Xin mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi ( đã nghỉ hưởng lương hưu)

Chủ đề   RSS   
 • #517053 22/04/2019

  Xin mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi ( đã nghỉ hưởng lương hưu)

  Em bào cả nhà! 

  Cảm nhà cho em xin 

  Xin mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi ( đã nghỉ hưởng lương hưu)? 

  Email: lapbitas@gmail.com

  Khi làm hợp đồng với đối tượng lao động này cần lưu ý gì? Em cảm ơn cả nhà!

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  13906 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận