Xin hỏi về diện tích được công nhận đất ở với đất sử đụng từ trước năm 1980

Chủ đề   RSS   
 • #332582 10/07/2014

  mrpark

  Sơ sinh


  Tham gia:07/07/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin hỏi về diện tích được công nhận đất ở với đất sử đụng từ trước năm 1980

  Ông Nguyễn Văn A có một thửa đất sử dụng ổn định làm nhà ở từ trước năm 1980, không tranh chấp, phù hợp quy hoachj. Nhưng ông Nguyễn Văn A không có bất cứ một loại giấy tờ nào về quyền sử dụng đất.

  Hiện nay ông Nguyễn Văn A xin cấp GCNQSDĐ

  Tại xã ông Nguyễn Văn A và VPĐKQSDĐ; chỉ còn lưu trữ hồ sơ địa chính lập năm 1998 ngoài ra từ thời kỳ trước không còn lưu bất cứ một loại hồ sơ nào. Trong hồ sơ địa chính năm 1998 có ghi thửa đất trên của ông Nguyễn Văn A : thửa x, tờ bản đồ y, với diện tích là 1750.00m2, ghi tên ông Nguyễn Văn A là chủ sử dụng đất, đây là thửa đất có nhà ở, vườn, ao trong cùng một thửa đất.

  - diện tích giao cấp đất tại địa phương là: 150.00m2

  Vậy xin hỏi các luật sư tư vấn: Diện tích công nhận đất ở của ông Nguyễn Văn A có công nhận được 1750.00m2 hay không? Nếu không thì ông A được công nhận đất ở với diện tích đất ở là nao nhiêu?

   
  3229 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #332694   11/07/2014

  Anlhk33-DLU
  Anlhk33-DLU
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7872
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 337 lần


  Chào bạn

  Theo thông tin mà bạn đã đưa ra thì gia đình ông A đã sử dụng đất ổn định làm nhà ở từ trước năm 1980, không tranh chấp, phù hợp quy hoach. Nhưng ông Nguyễn Văn A không có bất cứ một loại giấy tờ nào về quyền sử dụng đất. Hiện tại trong sổ địa chính năm 1998 có ghi thông tin về thửa đất mà ông A đã sử dụng.

  Vì thế , trong trường hợp này việc xác định đất ở của ông A được quy định như sau:

  Theo quy định tại điều: Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn,  Luật đất đai 2013

  2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

  Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

  3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

  4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

  b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

  c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

  Tuy nhiên dựa vào thông tin mà bạn đưa ra thì gđ ông A không có bất kì giấy tờ nào theo quy định tại điều 100 vì vậy diện tích để xác định đất ở của gia đình bạn là áp dụng theo khoản 5 điều 103:

  5. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

  Đồng thời theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 20 nghị định 43/2014 quy định về việc cấp GCN QSDĐ như sau:

  Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

  Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

                Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

  Như vậy, trong trường hợp gia đình ông A được công nhận đất ở là 150 m2 theo hạn mức đất ở tại địa phương ông A.

  Trân trọng!

  Cập nhật bởi Anlhk33-DLU ngày 11/07/2014 11:09:52 SA

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://lamchuphapluat.vn/

  Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Anlhk33-DLU vì bài viết hữu ích
  mrpark (11/07/2014)
 • #332732   11/07/2014

  mrpark
  mrpark

  Sơ sinh


  Tham gia:07/07/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Nhung trên thửa đất trên của ông A thì ông A đã bán cho ông B năm 2002 với diện tích là 400.00m2. Ông B đã xây dựng nhà cửa trên toàn bộ diện tích là 400.00m2 trên. Vậy khi cấp cho ông B thì ông B có được công nhận 400m2 đất ở không?

   
  Báo quản trị |