Xin Công văn 38/NCPL ngày 16/1/1976 của TANDTC

Chủ đề   RSS   
 • #381061 26/04/2015

  nguyenvandat52

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2014
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Xin Công văn 38/NCPL ngày 16/1/1976 của TANDTC

  Mình đang tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nên cần Công văn  38/NCPL ngày 16/1/1976 của TANDTC tổng kết việc thi hàh các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS. Ai có cho mình xin với.

  Mình xin chân thành cảm ơn!!!

  Cập nhật bởi nguyenvandat52 ngày 26/04/2015 04:47:19 CH
   
  5071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #381071   26/04/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


   

  Đã hết hiệu lực...

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  ******

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ********

  Số: 38/NCPL

  Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 1989 

   

  CÔNG VĂN

  VỀ VIỆC GHI HỌ VÀ TÊN HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

   

  Một số Tòa án có hỏi Tòa án nhân dân tối cao về việc phải ghi họ và tên hội thẩm nhân dân trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Về vấn đề này Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: Theo Điều 151 Bộ luật tố tụng hình sự thì sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử, phải mở phiên tòa trong thời hạn 15 ngày. Theo điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ họ và tên hội thẩm nhân dân. Qua các quy định này chúng ta có thể thấy là Bộ luật tố tụng hình sự muốn nhấn mạnh việc dành thời gian cần thiết cho hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc tham gia xét xử tại phiên tòa một cách thiết thực.

  Theo Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự thì quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa. Theo tinh thần của quy định này thì khi biết rõ ai sẽ là hội thẩm nhân dân tại phiên tòa bị cáo có thể sử dụng quyền được đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân (Điều 28 và điều 34 BLTTHS), và nếu đề nghị đó được chấp nhận thì Tòa án kịp thời thay thế bằng hội thẩm nhân dân khác trước ngày xét xử đã định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử để khỏi phải hoãn phiên tòa.

  Nếu phải thay đổi hội thẩm nhân dân trước khi mở phiên tòa vì đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân được chấp nhận hoặc vì lý do nào đó mà hội thẩm nhân dân không tham gia được phiên tòa vào ngày đã định, thì Tòa án mời hội thẩm nhân dân khác tham gia phiên tòa và thông báo ngay về sự thay đổi đó cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà chỉ khi mở phiên tòa rồi bị cáo mới được biết họ và tên hội thẩm nhân dân mới do có sự thay đổi hội thẩm nhân dân, thì việc này cũng không phải là lý do buộc Tòa án phải hoãn xét xử, phiên tòa vẫn được tiến hành bình thường và bị cáo vẫn có quyền đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân mới đó giống như trường hợp tại phiên tòa bị cáo mới đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân.

  Nếu có hội thẩm nhân dân dự bị thì họ và tên hội thẩm nhân dân dự bị cũng cần ghi rõ trong quyết định đưa vụ án ra xét xử.

  http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Trach-nhiem-hinh-su/Cong-van-38-NCPL-ghi-ho-va-ten-hoi-tham-nhan-dan-trong-quyet-dinh-dua-vu-an-ra-xet-xu-10836.aspx

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #381170   27/04/2015

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  Bạn thử xem chỗ này xem có giúp được gì không nhé

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/van-ban-huong-dan-ve-tinh-chat-con-do-trong-blhs-1985-117221.aspx

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #381692   04/05/2015

  nguyenvandat52
  nguyenvandat52

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2014
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Cảm ơn 2 bác nhiều nhé! Nhưng e cần công văn số 38/NCPL ngày 16/1/1976 có đề cập đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS.

  Tìm mãi không được!

   
  Báo quản trị |