Xin được hỏi việc xuất hóa đơn đối với việc bàn giao giữa 2 công ty con

Chủ đề   RSS   
 • #305810 09/01/2014

  Xin được hỏi việc xuất hóa đơn đối với việc bàn giao giữa 2 công ty con

  Mọi người cho mình hỏi. Hiện tại công ty mình kinh doanh về ngành nghề trồng và chế biến cao su.

  Vừa qua công ty mình nhận được thông báo của tổng công ty về việc bàn giao 1 số vườn cây cho công ty con khác ( cùng trực thuộc tổng công ty. 

  Bàn giao gồm: vườn cây cao su đang trong thời kì kiến thiết cơ bản( vườn cây từ năm 1 đến năm 6) , đường xá, nhà cửa , máy móc

  Mình muốn hỏi là việc bàn giao giữa 2 công ty trực thuộc tổng công ty có phải xuất hóa đơn ko?.

   
  4924 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306025   10/01/2014

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  tuandat0390 viết:

  Mọi người cho mình hỏi. Hiện tại công ty mình kinh doanh về ngành nghề trồng và chế biến cao su.

  Vừa qua công ty mình nhận được thông báo của tổng công ty về việc bàn giao 1 số vườn cây cho công ty con khác ( cùng trực thuộc tổng công ty. 

  Bàn giao gồm: vườn cây cao su đang trong thời kì kiến thiết cơ bản( vườn cây từ năm 1 đến năm 6) , đường xá, nhà cửa , máy móc

  Mình muốn hỏi là việc bàn giao giữa 2 công ty trực thuộc tổng công ty có phải xuất hóa đơn ko?.

  Chào bạn !

   Tại khoản Điều 14 thông tư 64/2013/ TT _BTC quy dịnh như sau:

  b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

  Phần in đậm là bạn không xuất hóa đơn còn các trường hợp khác bạn phải xuất. Nhưng trường hợp của bạn theo tôi bạn có thể dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

   
  Báo quản trị |  
 • #306032   10/01/2014

  Tại Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

  6. Các trường hợp khác:

  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản

  b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh, tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

  Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.   Phần này theo bạn đúng hay sai. 

   
  Báo quản trị |  
 • #306092   11/01/2014

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  Chào bạn!

  Đó là quy định của nhà nước ban hành thì bạn cứ chấp hành theo. Còn bạn hỏi tôi đứng hay sai thì tôi đành chịu.

   
  Báo quản trị |