, phần diện tích thuộc quy hoạch trước đây theo bản vẽ hiện trạng nay có 1 phần phù hợp quy hoạch (khoảng 20m2) và phần sân theo hiện trạng hoàn toàn phù hợp quy hoạch.

  Hiện Tôi đang làm thủ tục để xin hợp thức hóa các phần diện tích phù hợp quy hoạch. Mong các vị cho biết về vấn đề đóng thuế trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào? và căn cứ theo quy định nào?

  chân thành cảm ơn.

   

   

   
  2385 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #503883   03/10/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2121)
  Số điểm: 12060
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1492 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4  Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

  “Điều 4. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

  2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

  Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất – Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

  Trong đó:

  a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

  c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.”

  Bạn không nêu rõ thông tin của mình nên chúng tôi coi như bạn không thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.  Do đó tiền sử dụng đất của bạn được tính theo công thức sau:

  Tiền sử dụng đất = Giá đất ở x Diện tích đất ở phải nộp tiền sử dụng đất.

  Và căn cứ theo quy định Giá những loại đất trên địa bàn thành thị Hồ Chí Minh được quy định rõ tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND

   

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  IHSCompany (04/10/2018)
 • #503929   04/10/2018

  Cám ơn Luật sư. 

  Tuy nhiên, theo Tôi tìm hiểu thì việc xác định đóng thuế nhà đất trong trường hợp Tôi được căn cứ theo 3 mục:

  1/Điều 100 của Luật Đất đai 2013 quy định về cấp GCNQSDĐ, QSHNO&TSKGLVĐ;

  2/ Điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI;

  3/ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

  Vì vậy nhà Tôi sẽ không đóng tiền sử dụng đất do thời điểm sử dụng trước 15/10/1993.

  Luật sư có thể xem, tham khỏa và trao đổi.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #506861   07/11/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2121)
  Số điểm: 12060
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1492 lần
  Lawyer

  Khoản 4 Điều 100 Luật đất đai 2014 quy định như sau:

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật”.

  Và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

  “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

  a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn sử dụng đất trước 15/10/1993, nếu đất bạn đang sử dụng có nhà ở thuộc hạn mức công nhận đất ở hoặc khi không phải là đất ở được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.