Xin hỏi hình thức buộc thôi việc đối với viên chức ai có thẩm quyền ra quyết định?

Chủ đề   RSS   
 • #432876 08/08/2016

  Xin hỏi hình thức buộc thôi việc đối với viên chức ai có thẩm quyền ra quyết định?

  Tôi là viên chức đã thi tuyển viên chức và đã ký hợp đồng lao động với cấp Sở 2 lần lần 1 là hợp đồng thử việc, lần 2 là hợp đồng làm việc không thời hạn được 10 năm, nhưng lại công tác tại một đơn vị trực thuộc của Sở đó. Do không đồng quan điểm với lãnh đạo vá có mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công tác thì không hề có bất cứ một khuyết điểm nào. Nhưng lãnh đạo luôn có câu mai họp cơ quan tôi cho anh nghỉ việc. Xin hỏi vị lãnh đạo đó có thẩm quyền cho tôi nghỉ việc không hay phải là lãnh đạo sở ra quyết định? Vì tôi không hiểu đơn vị quản lý viêc chức là cấp sở hay là đơn vị trực thuộc tôi đang công tác?

   
  3404 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #433039   09/08/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Chào bạn, viên chức thôi việc cũng phải tuân thủ theo những thủ tục nhất định. Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

  Điều 38. Giải quyết thôi việc

  1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

  b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

  c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức.

  2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

  c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

  d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

  3. Thủ tục giải quyết thôi việc

  a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

  c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  hient4g (11/08/2016)